środa, 24 sierpnia 2016

Francuscy żandarmi - krok po kroku/ French gendarmes - step by step (1)

Kolejny konkurs malarski portalu startegie.net.pl to okazja do zaprezentowania pracy krok po kroku.
Wybrałem francuskich żandarmów z Wojen Włoskich (tak! zaczynam pracę nad kolejną armią z tego okresu). Figurki Essex 15mm.
Next painting contest of the strategie.net.pl portal is an occasion to present my work step by step.
I chose French Gendarmes of the Italian Wars (yes! I start work on next army of the period). Figures by Essex 15mm.


 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat

 Biała farba aby rozjaśnić kolory bazowe/ White paint to brighten base colors

Kolory bazowe nałożone/ After painting base colors

Specjalnie wybrałem żandarmów aby poeksperymentować z różnymi kolorami oraz malowaniem ozdób na bardingu/ I purposefuly chose gendarmes to eperiment with colors and ornamentation on their barding.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Powracam z arkebuzerami/ I'm back with arquebusiers

Po dłuższej przerwie wracam do malowania. Pierwszymi figurkami są 16-wieczni arkebuzerzy do systemu Impetus. To pierwsza tego typu podstawka. Postanowiłem, że w ten sposób wykorzystam figurki, które pozostały po tworzeniu armii do FOGa.

Podstawka przedstawia arkebuzerów w luźnym szyku, wykorzystywanych przed frontem formacji pikinierskich.

After a longer brake I come back to painting. First figures are 16th Century arquebusiers based for Impetus. It's the first base for this system. I've decided to use all figures remaining from building FOG armies to create Impetus bases.

This base represents arquebusiers in skirmishing formation used in front of pikemen blocks.wtorek, 26 lipca 2016

Armia Karola V/ Charles' V army

Oto ukończona armia hiszpańska z czasów Karola V, czyli Wielkich Wojen Włoskich.
Finished Spanish army of Charles V from the Great Italian Wars.

W pierwszej linii dowództwa (generał, dowódca jazdy i dowódca piechoty). W drugiej linii włoscy arkebuzerzy w zwartym szyku oraz niemieccy i hiszpańscy harsownicy z arkebuzami.
In the first line commands (general, cavalry and infantry command). In the second line Intalian Arquebusiers and two units of German and Spanish skirmishers with arquebuses.

W trzeciej linii od lewej stradioci, dwie colunele, artyleria oraz opancerzona jazda (celladas)
W czwartej linii niemieccy żandarmi oraz oddział najemnych landsknechtów z pikami i halabardami.
In the third line from the left stradiots, two colunelas, artillery, celladas cavalry.
Inbthe fourth line German knights and mercenary landsknechts with pikes and halberds.


poniedziałek, 25 lipca 2016

Hiszpańskie dowództwo po raz 3/ Spanish command 3rd time

 Do ukończenia armii hiszpańskiej pozostało bardzo niewiele.

Tym razem wykonałem trzecie już dowództwo hiszpańskie. Jest to dowództwo jazdy.
Figurki Old Glory 15mm.

I've nearly finished Sapanish army.

This time I've made third command. It's a cavalry command.
Figures Old Glory 15mm.

niedziela, 24 lipca 2016

Oddział hiszpańskiej jazdy/ Spanish cavalry unit

 Ukończyłem ostatni oddział do armii hiszpańskiej z Wojen Włoskich - opancerzoną jazdę (celladas).
I've finished last unit of the Spanish army of the Great Italian Wars - armoured cavalry (celladas)

Do ukończenia całej armii pozostało tylko jedno dowództwo.
Only one command stand left to finish the entire army.
 

wtorek, 19 lipca 2016

Hiszpańska kawaleria/ Spanish cavalry

Kolejna podstawka hiszpańskiej kawalerii z początków Wojen Włoskich. Kawalerzyści posiadają hełmy typu salada. Jest to rodzaj hełmu popularny w XV wieku szczególnie we Włoszech i Niemczech. W początkach wieku XVI stawał się już przestarzały.
Next stand of Spanish cavalry of the initial phase of the Italian Wars. Cavalrymen have sallet type helmets popular especially in 15th Century Italy and Germany. At the begining of the 16th Century sallet was becoming obsolete.