niedziela, 1 maja 2016

Święto ludzi pracy/ Labour day


Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Pracy/
Best wishes on the occasion of the International Labour Day

piątek, 29 kwietnia 2016

Argouletes

Argouletes to lekka jazda w służbie francuskiej rekrutowana podczas Wojen Włoskich. Składała się ona głównie z mieszkańców Bałkanów i przyjęła jako główne uzbrojenie strzeleckie. Najpierw walczyła za pomocą łuki,  później lżejszej wersji arkebuza, który później wyewoluował w karabin.
Argouletes are a light horse in French service recruited during the Italian Wars. It was composed mostly of people from the Balkans and implemented mostly ranged weapons - first bows and later lighter version of arquebus that evolved into carbine.

Ten oddział jest pierwszą jednostką do armii francuskiej z Wojen Włoskich, czyli ostatniego elementu projektu pozwalającego na rozgrywanie większości bitew tego okresu.
This unit is the first battlegroup for the French army of the Italian Wars - the last stage of the project allowing to play most of the battles of the conflict.

Figurki Old Glory. Malowanie w większości jest dziełem kolegi, od którego dostałem figurki, moim zdaniem jednego z najlepszych malarzy figurek w Polsce (niektóre prace możecie obejrzeć na jego blogu http://yori-hobby.blogspot.com/ ). W pełni mojego autorstwa są za to podstawki.
 Figures Old Glory painted mostly by  friend I got them from. In my opinion he is one of the best painters in Poland (you can see some of his works on his blog http://yori-hobby.blogspot.com/ ). I'm fully responsible for basing.

środa, 27 kwietnia 2016

Rodoleros

Kolejnym elementem powstającej właśnie drugiej hiszpańskiej coluneli z Wojen Włoskich jest podstawka rodoleros, czyli mieczników.
Next element of second Spoanish colunela from Great Italian Wars is a stand of rodoleros - swordsmen.
Podczas Wojen Włoskich ten rodzaj wojsk sprawdził się w bitwie pod Rawenną w 1512 roku, gdy atakował nadwyrężone walką formacje wrogich pikinierów. W toku wojen okazało się jednak, że rodoleros są  wrażliwi na ataki kawalerii oraz nie mogą sprostać w walce świeżym blokom wrogich pikinierów. Te doświadczenia doprowadziły ostatecznie do likwidacji rodoleros, którzy nie występowali już w późniejszych formacjach tercios.
During Great Itralian Wars these troops were successful at the abttle of Ravenna in 1512 when rodoleros attacked distrupted enemy pikemen. During wars however it came out that rodoleros are  vulnerable to cavalry attacks and cannot match fresh blocks of enemy pikemen. It has led to dissolution of rodoleros. They were not present when later tercio formations were created.
wtorek, 26 kwietnia 2016

Salute 2016 (5) Ciekawostki/ Oditties

Ostatnią część reportażu z Salute poświęcam najbardziej "odjechanym" projektom, jakie widziałem na tegorocznym wydarzeniu.
Last part of the report will be about most odd projects I've seen during this year's event.

Wyścigi samochodowe w postapokaliptycznej scenerii z użyciem resoraków? Czemu nie!
Car racing in post apocalyptic scenery with use of Matchbox cars? Why not!

 Wolsung, czyli steampunkowa sceneria w pełnej krasie/ Wolsung - typical stempunk scenery.

 7th TV - system Crooked Dice Studios/ 7th TV - system of the Crooked Dice Studios
 W którym można rozegrać przygody postaci  filmów, np. Scooby Doo.
That is adequate to play film scenarios - for example Scooby Doo.

 All Quiet on the Martian Front, czyli wojna z marsjanami w czasach I Wojny Światowej/ All Quiet on the Martian Front - war against Martians in times of Great War.

Najbardziej "odjechana" figurka. Pancerny niedźwiedź z wieżyczką obsługiwany przez krasnoludy.
Most odd figure of the event - armoured bear with tank turret crewed by dwarfs.

Osprey Publishing także zaprezentował w ofercie delikatnie mówiąc dziwne tytuły. Książka o nazistowskiej bazie na księżycu strzeżonej prze SSmanów mutantów znajduje się wysoko na mojej liście dziwactw.
Osprey Publishing also had some odd titles in their offer. Book about nazi moonbase guarded by mutant SS soldiers is high on my list of weird things.
 Dystopian wars, czyli kolejny system steampunkowy/ Dystopian Wars - another steampunk system.

Nie tyle dziwactwo, co całkiem ciekawy pomysł. Gra w skali pozwalającej na rozegranie całej inwazji w Normandii.
Not an oddity but an interesting idea - game that enables to play entire D-Day.


niedziela, 24 kwietnia 2016

Salute 2016 (4) Nowe figurki i teren/ New figures and terrain

Steve Barber Models - przepiękne figurki 10mm - Partowie, Rzymianie, Germanie i Sumerowie.
Steve Barber Models - beautiul 10mm figures of Parthians, Romans, Germans and Sumerians.
 Deus Vult - figurki 28mm z okresu krucjat/ Deus Vult - 28mm crusaders.

Donnington Miniatures - całą gama figurek 15mm do starożytności i średniowiecza. Salute cenię między innymi za możliwość obejrzenia takich wystaw, ponieważ zdjęcia na strona www zwykle nie oddają faktycznego wyglądu figurek.
Donnington Miniatures with impressive range of 15mm ancients and medieval figures. I value Salute for ability to se such expositions in reality because photos on websites often do not portray figures realisticaly.

Hawk Wargames i ukończony już ogromny okręt desantowy (w poprzednim roku zaprezentowano go jeszcze w wersji roboczej).
Hawk Wargames and their huge spaceship (in previous year they presented this work in progress).

Hawk Wargames i nowe pojazdy do Dropzone Commander'a.
Hawk Wargames and new vehicles for Dropzone Commander.

Polski akcent, czyli figurki specjalne Wargamera do systemu Ogniem i Mieczem/ Polish accent and special Wargamer figures for by Fire and Sword system.

sobota, 23 kwietnia 2016

Salute 2016 (3) Nowe figurki i teren/ New figures and terrain

 W trzeciej części fotoreportażu zajmę się prezentacją nowości figurkowych pokazywanych na Salute / In 3rd part of the report I'll show new figures presented during SALUTE

Prodos Games i modele do Alien vs Predator, czyli Predatorzy, obcy i kolonialni marines.
Prodos Games and models for Alien vs Predator game - Predators, aliens and colonial marines.
 Prodos Games i demon do Warzone'a/ Prodos Games and Warzone daemon.

 4 th Ground i piękne laserowo cięte budynki/ 4th Ground and its beautiful laser cut building.

 Budynki farmy spod Waterloo - tkże 4th ground/ Buildings of Waterloo farm - also 4th Ground.

Ekipa firmy Pedion pokazuje modułowy system terenu. Jak widać elementy terenu można jak rzepy przyczepić do podłoża.
Pedion's crew presents its modular terrain system. As You can see terrain elements may be attached to the base.
 Malarze przy pracy pokazywali efeky jakie można osiągnąć stosując farby AK/ Painters at work, showing effects you can get by painting with AK paints.

 Spartan Games - nowe okręty do gry HALO Fleet Battles/ Spartan Games - new space ships for HALO Fleet Battles.

 Spectre Miniatures - współczesne konflikty, igurki 28mm. W tym roku zaprezentowali modele afrykańskich technikali.
Spectre Miniaures - modern combat with 28mm figures. This year they presented new African Technicals.

 Malarze Warlord Games/ Painters from Warlord Games. 

Na stoisku Osprey Games królował Frostgrave - zaprezentowano nowe figurki.
On Osprey Games stand Frostgrave ruled. New figures were presented.