poniedziałek, 6 lipca 2015

Guardia Civil ukończona/ Guardia Civil finished

Kapitan oraz dwóch poruczników Guardia Civil ukończeni. Capitan and two Tenientes of Guardia Civil finished

Porucznicy są uzbrojeni w PMy MP-18 - niemieckie pistolety maszynowe jeszcze z Pierwszej Wojny Światowej używane w Hiszpanii przez jednostki policji. Była to broń niebyt celna, ale za to bardzo szybkostrzelna, co przydawało się w walce na krótkich dystansach.
Tenientes are armed with MP-18 SMG - German SMGs from the I World War used in Spain by police units. It wasn't an accurate weapon but its fire ratio was useful during fighting on short distances.
 
Warte zauważenia jest także charakterystyczny kapelusz tricorno. Guardia Civil nosiła go od 1860 roku, kiedy to zdecydowano o wprowadzeniu do munduru elementów typowo hiszpańskich. W czasach wojny domowej trikorn wciąż wchodził w skład munduru polowego GC.
It's worth noticing that they have a characteristic tricorno hat. It was introduced in 1860 when it was decided that "typical spanish" elements should be introduced to GC uniforms. During the SCW this formation was still wearing tricorno as a part of field uniforms.

Funkcjonariusze Guardia Civil walczący po stronie legalnego rządu Republiki/ Guardia Civil functionaries fighting on the side of the legal Republican government.


niedziela, 5 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (4)

 Na koniec podstawki i cieniowanie. Klej wikol zmieszany z piaskiem i korek imitujący kamienie. Jednocześnie nieco cieniowania czarnym washem i kolejne rozjaśnienie z użyciem farby Khaki.

The final part of work - bases and shding. PVA glue with sand and cork to imitate stones for the base and some shading with black wash and highlights with Khaki.

Bazowe kolory na podstawkach - Regular Grey na kamienie i Flat Brown na ziemię.
Base colors for the base - Regular Grey for stones and Flat Brown for earth.

Warstwa Beige Brown na podstawki/ Layer of Beige Brown for the bases

Kolejny etap to Desert Sand i figurki niemal gotowe/ Next stage - Desert Sand and figures are nearly ready.

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (3)

 Kolejne etapy malowania, głównie twarzy. Wszystkie podane farby Vallejo Model Colors lub Game Color.
Next stages of painting - mainly faces. All given paints ar Vallejo Model Colors or Game Color.

Najpierw na brązowy podkład Sunny Skintone/ First on brown undercoat Sunny Skintone.
Poza tym gunmetal i zmieszany z czarnym na PMy/ Also gunmetal mixed with black on SMGs.

Na bardziej eksponowane części twarzy i dłoni Game Color Dwarf Skin zmieszany z Basic Skintone.
Now for more exposed parts of faces and hands Game Color Dwarf Skin mixed with Basic Skintone.

 Na tym etapie rozpocząłem też rozjaśnianie mundurów. German Fieldgrey WWII zmieszany z odrobiną Khaki.
On this stage I added some highlights to the uniforms. German Field Grey WWII mixed with a little bit of Khaki.

Na twarze położyłem ostatnie rozjaśnienie. Tym razem Light Flesh na najbardziej eksponowane części twarzy i rąk.
Final highlight of flesh. This time most exposed parts of faces and hands drybrushed with Light Flesh.


środa, 1 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (2)


Po położeniu kolorów bazowych (na początek feldgrau oraz ciemnozielony na płaszcz). W różnych publikacjach pojawiały się różnorodne wzory kolorystyczne mundurów, jednak uważam, że najbardziej zbliżonym do rzeczywistości jest właśnie kolor feldgrau (taki jak na zdjęciu).

warze pomalowane AV Beige Brown jako podkładem.
After painting base colors (for the start feldgrau and dark green for the cloak). In various publications varying painting schemes for Guardia Civil had appeared. However I think that feldgau is the right color for these uniforms (as on the photo).

Faces painted with AV Beige Brown as an undercoat.poniedziałek, 29 czerwca 2015

Więcej halabardników/More halberdiers

 Kolejna podstawka halabardników z Mammingen gotowa. Figurki Old Glory
Next stand of Halberdiers from Memmingen ready. Figures from Old Glory.
Było już o żołdzie landsknechtów i ich negocjacjach z pracodawcami, teraz przykład takich zachowań. Przed bitwą pod Leipheim ze zbuntowanymi chłopami landsknechci z Memmingen najpierw ze względu na zaległości z wypłatą odmówili pójścia do walki, a następnie zagrozili nawet przejściem na stronę chłopów.

Skończyło się na czasowym opuszczeniu przez nich wojsk Ligii Szwabskiej w poszukiwaniu bardziej wiarygodnych zleceniodawców.

I was mentioning lendsknechts payments and their negotitations with employees. Now an example. Before battle of Leipheim with rebel peasants, landsknechts of Memmingen first thretened Swabian League with refusal to fight and later with changing sides due to postponed payments.

Finally Memmingen landknechts had left the army in search of more credible employees.poniedziałek, 22 czerwca 2015

Halabardnicy z Memmingen/ Halberdiers from Memmingen

Kolejna podstawka do oddziału landsknechtów z Memmingen - halabardnicy.
Next stand of Landsknechts from Memmingen - halberdiers.

Bycie wyspecjalizowanym najemnikiem dawało wiele korzyści. Landsknechci byli bardzo kapryśni i potrafili odmówić walki jeśli nie zostali odpowiednio opłaceni. Liga Szwabska regularnie miała problemy z buntującymi się wojskami.
Being a specialised mercenary was giving many profits. Landsknechts were very moody and were able to refuse to fight if they weren't paid enough. Swabian Legue regularly had troubles with rebelious mercenary troops.

Figurki Old Glory/ Figures - Old Glory