niedziela, 21 kwietnia 2019

Markery strat/ Causalty markers (projek Pawia 1525/ Pavia 1525 project)

Bardzo długo nie dodawałem nowych postów. Nie było to jednak spowodowane wstrzymaniem malowania figurek. Po prostu nie miałem kiedy ich fotografować i przygotowywać informacji. Teraz powoli nadrabiam zaległości.
Na pierwszy ogień idą markery strat. Okazało się bowiem, że Lancashire Games wznowiło wspaniałe figurki do wojen włoskich wydawane niegdyś przez Venexię.
It's been a long time since I published the last post. However it was not caused by the fact that I stopped painting figures. I just had no time to photograph and prepare posts. Now I'm starting to compensate for this. The first are causalty markers for the Italian Wars.
I found out that Lancashire Games re-issued an outstanding range of Venexia figures.
 Markery strat dla piechoty/ Infantry causalty markers

 Markery strat dla ciężkiej jazdy/ Heavy cavalry causalty markers.

Na koniec zdradzę, że już w czerwcu planuję pokaz dużej bitwy - bitwy pod Pawią z 1525 roku.
At the end I will give away that in June I'm planing a big demonstration game - Pavia 1525.

sobota, 9 lutego 2019

Mutatawiia - wojownicy na wielbłądach/ warriors on camels

Muzułmańscy wojownicy na wielbłądach do Sagi ukończeni. Figurki Gripping Beast 28mm.
Muslim warriors on camels for SAGA finished. Figures by Gripping Beast.


środa, 26 grudnia 2018

Mutatawii'a (krok po kroku)/ Mutatawii'a (step by step)

Mutatawii'a to religijnie motywowani wojownicy islamscy z X-XII wieku. W ramach przerwy szykuję złożony z nich warband do SAGI.
Mutatawii'a were a religiously motivated islamic soldiers of the 10th-12th Century. As a break I prepare a Mutatawii'a warband for SAGA.

 Na początek biały podkład/ First white undercoat

Kolejny etap stanowiły kolory bazowe. Po raz pierwszy malowałem wielbłądy, więc dobór kolorystyki i sposobu cieniowania był sporym wyzwaniem.
The next step - base colors. It was the first time I painted camels, so choosing colors and shading was quite a challenge.

Następny etap - nanaoszenie szczegółów i rozjaśnień/ Next stage - details and highlights

 Na koniec malowanie elementów metalicznych/ Finally painting metalic elements.

 Pozostały jeszcze prace nad podstawkami/ Later I switched to bases.

Po kolorach bazowych czas na detale i cieniowanie wielbłądów/ After the base colors it was time for details and shading of camels.
sobota, 22 grudnia 2018

GAZ AA


Tym razem model do Wojny Domowej w Hiszpanii - pierwsza ciężarówka GAZ AA - środek transportu dla Brygad Międzynarodowych. Ciężarówki te były dostarczane Republice przez ZSRR. Są jednak bardzo podobne do używanych już wcześniej w Hiszpanii ciężarówek Ford. Dlatego część kolejnych modeli przygotuję jako cywilne.

This time model for the Spanish Civil War - first GAZ AA truck - transport for the International Brigades. These trucks were delivered to the Republic by the USSR. However they are very similar to Ford trucks used in Spain before the war, so I plan to make some of next models as civilian vehicles.

Model Zvezda 1/100/ 1/100 Model by Zvezda

czwartek, 6 grudnia 2018

Dżihadysta/ Jihadist

Czasem trzeba sięgnąć po coś całkowicie odmiennego. Ponieważ projekt "Wojna Domowa w Hiszpanii" jest na ukończeniu, czas na nowy.
Sometimes it's good to make something different. The SCW project is nearing the end, so it's time for a new one.

Oto pierwsza figurka warbandu dżihadystów do SAGI. Dżihadysci z XI-XII, zupełnie odmienni od współczesnych, bo reprezentujący bardzo wówczas rozwiniętą cywilizację. Warband rozpocząłem oczywiście od jego dowódcy. Figurka Gripping Beast 28mm.
It's the first figure of a jihadists warband for SAGA. Jihadists from the 11th and 12th Century were very different from the contemporary ones. They've represented a sophisticated and advanced culture. Warband starts of course from the warlord. 28mm figure by Gripping Beast.środa, 28 listopada 2018

Oficer Brygad Międzynarodowych/ Officer of the International Brigades

Pierwsza figurka z grupy sztabowej Brygad Międzynarodowych - oficer z pistoletem Astra 900 - hiszpańską wersją słynnego Mausera C96.
First figure of the International Brigades HQ group - officer with an Astra 900 pistol - a Spanish version of famous Mauser C96.

Kanadyjscy ochotnicy Brygad Międzynarodowych uzbrojeni w pistolety Astra 900 lub C96 z przedłużonym magazynkiem.
Canadian volunteers of the International Brigades armed with Astra 900 or C96 pistols with longer cartridge magazines.