środa, 17 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (3)

Kolejny etap prac nad milicją CNT-FAI na konkurs modelarski strategie.net.pl. / Next stage of work on CNT-FAI militia for strategie.net.pl modelling competition.

 Detale domalowane, w tym metaliki położone na karabinach i bagnetach. / Details painted including metalics on guns and bayonets.


Cieniowanie sepią oraz czarnym atramentem. Ostatnim etapem są rozjaśnienia. Stosuję rozjaśnienia kolorami bazowymi lekko rozjaśnionymi białym.
 Shading with sepia and black ink. Last stage - highlighting. I use basecolors with a bit of white to be lighter.


W kolejnym poście o robieniu popdstrawek/ Next post about basing.

środa, 10 grudnia 2014

Chłopi z cepami i kosami/ Peasants with flails and scythes


 Kolejny element armii chłopskiej - słabo uzbrojeni chłopi z improwizowaną bronią, kosami, cepami i siekierami.
Next element of peasant army - poorly armed peasants with improvised weapons - scythesm, flails and axes.

Figurki Wargamer - przerobiona kozacka piechota z XVII wieku/ Figures by Wargamer - converted 17th Century Cossack infantry.

Zamówiłem już kolejne figurki majace nieco urozmaicić tłumy słabo uzbrojonych chłopów, ale o tym w kolejnych postach.
I've already ordered figures that are to add some variety to peasant mobs - but more about it in the incoming posts.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (2)

Kontynuuję prace nad grupą milicjantów CNT-FAI z wojny domowej w Hiszpanii./
I continue work on group of CNT-FAI militiamen for Spaniswh Civil War project.

 Podstawowe kolory nałożone. Dużo niebieskiego jako koloru kombinezonów roboczych często noszonych przez milicjantów na froncie.
Basic colors added. A lot of blue as a color of workers' uniforms widely used by militias on the frontline.
Dodatkowe szczegóły - ładownice i broń oraz czapki. Część milicjantów ma czarne ładownice i ekwipunek zdobyty na Guardia Civil.
Additional details - equipment, weapons and caps. Some militiamen have black ammo pouches and equipment captured from Guardia CivilCzarno-czerwone czapki typowe dla anarchosyndykalistycznej milicji/ Typical anarchosyndicalist black and red caps.

niedziela, 30 listopada 2014

Gromada z Hegau-Szwarcwaldu/ Hegau-Black Forrest band


 Ukończony oddział chłopów z Hegau-Szwarcwaldu - efekt pracy nad kolejnymi elementami pikinierów.
Finnished battlegroup of Hegau-Black Forrest peasants - effect of work on pikemen elements.


Wszystkie figurki Old Glory z konwersjami/ all figures Old Glory with some conversions.

 Ostatni 12 element pikinierów/ last 12th element of pikemen.
Do ukończenia całej armii chłopskiej pozostała jeszcze połowa oddziału słabo uzbrojonych chłopów.
I have only half unit of poorly armed peasants to finish the entire German Peasant War army.

piątek, 28 listopada 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/CNT-FAI militia step by step (1)

Startuje w kolejnej edycji konkursu modelarskiego portalu www.strategie.net.pl
I participate in next edition of modelling competition of www.strategie.net.pl portalMój wybór padł na figurki, które i tak szykowałbym do grania w Chain of Command oraz Force on Force - milicjantów i milicjantki CNT-FAI do moich sił anarchistycznych z wojny domowej w Hiszpanii.

Figurki Peter Pig zakupione podczas ostatniej edycji SALUTE.

I chose figures I wanted to paint anyway for playing Chain of Command and Force on Force - CNT-FAI militiamen and militiawomenfor my anarchist forces from Spanish Civil War

Figures from PeterPig purchased during last SALUTE.

Na początek otrzymały czarny podkład/ Black undercoat for the start


Przetarcie suchym pędzlem na biało, aby już na tym etapie podkreślić bardziej eksponowane powierzchnie/ Drybrushed white to highlight exposed surfaces already on this stage

czwartek, 27 listopada 2014

Chłopi z Hegau-Szwarcwaldu/ Hegau-Black Forrest peasants

To już przedostatni element oddziału chłopskiego z Hegau-Szwarcwaldu. Cała armia chłopska do FOG Renaissance także jest niemal gotowa.

Figurki, jak poprzednio, Old Glory z drobnymi konwersjami.

I have only one element of peasant Hegau-Black forrest battlegroup to finnish it. Entire peasant FOG Renaissance army is nearly finished.

Figures, as previously, Old Glory with small conversions.