poniedziałek, 21 maja 2018

Nadchodzą Szwajcarzy/ The Swiss are coming

 Początek nowego oddziału szwajcarskich najemników z początku XVI wieku - Szwajcarzy ze swoją tradycyjną bronią - halabardą. Broń ta była jedną z najbardziej uniwersalnych na ówczesnych polach bitew, ponieważ mogła służyć do zadawania pchnięć, cięć, a niektóre miały również haki ułatwiające ściąganie kawalerzystów z koni.

Beginning of the new unit of Swiss mercenaries from the early 16th Century - Swiss with their iconic weapon - halberd. It was one of the most universal weapons of the contemporary battlefields allowing thrusts, cuts and some even had hooks enabling to easily unhorse a cavalryman.

Figurki Blue Moon Manufacturing i Old Glory/ Figures by Blue Moon Manufacturing and Old Glory


niedziela, 13 maja 2018

Sparabara

 Kolejne podstawki perskiej sparabary do projektu Kunaksa/ More stands of the Persian Sparabara for the Cunaxa project.

Figurki Forged in Battle/ Forged in Battle figures


 

sobota, 28 kwietnia 2018

Sparabara - projekt Kunaksa/ Sparabara - project Cunaxa

Sparabara, czyli nosiciele tarcz - perska formacja łącząca tarczowników i chronionych przez nich łuczników.
Armia perska, którą teraz maluję zostanie wykorzystana w projekcie Kunaksa. Razem z kolega planujemy rozegrać w przyszłym roku wielką bitwę z 401 roku pne, kiedy to wojska pretendenta do perskiego tronu Cyrusa, wspierane przez 10 tysięcy greckich najemników starły się z armią króla Artakserksesa II. Wydarzenia te zostały opisane przez Ksenofonta w "Anabazie".
Sparabara - shield bearers - Persian formation combining shield bearers and archers.
Persian army I'm currently working on will be used in Cunaxa project. With a friend we are planning to recreate next year battle of Cunaxa (401 bc) when Persian pretender Cyrus supported by the 10 thousand Greek mercenaries, clashed with army of Artaxerxes !!. This battle was described by Xenophon in his "Anabasis".
piątek, 27 kwietnia 2018

Romańska kaplica/ Romanesque chapel

Kolejnym pomalowanym przeze mnie elementem terenu jest romańska kaplica (Timecast). Model bardzo uniwersalny, ale w moim przypadku pasujący przede wszystkim do Wojen Włoskich.
The next painted element of scenery - romanesque chapel (Timecast). A very universal model but for me adequate especially for the Italian Wars.


poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Włoska farma/ Italian farm


Pierwszy spośród zakupów z SALUTE pomalowany. Włoska farma wyprodukowana przez Timecast - w sam raz do Wojen Włoskich i nie tylko.
Budynek w skali 10mm, ponieważ skaluję teren "w dół" aby lepiej wyglądał na polach dużych bitew.
First of the purchases at SALUTE finally painted. Italian farm by Timecast - for the Italian Wars but not only.
Building in 10mm  because I tend to scale terrain down so it would look better on the big battlefield.
 

niedziela, 22 kwietnia 2018

SALUTE 2018 (5)

Ostatnia część fotorelacji - gry/ Last part of the photo report - games

Open Combat czyli system wypromowany na kickstarterze. Niewielki skirmish do wszystkich epok sprzed czasów broni palnej.
Open Combat - system funded with kickstarter. Small skirmish for pre gunpowder era.

 Bitwa pod Warną 1444, figurki 10mm/ Battle of Varna 1444 - 10mm figures.


Fallout - Fantasy Flight Games przeniosło "na stół" popularna grę komputerową.
Fallout - populad computer game transformed into battlegame by Fantasy Flight Games.


 Wings of War - walki powietrzne nad frontem zachodnim Wielkiej Wojny/ Wings of War - air combat over the Western Front of the Great War

 Gangs of Rome - walka gangów w starożytnym Rzymie/ Gangs of Rome - gang combat in the ancient Rome.


Team Yankee, czyli III Wojna światowa w wydaniu Battlefrontu/ Team Yankee - III World War by Battlefront.

Gripping Beast zaprezentowało dużą bitwę w systemie Crescent and Cross - czasy pierwszych krucjat, figurki 28mm/
Gripping Beats presented Crescent and Cross - big battle in first crusades era, 28mm figures.

 Peter Pig i nowe zasady do rozgrywania dużych bitew (sic!) wojen indiańskich/ Peter Pig and its new rules for playing big battles of the Indian Wars.

 Kawanakajima 1561 czyli walka o władzę w feudalnej Japonii, figurki 28mm/ Kawanakajima 1561 - battle for control over the feudal Japan, 28mm figures.


Spitfyre, czyli Królewskie Siły Smocze Orków przeciwko krasnoludzkim sępom bombowym (Hysterical Games).
Spitfyre Orcs and their Royal Dragon Foce against Dwarven bomber vultures (Hysterical Games).