czwartek, 24 kwietnia 2014

PzKpfw I Ausf A - Hiszpania/ PzKpfw I Ausf A - Spain

 Czołgi PzKpfw I trafiły do hiszpańskich nacjonalistów razem z niemiecką jednostka Panzergruppe Drohne. Jednostka ta jednak tylko sporadycznie brała udział w walkach i nie odegrała w nich większej roli. Była przede wszystkim jednostką szkoleniową.

Podczas walk pod madrytem wszystkie czołgi grupy zostały przekazane Nacjonalistom. Otrzymali oni 96 pojazdów PzKpfw I Ausf A, 21 PzKpfw I Ausf B i cztery pojazdy dowodzenia.

Czołgi uzbrojone jedynie w karabiny maszynowe były przeznaczone do wspierania piechoty. W grudniu 1936 roku i styczniu 1937 kilkakrotnie trafiły jednak na republikańskie T-26. Starcia te kończyły się tragicznie. Nacjonaliści utracili w nich kilkanaście pojazdów. PzKpfw mogły wprawdzie strzelać z KMów amunicja przeciwpancerną, jednak przeciwko T-26 okazywała się ona skuteczna jedynie na dystansach poniżej 150 metrów.

Czołgi w jednolitym szarym malowaniu z poczatku wojny, jeszcze bez dodatkowych znaków rozpoznawczych, które dodawano dopiero w drugiej połowie 1937 roku.

Modele Minairons, skala 1/100.

PzKpfw I tanks were delivered to Spanish Nationalists with German Panzerguppe Drohne. However this unit saw little combat and didn't play much role in fighting. It was primarily a training mission.

During battle of Madrid all tanks of the group were passed to Nationalists. They got 96 PzKpfw I Ausf A, 21 Pzkpfw I Ausf B and 4 command vehicles.

Tanks were armed only with machine guns and used as infantry support. In December 1936 and January 1937 several times they encountered Republican T-26 tanks. These clashes were tragic to Nationalist tankers. They lost about a dozen tanks. PzKpfw could shoot armour piercing ammo, however against the armour of T-26 it was efficient only on distances shorter than 150 m.

Tanks in grey scheme used at the beginning of the war still without additional markings that were added in second half of 1937.

Models by Minairons 1/100 scale.środa, 23 kwietnia 2014

SALUTE (5)

Czas na ostatnią część fotoreportażu z SALUTE/ It's time for the last part of the photo report from salute.

 Viet Minh zdobywa Dien Bien Phu, Figurki 28mm/ Viet Minh takes Dien Bien Phu - 28mm figures.

 
 Wojna wietnamska - figurki 28mm/ Vietnam war - 28mm figures

Spectre Miniatures- firma która wystartowała z kickstarterem figurek do współczesnych konfliktów afrykańskich zaprezentowała pierwsze modele. Dostałem jeden w prezencie w celu zrobienia recenzji (wkrótce na blogu).
Spectre Miniatures - company that has launched a kickstarter with African wars miniatures has presented first models. I've got one free sample to make a review.

Bitwa o Cchinwali - gruziński najazd na Osetię Południową. Rosyjskie kolumny zmechanizowane odbijają miasto. Gra zapowiadała się ciekawie, ale niestety skończyło się na mało subtelnych walkach pozycyjnych (według mnie zbyt wiele sprzętu pancernego jak na taką skalę). Figurki 28mm.

Battle of Tskhinvali - Georgian assault on South Ossetia and Russian mechanised column trying to retake the city. Very interesting game that has stalled (too much armour for such scale to my liking). Figures 28mm.

Zombie TV, czyli szybkie zasady walki z Zombie prezentowane przez Crooked Dice Game Design Studio na bardzo efektownym stole - Trafalgar Square po wybuchu epidemii zombie.

Zombie TV, fast rules of fighting against zombies presented by Crooked Dice Game Design Studio on the beautiful table - trafalgar Square after the zombie outbreak

Mantic Games i ich zasady do rozgrywania potyczek SF - Deadzone/ Mantic Games and their Deadzone - SF skirmish.

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (4)

W tym roku ze względu na przypadającą rocznicę wybuchu I Wojny Światowej wiele gier dotyczyło tego okresu, a zwłaszcza roku 1914.
This year's Salute was dominated by the 1st World War because of the anniversary. Especialy fighting in 1914 was quite popular.

Bitwa nad Marną. Brytyjska artyleria konna i kawaleria próbują opóźnić natarcie Niemców
Battle of Marne. British horse artillery and cavalry try to slow down German advance.

 Ciekawa prezentacja. Poczatek i koniec I Wojny Światowej. Na końcowej części stołu wojna pozycyjna.
A table divided between late and early I Worl Warwas an interesting idea. Od the "late" part trench warfare.

Na początkowej Belgowie starają się zatrzymać niemiecką straż przednią złożoną w dużej mierze z kawalerii.
On the "early" part Belgians try to stop german advance guard composed mainly of cavalry.

Walki o belgijskie miasteczko. Sceneria odtworzona na podstawie zdjęć. Figurki 28mm
Fight for Belgian town. Scenery based on actual photos. Figures 28mm.

 Wojna domowa w Hiszpanii 1936. Walki pod Toledo. Prezentacja zasad A world aflame wydanych przez Osprey Publishing. Figurki 28mm. Prezentacja przekonała mnie do rozpoczęcia zabawy z tym systemem.
Spanish Civil War 1936. Battle near Toledo. Presentation of the A world Aflame rules by Osprey Publishing. Figures 28mm. This presentation convinced me to start playing these rules.

 I bitwa pod Keren - rok 1941, Brytytjczycy przeciwko Włochom. Figurki 28mm/ 1st battle of Keren. British against Italians, Figures 28mm.

Tej prezentacji towarzyszył prawdziwy LKM Bren/ This presentation was exhibited with real Bren LMG.

 II Wojna Światowa. Wielki stół przedstawiający bitwę na łuku kurskim w 1943. Figurki 15mm.
 II World War. Great table with battle of Kursk 1943. 15mm figures.


Tutaj Flames of War, figurki 15mm, walki w Normandii. D-Day był jednym z głównych tematów tegorocznego Salute.
Here Flames of War, 15mm figures, Normandy. D-Day was one of the main subjects of this year's Salute.

sobota, 19 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (3)

 Japonia, początek XVI wieku. Czas wojen domowych. Dwie grupy samurajów walczą o kontrolę nad miastem. Figurki 28mm.
Japan, beginning of the 16th Century. Time of civil wars. Two groups of Samurai fight for control over the city.

Angielska wojna domowa, rok 1645. Figurki 10 mm, pokaz zorganizowany przez Real Time Wargames, zasady klubowe.
English Civil War, around 1645. Figures 10mm, game organised by Real Time Wargames presenting their club rules.


Bitwa pod Arklow 1798, Irlandzcy powstańcy przeciwko brytyjskim wojskom okupacyjnym. Ponad 1000 figurek 28mm. Gra przygotowana przez redakcję Wargames Illustrated, mająca jednocześnie demonstrować zasady Black Powder.
Battle of Arklow 1798. Irish rebels against British occupation forces. Over 1000 28mm figures. Game set up by Wargames Illustrated to demonstrate Black Powder rules. 

Bitwa pod Arklow robiła wrażenie również ze względu na wspaniały teren/ Battle of Arklow was making an impression also due to great terrain.

Kolejna mało znana wojna rozgrywana na stole - bitwa pod Barbastro 1837, pierwsza wojna Karlistowska. Karliści przeciwko hiszpańskim wojskom rządowym wspieranym przez Francuzów i Brytyjczyków. Ten pokaz zorganizowali organizatorzy SALUTE, South London Warlords.

Another little known war replayed in a game. Battle of Barbastro 1837, First Carlist War. Carlists against Spanish government troops and their British and French allies. This game was organised by organisers of SALUTE, South London Warlords.

 Gra wyróżniona jako najlepszy pokaz na SALUTE. Rok 1849 - oblężenie Rzymu przez Francuzów wezwanych na pomoc przez papieża. Garibaldi rozkazuje swoim czerwonym koszulom odbicie willi znajdującej się nieopodal murów i ucieszenie baterii francuskiej artylerii.Pokaz zorganizowany przez Continental Wars Society. W przeciwieństwie do wielu innych gier ta rzeczywiście była intensywnie rozgrywana. Figurki 28mm.

Game awarded with best show title. Year 1849 - siege of Rome by the French called for help by the pope. Garibaldi orders his red shirts to recapture a villa near the city walls and silence French gun battery. Show organised by Continental Wars Society. Contrary to many other games this one was intensively played. Figures 28mm.

Po pierwszych niepowodzeniach jeździe rewolucjonistów udało się zdobyć francuskie działa i otworzyć piechocie drogę do willi.
After first failures revolutionary cavalry managed to take French guns and open infantry road to the villa.

piątek, 18 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (2)

Czas na prezentację części rozgrywanych gier. Time to present some of the played games.

DBA rozgrywane figurkami 54mm? To szaleństwo! Nie, to SALUTE! Bitwa pod Trebią - 218 p.n.e. Hannibal kontra Rzymianie.
DBA played with 54mm fihures? This is madness! No, this is SALUTE! Battle of Trebia 218 b.c. - Hannibal against Romans.

Dominacja figurek 28mm w grach, zwłaszcza starożytnych i średniowiecznych była ogromna.
Domination of 28mm figures, especially in ancient and medieval wargames was huge.


Lądowanie Rzymian w Normandii... wróć, Brytanii. Gra prezentowana przez redakcję miesięcznika "Wargame, Soldiers and Strategy" z wykorzystaniem zasad Hail Caesar i figurek 28mm.
Roman landing in Normandy... or rather Britain. Game presented by the crew of the "Wargames, Soldiers and Strategy" monthly with use oh Hail Caesar rules and 28mm figures.Termopile. Hordy barbarzyńców bronią się przed armią Króla Królów. Figurki 28mm, zasady prawdopodobnie Warhammer Ancient Battles (WAB).
Thermopylae. Barbarian hordes try to stop King of the Kings. Figures 28mm, rules - probably Warhammer Ancient Battles.

Kynoskefalaj 197 p.n.e. - Macedonia kontra Rzym. Gra przygotowana przez Society of Ancients. Figurki 28mm, zasady Lost Battles.
Cynoscephalae 197 b.c. - Macedon against Rome. Game prepared by the Society of Ancients. Figures 28mm, rules - Lost Battles.

Jugula - zasady do walk gladiatorów wydane przez Tomahawk Studios, a sprzedawane przez Gripping Beast. Figurki 33mm. Gra łączy elementy figurkowe i planszowe oraz karty postaci.
Jugula - gladiatorial combat game created by Tomahawk Studios and sold by Gripping Beast. Figures 33mm. Game combines elements of figure wargaming, boardgame and cards of gladiators.

Gripping Beast zaprezentował przepiękny stół z figurkami do pierwszej krucjaty - oblężenie Jerozolimy w roku 1099. Figurki 28mm, zasady SAGA (dodatek o Krucjatach).

Gripping Beast presented beautiful table with First Crusade figures. Siege of Jerusalem in 1099. Figures 28mm, rules SAGA (additional rules for crusades).

Można było też rozegrać krótką potyczkę aby zapoznać się z podstawowymi zasadami SAGI
Participants had also an opportunity to play SAGA to be acknowledged with basic rules.

Normanowie przeciwko Bizantyjczykom - prezentacja zasad Warlords of the Medieval World.
Normans against Byzantines - presentation of Warlords of the Medieval World ruleset.

środa, 16 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (1)

W dniu 12 kwietnia w Londynie odbywał się SALUTE - największy pokaz figurkowych gier strategicznych w Europie.
On 12th of April 2014 SALUTE, the biggest miniatures wargames show and exhibition in Europe, took place in London.


SALUTE odbył się w centrum wystawienniczo-konferencyjnym EXCel, wielkim kompleksie hal wystawowych, w którym równocześnie odbywały się też zapisy na maraton londyński oraz targi domów na wynajem.
SALUTE took place in the EXxCell exhibition-conference centre - enormous complex of exhibition halles paralel with registration for London Marathon and residential housing exhibition.

Twierdzenia o starzeniu się wargamingowego hobby i spadającym zainteresowaniu okazały się znacznie przesadzone. Przybyły tysiące odwiedzających, a kolejka ustawiała się w jednej z nieużywanych akurat hal wystawowych. Mimo tak wielkiej liczby ludzi wszystko szło sprawnie.
Statements on greying of the hobby and decreasing interests were prooved to be greatly exaggerated. Thousands visitors had arrived and queue was formed in one of the unused exhibition halls. Despite such a big number of visitors  everything went according to plan.

Porządku pilnowali łowcy nagród, imperialni szturmowcy/ Order was being kept by bounty hunters, Imperial strormtroopers

oraz Sedzia Dredd/ and Judge Dredd


SALUTE zgromadził ponad 150 wystawców z różnych krajów. Na ponad 90 stołach rozgrywane były różne gry i pokazy nowych zasad. Skala imprezy zapierała dech, choć od kolegi uczestniczącego w zeszłorocznym SALUTE dowiedziałem się, że liczba wystawców w tym roku nieco spadła.
SALUTE had over 150 traders from various countries. On over 90 tables different rulesets were presented and various games played. Scale of the event was breathtaking, however a friend who had visited last year's salute told me that number of traders had decreased.

Na początek polski akcent - ekipa wargamera prezentowała zasady Ogniem i Mieczem (XVII wiek) na dwóch małych planszach. Sprzedawała również zasady w języku angielskim i figurki swojej produkcji do armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Szwecji, Turcji, Kozaków i Tatarów.
First - Polish accent - the Wargamer crew was presenting By fire and Sword (17th Century) on two small boards. It was also selling rulesets in English and their range of figures for Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden, Turkey, Cossacs and Tatars.


Sosna przy pracy. Na stoisku Wargamera znalazły się też wyroby innych polskich producentów, np. firmy Tereny do Gier, a także na przykład modele Zvezdy używane w wargamingu.
Sosna at work. On Wargamer's stand there were also products of other Polish producers such as Tereny do Giet and Zvezda wargaming models.

Modele Zvezdy cieszyły się w tym roku sporą popularnością jako tanie i dobre jakościowo. Oferowano je na kilku stoiskach.
Zvezda models were this year quite popular as cheap and of decent quality. They were offered on several stands.


Bardzo popularne były tereny do gier. W tym roku bardzo popularne stały się budynki modułowe, wycinane laserowo, które zaczynają wypierać mniej poręczne i cięższe modele żywiczne lub plastikowe. Kilku wystawców prezentowało rzeczywiście duże konstrukcje pasujące skalą do figurek 28mm (ta skala zaczyna zresztą dominować w wargamingu, co było bardzo widoczne).
Terrains and buildings were very popular. This year modular laser cut buildings were very popular. They tend to push away less handy and heavier resin or plastic models. Several exhibitors presented large constructions fitting 28mm figures (this scale was clearly dominating during SALUTE).

Kolejna grupa wystawców prezentowała modele sprzętu wojskowego. Na licznych stoiskach można było zakupić również pojazdy pomalowane. Jakość malowania różniła się - od bardzo przeciętnej po prawdziwe arcydzieła. Różniła się też oczywiście ich cena :)
Next group of exhibitors was presenting armour models. On various stands also painted vehicles were offered. Painting quality varied from the very average to real works of art - prices varied too :)

Pojawiło się kilka ciekawostek. Victrix zaprezentował modele samolotów w skali 1/100 wykonane metodą druku 3D. Na razie są to prototypy, ale firma planuje szersze strosowanie druku 3D.
Several curiosities were shown. Vixtrix presented plane models in 1/100 scale that were made using 3D painting. Until now theses are only prototypes but the company plans to use 3D wider.

Warlord Games z kolei pokazał oprogramowanie służące do wykonywania projektów figurek.
Warlord Games presented software used in creating projects of figures.

Miałem też okazję zamienić kilka słów z malarzem, który na ich stoisku prezentował techniki malarskie.
I also had an occasion to have a chat with a painter demonstrating painting techniques on Warlord Games' stand.

Peter Pig, na którego stoisku zrobiłem duże zakupy prezentował ogromną gamę pojazdów i niemal wszystkie figurki, które ma w ofercie.
Peter Pig (I made large shopping on their stand) was presenting a large range of vehicles and nearly all figures they offer.

Wyeksponowali między innymi część produkowanego przez nich zestawu z radzieckim pociągiem pancernym w skali do figurek 15mm.
They presented i.a. part of their resin Soviet armoured train in 15mm scale.

Obok stoiska prezentacja zasad Longships - Wikingowie walczą z Anglo-Saksonami/ Next to Peter Pig's stand presentations of Longship rules - Vikings fight Anglo-Saxons - figures 15mm.

Coś dla miłośników fantastyki. Hawk Games promował swoje zasady Dropzone Commander i figurki do nich wystawiając na swoim stoisku wielki okręt desantowy.
Something for the Sci-Fi fans. Hawk Games on their stand presented Dropzone Commander rules and their range of figures by exhibiting enormous landing craft...

W każdym z jego luków znajdował się model pojazdu pancernego.
With armoured vehicle in every hatch.