piątek, 18 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (2)

Czas na prezentację części rozgrywanych gier. Time to present some of the played games.

DBA rozgrywane figurkami 54mm? To szaleństwo! Nie, to SALUTE! Bitwa pod Trebią - 218 p.n.e. Hannibal kontra Rzymianie.
DBA played with 54mm fihures? This is madness! No, this is SALUTE! Battle of Trebia 218 b.c. - Hannibal against Romans.

Dominacja figurek 28mm w grach, zwłaszcza starożytnych i średniowiecznych była ogromna.
Domination of 28mm figures, especially in ancient and medieval wargames was huge.


Lądowanie Rzymian w Normandii... wróć, Brytanii. Gra prezentowana przez redakcję miesięcznika "Wargame, Soldiers and Strategy" z wykorzystaniem zasad Hail Caesar i figurek 28mm.
Roman landing in Normandy... or rather Britain. Game presented by the crew of the "Wargames, Soldiers and Strategy" monthly with use oh Hail Caesar rules and 28mm figures.Termopile. Hordy barbarzyńców bronią się przed armią Króla Królów. Figurki 28mm, zasady prawdopodobnie Warhammer Ancient Battles (WAB).
Thermopylae. Barbarian hordes try to stop King of the Kings. Figures 28mm, rules - probably Warhammer Ancient Battles.

Kynoskefalaj 197 p.n.e. - Macedonia kontra Rzym. Gra przygotowana przez Society of Ancients. Figurki 28mm, zasady Lost Battles.
Cynoscephalae 197 b.c. - Macedon against Rome. Game prepared by the Society of Ancients. Figures 28mm, rules - Lost Battles.

Jugula - zasady do walk gladiatorów wydane przez Tomahawk Studios, a sprzedawane przez Gripping Beast. Figurki 33mm. Gra łączy elementy figurkowe i planszowe oraz karty postaci.
Jugula - gladiatorial combat game created by Tomahawk Studios and sold by Gripping Beast. Figures 33mm. Game combines elements of figure wargaming, boardgame and cards of gladiators.

Gripping Beast zaprezentował przepiękny stół z figurkami do pierwszej krucjaty - oblężenie Jerozolimy w roku 1099. Figurki 28mm, zasady SAGA (dodatek o Krucjatach).

Gripping Beast presented beautiful table with First Crusade figures. Siege of Jerusalem in 1099. Figures 28mm, rules SAGA (additional rules for crusades).

Można było też rozegrać krótką potyczkę aby zapoznać się z podstawowymi zasadami SAGI
Participants had also an opportunity to play SAGA to be acknowledged with basic rules.

Normanowie przeciwko Bizantyjczykom - prezentacja zasad Warlords of the Medieval World.
Normans against Byzantines - presentation of Warlords of the Medieval World ruleset.

środa, 16 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (1)

W dniu 12 kwietnia w Londynie odbywał się SALUTE - największy pokaz figurkowych gier strategicznych w Europie.
On 12th of April 2014 SALUTE, the biggest miniatures wargames show and exhibition in Europe, took place in London.


SALUTE odbył się w centrum wystawienniczo-konferencyjnym EXCel, wielkim kompleksie hal wystawowych, w którym równocześnie odbywały się też zapisy na maraton londyński oraz targi domów na wynajem.
SALUTE took place in the EXxCell exhibition-conference centre - enormous complex of exhibition halles paralel with registration for London Marathon and residential housing exhibition.

Twierdzenia o starzeniu się wargamingowego hobby i spadającym zainteresowaniu okazały się znacznie przesadzone. Przybyły tysiące odwiedzających, a kolejka ustawiała się w jednej z nieużywanych akurat hal wystawowych. Mimo tak wielkiej liczby ludzi wszystko szło sprawnie.
Statements on greying of the hobby and decreasing interests were prooved to be greatly exaggerated. Thousands visitors had arrived and queue was formed in one of the unused exhibition halls. Despite such a big number of visitors  everything went according to plan.

Porządku pilnowali łowcy nagród, imperialni szturmowcy/ Order was being kept by bounty hunters, Imperial strormtroopers

oraz Sedzia Dredd/ and Judge Dredd


SALUTE zgromadził ponad 150 wystawców z różnych krajów. Na ponad 90 stołach rozgrywane były różne gry i pokazy nowych zasad. Skala imprezy zapierała dech, choć od kolegi uczestniczącego w zeszłorocznym SALUTE dowiedziałem się, że liczba wystawców w tym roku nieco spadła.
SALUTE had over 150 traders from various countries. On over 90 tables different rulesets were presented and various games played. Scale of the event was breathtaking, however a friend who had visited last year's salute told me that number of traders had decreased.

Na początek polski akcent - ekipa wargamera prezentowała zasady Ogniem i Mieczem (XVII wiek) na dwóch małych planszach. Sprzedawała również zasady w języku angielskim i figurki swojej produkcji do armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Szwecji, Turcji, Kozaków i Tatarów.
First - Polish accent - the Wargamer crew was presenting By fire and Sword (17th Century) on two small boards. It was also selling rulesets in English and their range of figures for Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden, Turkey, Cossacs and Tatars.


Sosna przy pracy. Na stoisku Wargamera znalazły się też wyroby innych polskich producentów, np. firmy Tereny do Gier, a także na przykład modele Zvezdy używane w wargamingu.
Sosna at work. On Wargamer's stand there were also products of other Polish producers such as Tereny do Giet and Zvezda wargaming models.

Modele Zvezdy cieszyły się w tym roku sporą popularnością jako tanie i dobre jakościowo. Oferowano je na kilku stoiskach.
Zvezda models were this year quite popular as cheap and of decent quality. They were offered on several stands.


Bardzo popularne były tereny do gier. W tym roku bardzo popularne stały się budynki modułowe, wycinane laserowo, które zaczynają wypierać mniej poręczne i cięższe modele żywiczne lub plastikowe. Kilku wystawców prezentowało rzeczywiście duże konstrukcje pasujące skalą do figurek 28mm (ta skala zaczyna zresztą dominować w wargamingu, co było bardzo widoczne).
Terrains and buildings were very popular. This year modular laser cut buildings were very popular. They tend to push away less handy and heavier resin or plastic models. Several exhibitors presented large constructions fitting 28mm figures (this scale was clearly dominating during SALUTE).

Kolejna grupa wystawców prezentowała modele sprzętu wojskowego. Na licznych stoiskach można było zakupić również pojazdy pomalowane. Jakość malowania różniła się - od bardzo przeciętnej po prawdziwe arcydzieła. Różniła się też oczywiście ich cena :)
Next group of exhibitors was presenting armour models. On various stands also painted vehicles were offered. Painting quality varied from the very average to real works of art - prices varied too :)

Pojawiło się kilka ciekawostek. Victrix zaprezentował modele samolotów w skali 1/100 wykonane metodą druku 3D. Na razie są to prototypy, ale firma planuje szersze strosowanie druku 3D.
Several curiosities were shown. Vixtrix presented plane models in 1/100 scale that were made using 3D painting. Until now theses are only prototypes but the company plans to use 3D wider.

Warlord Games z kolei pokazał oprogramowanie służące do wykonywania projektów figurek.
Warlord Games presented software used in creating projects of figures.

Miałem też okazję zamienić kilka słów z malarzem, który na ich stoisku prezentował techniki malarskie.
I also had an occasion to have a chat with a painter demonstrating painting techniques on Warlord Games' stand.

Peter Pig, na którego stoisku zrobiłem duże zakupy prezentował ogromną gamę pojazdów i niemal wszystkie figurki, które ma w ofercie.
Peter Pig (I made large shopping on their stand) was presenting a large range of vehicles and nearly all figures they offer.

Wyeksponowali między innymi część produkowanego przez nich zestawu z radzieckim pociągiem pancernym w skali do figurek 15mm.
They presented i.a. part of their resin Soviet armoured train in 15mm scale.

Obok stoiska prezentacja zasad Longships - Wikingowie walczą z Anglo-Saksonami/ Next to Peter Pig's stand presentations of Longship rules - Vikings fight Anglo-Saxons - figures 15mm.

Coś dla miłośników fantastyki. Hawk Games promował swoje zasady Dropzone Commander i figurki do nich wystawiając na swoim stoisku wielki okręt desantowy.
Something for the Sci-Fi fans. Hawk Games on their stand presented Dropzone Commander rules and their range of figures by exhibiting enormous landing craft...

W każdym z jego luków znajdował się model pojazdu pancernego.
With armoured vehicle in every hatch.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Niespodzianka! Pikinierzy!/ Surprise! Pikemen!
Na moim blogu jedna rzecz jest stała, pojawiający się regularnie szesnastowieczni pikinierzy. Liczba podstawek, które muszę wykonać oznacza, że będzie to temat pojawiajacy się jeszcze wiele razy.

Tym razem chłopscy powstańcy powstali z połączenia figurek Old Glory oraz konwersji perskiej piechoty z Xystona.


On my blog one thing is constant - regular appearance of 16th Century pikemen. Number of stands I have to make means that it will be a subject returning many, many times.

This time peasant pikemen created by combining Old Glory and converted Xyston Persian infantry figures.

Jeszcze mała zapowiedź. Wkrótce na moim blogu obszerna relacja z SALUTE 2014, ponieważ wybieram się do Londynu!

One small announcement - soon on my blog big report from SALUTE 2014 - I'm going to London!

niedziela, 6 kwietnia 2014

Panzer I Ausf. A - recenzja/ Panzer I Ausf. A - review


Model Panzer I Ausf. A w skali 1/100 to kolejny z produktów katalończyków z Minairons, po który sięgnąłem. Model zapakowany bardzo praktycznie w ładne pudełko, na którym z jednej strony widnieje zdjęcie ukończonych modeli, a z drugiej schemat montażu oraz spis farb Vallejo do wykorzystania przy malowaniu.

Model of Panzer I Ausf. A in 1/100 scale is an anoither product of Catalonian company Minairons I've bought. Model is packed in practical and good looking box. From one side we have a photo of finished models and from the other assembly instruction and list of Vallejo paints to be used yto paint these tanks.


W pudełku otrzymujemy pięć wyprasek z twardego, szarego plastiku, pozwalających na wykonanie pięciu czołgów w dwóch możliwych wariantach - z wieżą z karabinami maszynowymi oraz, co zasługuje na szczególna uwagę modyfikacji dokonanej podczas Wojny Domowej w Hiszpanii - czołgu z wieżą wyposażoną we włoskie działko Breda M35 o kalibrze 20mm. Tą drugą wersję można potraktować raczej jako ciekawostkę, bo w trakcie wojny wykonano tylko cztery takie maszyny (pudełko pozwala nam więc wykonać więcej czołgów niż w rzeczywistości powstało!).

In the box we have 5 sprues made of hard plastic that enable to assembly five tanks in two variants - with machine guns and, what's more interesting a modification made during the Spanish Civil War - tank with Breda M35 20mm gun. This version should be treated rather as a curiosity because only four such tanks were made (so the set allows us to assembly more tanks that rteally existed!).

Model jest bardzo łatwy w montażu. Elementy są wykonane solidnie, więc raczej nie grozi połamanie ich przy wycinaniu z ramek. Nie wymagają też dodatkowej obróbki, ponieważ pasują do siebie bardzo dobrze. Elementy zostały odlane bardzo dobrze, więc linie odlewów nie są zbyt widoczne.

Model is easy to assemble. Elements are solid so there's no fear of breaking them while cutting out from the sprue. They do not require additional processing and fit each other well. They are also well casted so cast moulds are not too visible.

 Jest to model z założenia wykonany do wargamingu, więc bardzo uproszczony. Liczbę detali ograniczono, co nie znaczy, że model jest ich całkowicie pozbawiony. Główną wadą jest niemożność wykonania wieży z otwartym włazem.

It is a wargaming model so it was very simplified. Number of details was reduced but it does not mean that the model lacks them entirely.

Na pudełku widnieją dwa rodzaje malowania pojazdów wykorzystywanych przez hiszpańskich nacjonalistów - wczesne, jednolite szare, oraz z roku 1938 z kamuflażem. Dołączone do modelu kalkomanie pozwalają jednak na wykonanie również pojazdów niemieckich z inwazji na Polskę oraz chińskich z roku 1937 i walk z Japonią.

On the box we have two painting patterns of the Spanish Nationalist tanks - earlier regular grey and camouflaged used from 1938. Decals allow to build also tanks from German invasion on Poland and Chinese tanks from war with Japan in 1937.

Niestety do modelu nie dołączono schematu rozmieszczenia oznaczeń, co jest zresztą główną wada wszystkich modeli Minairons. Wykonanie pojazdów niemieckich, a zwłaszcza chińskich będzie wymagało więc dokładnego przestudiowania materiałów źródłowych.

Unfortunately there's no scheme of placing decals (this is a drawback of all Minairons' models) so building German, and especially Chinese tanks will require some studying of the source material.

niedziela, 30 marca 2014

Samochód pancerny Wz. 34/ Wz. 34 armoured car

Spróbowałem czegoś całkowicie nowego. Sięgnąłem po jeden z pojawiających się teraz modeli sprzętu z Kampanii Wrześniowej 1939 - polski samochód pancerny wz. 34 w skali 1/72. Potraktowałem go jako okazję do wypróbowania różnych technik malarskich.

I've tried something entirely new. I made one of models of equipment from the 1939 September Campaign - Polish wz. 34 Armoured Car in 1/72 scale. I've treated it as an opportunity to try out some painting techniques.

Model oceniam bardzo dobrze. Został on wykonany z myślą o wargamingu. Jest prosty w budowie i brakuje mu niektórych detali, ale jednocześnie nadaje się dzięki temu uproszczeniu na pole walki.

Zachęcam do odwiedzenia strony producenta http://www.wrzesien1939.pl

It is a very good model. It was made for wargaming so it's easy to build and lacks some smaller details but because of this it's perfect for the battlefield.

I encourage you to visit website of the producer: http://www.wrzesien1939.pl

Samochód pancerny wz. 34 był podstawowym samochodem pancernym Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Uzbrojony w karabin maszynowy Hotchkiss M1914 lub działo 37 mm służył w oddziałach rozpoznawczych.
Samochody pancerne wz. 34 były używane przez Niemców w działaniach przeciwko partyzantom. Część przekazano także chorwackim faszystom.

Wz. 34 armoured car was the main armoured car of the Polish Army in 1939. It was armed with Hotchkiss M1914MG or 37mm cannon and served in reconaissance units.
Armoured cars captured by Germans were later used against partisans. Some were delivered to Croatian fascists.

czwartek, 27 marca 2014

Siła argumentów, argumenty siły/ Force of the arguments, arguments of force


Kończę projekt "anarchistyczny". Dwie ostatnie figurki to strajkujący robotnicy z kijami czekający na łamistrajków lub zbirów wynajętych przez właściciela fabryki.


I finish my "anarchist" project. Two las figures are workers with bats waiting for scabs or thugs hired by the factory owner.


To co lubie najbardziej, ukończona grupa bojowa gotowa do zbrojnego strajku/ What I like the most - finished force ready for an armed strike.