środa, 7 grudnia 2016

Pechowa walka w Fontenay/ Bad luck at Fontenay (2)


 Brytyjski dowódca przemieszcza się samochodem po drodze i wchodzi do sadu aby zbliżyć się do oczekującej na jego rozkazy piechoty/ British commander moves along the road in his car and dismounts to enter the orchad trying to reach infantry awaiting his orders.

W jednym z budynków pojawia się niemiecki snajper. Bierze na cel dowódcę i... trafia zabijając go/ In one of the buildings German sniper appears, takes aim and... kills the commander.

 Morale atakujących drastycznie spada i zaczynają się wycofywać/ Morale of the attackers drastically falls and they start to retreat.

 Niemcy nie ułatwiają tego. Umieszczają za żywopłotem CKM/ Germans do not make it easy by deploying an HMG behind the hedge.


Ogień CKMu eliminuje obsługę brytyjskiego moździerza/ HMG fire eliminates British mortar team.

To koniec! Morale Brytyjczyków załamuje się. Miasteczko będzie musiał zdobywać drugi rzut z innego batalionu
/ It's the end! Morale of the British forces collapses and second wave made up of another batallion will have to take turn to advance.

wtorek, 6 grudnia 2016

Pechowa walka w Fontenay/ Bad luck at Fontenay (1)

Kontynuując natarcie z dwóch poprzednich gier brytyjski batalion piechoty dotarł do centrum Fontenay, które miał zabezpieczyć.
Continuing attack from two previous games British infantry batallion reached centre of Fonteny it had to secure.
 Do pokonania były sady oraz dużo otwartego terenu. / It had to cross orchads and some open ground

 W fazie patrolu udało się zbliżyć do zabudowań/ In patrol phase British forces managed to get closer to buildings.

 Pierwszy na polu walki pojawił się CKM oraz obserwator artyleryjski/ First to appear was an HMG and an artillery observer.

 Na flankę wyszła drużyna piechoty/ On the flank was an infantry section.

 Niemcy rozpocęli od wystawienia dwóch KMów/ Germans started with deploying two MGs
.

 Na drodze pojawił się brytyjski dowódca batalionu w samochodzie/ On the road British batallion commander appeared in his staff car.

 Sekcja piechoty dobiegła do osłony jaką stanowił las/ Infantry section ran towards the wood.

 Na skraju pola walki Brytyjczycy umieścili moździerz/ On the edge of the battlefield Britis forces deployed a mortar.
 W odpowiedzi Niemcom udało się wystawić w budynkach kolejne dwa KMy/ In response Germans deployed two more MG in buildings.

 W międzyczasie grupa w centrum została wzmocniona przez kolejną sekcję piechoty/ In the meantime group in the centre was strengthened with second infantry team.

niedziela, 4 grudnia 2016

Król Odrysów/ Odrysian king


Wśród trackich plemion jednym z najpotężniejszych było plemię Odrysów. Posiadało ono własnego króla, który rządził jako najważniejszy wśród możnych i miał poparcie najważniejszych klanów. Szczyt potęgi Odrysów przypada na połowę V wieku p.n.e.
Among Thracian tribes Odrysians were one of the most powerful. It ha its own king who was the most important among noblemen. He was supported by most important clans of the tribe. The peak of the Odrysian power was in the mid 5th Century B.C.
Figurka, którą otrzymałem wspierając kickstartera "War and Empire" przedstawia właśnie trackiego króla na koniu. Nosi on typowy tracki wysoki hełm. Trakowie często korzystali z worów greckich jeśli chodzi o uzbrojenie, jednak chętnie je modyfikowali. Ochronę zapewnia królowi pancerz z  brązu oraz elementy zbroi płócienne tak zwanego linothoraxu. Posiada również nagolennice z brązu.
I got a fgure of a Thracian king on horse for backing the War and Empire kickstarter. He has a typical Thracian high helmet. Thracians were known for using Greek armour but with modifications. King is also protected by a bronze cuirass and elements of linothorax - linien armour. He also has bronze greaves.

wtorek, 29 listopada 2016

Szwajcarzy ukończeni!/ Swiss battlegroup finished!


Oddział Szwajcarów ukończony. Na początek najbardziej typowe dla nich ustawienie w wąską, długą kolumnę. W ten sposób przygotowani, z osłoniętymi przez arkebuzerów czy halabardników skrzydłami mogli agresywnie atakować i dzięki głebokości formacji zdobywać przewagę nad przeciwnikiem.
Swiss battlegroup ready. For the beginning typical Swiss formation of narrow, but long column. This type o formation when it had flanks coverd by halberdiers and arquebusiers, allowed them to act agressively and gain superiority due to depth of pikemen block.

Formacja w szerszym rozstawieniu, typowym przy walce między pikinierami/ Formation in wider variant ypical when fighting was between pikemen.

Najszersza formacja z halabardnikami na flankach/ Widest formation with halberdiers on both flanks

niedziela, 27 listopada 2016

Szwajcarski dowódca/ Swiss commander

 Jednym z atutów Szwajcarów byli ich dowódcy. W czasie Wojen Włoskich dowodzili nimi najemni kapitanowie, zwykle profesjonaliści zajmujący się jedynie prowadzeniem wojny. Często profesja przechodziła z ojca na syna. Zawód dowódcy najemników dawał spore zyski, a specjaliści w tej dziedzinie byli bardzo cenieni w szwajcarskim społeczeństwie.

One of the main qualities of the Swiss ofrces were their commanders. During the Italian Wars mercenary captains were professionals that were occupied only in waging war. Often this profession was passed from father to son. It was giving huge profits and specialist mercenary commanders had a high social status in the Swiss society.

Figurki Khurassan Miniatures 15mm/ 15mm Figures by Khurassan Miniatures

piątek, 25 listopada 2016

Pikinierzy - kolejna odsłona/ Pikemen - next element

 Prace nad oddziałem Szwajcarów zmierzają kyu końcowi. Przedostatnia podstawka pikinierów gotowa.
Work on Swiss battlegroup nearly finished. Only one stand of pikemen remained.