niedziela, 31 stycznia 2016

Rydwan Dariusza III krok po kroku/ Chariot od Darius III step by step (2)

 Rydwan i jeźdźcy po położeniu kolorów bazowych i malowaniu większych detali/ Chariot and its riders after basic colors and bigger details were painted.


 Gotowy rydwan po cieniowaniu i wykonaniu podstawki/ Finished chariot after shading was applied and base made.

Figurki Forged in Battle/ Figures Forged in Battle

piątek, 29 stycznia 2016

Scytyjska lekka jazda krok po kroku/ Scythian light horse - step by step (4)

 Figurki po cieniowaniu/ Figures after shading

Przed nałożeniem lakieru matowego zastosowałem jeszcze rozjaśnienia, zwłaszcza na twarzach/ Before applying matt varnish I made some highlights, especially on flesh.
 PO wstępnym przygotowaniu podstawek/ After initial basing.

 Gotowy oddział/ Finished unit

Drugi wojownik od lewej ma na plecach i ramionach tatuaże/ Second warrior from the left has tattoos on his back and shoulders.

niedziela, 24 stycznia 2016

Scytyjska lekka jazda krok po kroku/ Scythian light horse - step by step (3)

Oddział scytyjskiej lekkiej jazdy nabiera ostatecznego kształtu/ Scythian horsemen unit is gaining its final shape

Po pomalowaniu uprzęży i mniejszych elementów ubrań oraz broni/ After harnesses, and smaller elements of clothes and weapons were painted.
 
 Kolejnym etapem było malowanie wzorów na ubraniach/ Next step was painting patterns on clothes.

Przed nałożeniem washa pomalowałem jeszcze elementy metaliczne/ Before applying wash I also painted metalic parts.

sobota, 23 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (3)

Słonie zostały pokonane, co spowodowało załamanie się lewego skrzydła Kartagińczyków/ Elephants were routed what caused Carthaginian left wing to disperse.

 Prawe skrzydło parło jednak do walki/ However the right wing was still fighting.

 Na rzymskim lewym skrzydle rzymska jazda szachowała numidyjskich jeźdźców/ On Roman left wing cavalry held at bay Numidian light horse.
W centrum jeden z oddziałów z rzymskiego prawego skrzydła zaatakował od boku kartagińską piechotę, został jednak odparty.
In the centre one Roman unit from the right wing attacked Carthaginian infantry but was routed.

 Na lewym skrzydle Rzymianie starli się z piechotą iberyjską/ On the left wing Romans clashed with Iberian infantry.

 Jeden z oddziałów iberyjskich został szybko pokonany/ One of Iberian units was quickly destroyed.

 Do starcia dołączyła szarżująca kartagińska piechota/ Melee was joined by the charging Carthaginian infantry.

Rzymianom udało się jednak złamać drugi oddział Iberów, a to z kolei oznaczało zwycięstwo dla Republiki rzymskiej. Sytuacji nie zmieniło rozbicie przez kartagińską piechotę drugiego oddziału Rzymian.
Romans managed to rout second Iberian unit and this meant end of the battle. Carthaginian infantry managed to rout second Roman unit but it didn't change the outcome of the battle.

Rzymianie stracili dwa oddziały piechoty, Kartagińczycy dwa oddziały Iberów, piechotę galijską, słonie, jazdę galijską i jazdę iberyjską.
Romans lost two units of legionaries, Carthaginians two units of Iberian and one of Galic infantry, elephants, Galic and Iberian cavalry.


piątek, 22 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (2)

 Pierwsza szarża iberyjskiej i galijskiej jazdy uderza w linię legionów/ First charge of Iberian and Galic cavalry hits line of legionaries.

 Obie strony zostają zdezorganizowane i ponoszą pierwsze straty/ Both sides become disorganised and suffer first loses.

 Tymczasem prawe skrzydło armii kartagińskiej wciąż jest daleko/ At the same time right wing of the Carthaginian army is still far away.

 Rzymianom udaje się rozbić najpierw jazdę galijską, a później iberyjską/ Romans rout Galic and Iberian cavalry.
Lewe skrzydło Rzymian wycofuje się aby wyrównać linię przed atakiem wroga. Podejmuje ryzyko, ponieważ ruch do tyłu skutkuje dezorganizacją/ Roman left wing retreats to reorganise the line. It was a gamble because movement to the back disorganises units.
 Kartagińskie prawe skrzydło wykonuje podwójny ruch, jednak nie przechodzi testu i dezorganizuje się/ Carthaginian right wing makes a double move to catch the enemy but fails tests and becomes disorganised.

 W kartagińskim centrum atakują słonie, jednak ich szarża nie robi na legionistach wielkiego wrażenia i zostaje zatrzymana/ In the centre Carthaginian elephants attack. However they fail to scare Romans and the charge is repulsed.

Po słoniach ataku próbuje galijska piechota rzucająca się do szalonej szarży z nadzieją na przełamanie lini wroga/ After the elephants Galic infantry starts a wild charge attempting to break the enemy line.
Galowie zostają rozbici, a rzymskie lewe skrzydło częściowo zreorganizowało się/ Gauls are routed and Roman left wing is partially reorganised.

Rzymskie prawe skrzyło uderza teraz na zdezorganizowane we wcześniejszej walce słonie/ Roman right wing charges disorganised elephants.

wtorek, 19 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (1)

Przyszła pora na wypróbowanie zasad Impetus do rozgrywania starożytnych bitew.
It was high time to try out Impetus for ancient warfare.

Naprzeciw siebie stanęły armie Republiki Rzymskiej i Kartaginy z czasów Drugiej Wojny Punickiej (218-201 p.n.e.)
Republican Roman and Carthaginian armies faced each other in battle from the Second Punic War (218-201 bc)

 Po prawej dwa rzymskie legiony, każdy wspierany przez oddział jazdy/ On the right two Roman legions supported by two cavalry units

 Z drugiej strony Kartagińczycy. Na lewym skrzydle jazda celtycka i iberyjska oraz harcownicy w centrum przed linią piechoty i słoniami numidyjska lekka jazda, na prawym skrzydle piechota celtycka.
On the other side Carthaginian forces - on the left wing Celtic and Iberian hrsemen and skirmishers. In the centre Numidian light horse screening infantry and elephants. On the right wing celtic infantry.

 Kartagińczycy ostro prą do przodu, Rzymianie systematycznie przesuwają linię, a na lewym skrzydle wysuwają do przodu velitów.
Cathaginians push forward. Romans steadily advance and move velites forward on the left wing.

 Jeden oddział rzymskiej jazdy zdezorganizował się przemieszczając się na lewe skrzydło/ One unit of Roman cavalry became disorganised while moving to the left wing.
Podobnie kartagińscy harcownicy, którzy nie przeszli testu po podwójnym ruchu/ Similarly Carthaginian skirmishgers that failed test after double move.

Numidyjczycy wysunęli się do przodu i obrzucili oszczepami linię legionistów jednak bez większego efektu.
Numidians move forward and threw their javelins on Roman legions but without effect.

Kartagińskie lewe skrzydło złożone z jady szykuje się do ataku / Carthaginian left wing composed of cavalry prepares to charge.


Sytuacja przed pierwszymi walkami wręcz/ Situation before first hand to hand combats.