niedziela, 3 grudnia 2017

LKM Lewis/ Lewis LMG


Lekki KM Lewis - jedna z zapomnianych broni Hiszpańskiej Wojny Domowej. Był używany przez Brygady Międzynarodowe w trakcie bitwy o Madryt. Żołnierzy batalionu Komuny Paryskiej obsługujących LKM w trakcie walk o Miasteczko Uniwersyteckie uwiecznił słynny fotograf Robert Capa.
Lewis LMG - one of the forgotten weapons of the SCW. It was used by the International Brigades durring battle of Madrid. Soldiers of the Commune de Paris Batallion operating Lewis LMG during defence of the University City were photographged by famous war reporter Robert Capa.


wtorek, 28 listopada 2017

Sztandar POUM/ Banner of POUM

POUM czyli Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego - ugrupowanie działające w Katalonii i mające spory udział w formowaniu milicji robotniczych. W oddziałach POUM walczył między innymi George Orwell.
Milicje partyjne walczyły na froncie aragońskim do maja 1937 roku, kiedy POUM zostało zniszczone przez stalinowską kontrrewolucję, ponieważ było niezależną od Kremla partią komunistyczną. Zostało to przedstawione w filmie Kena Loach'a "Ziemia i wolność".

Aby móc wystawić grupę milicjantów POUM przygotowałem sztandarowego. Figurka 28mm Empress Miniatures.

POUM - Workers' Party of Marxist Unification - political party of Catalonia greatly contributing to formation of workers' militias. I.a. George Orwell was fighting in POUM units.
Party's militia was fighting on the Aragon front until May 1937 when POUM was destroyed by the Stalinist counter revolution, because it was a communist party that was not under control of the Kremlin. It was shown in Ken Loach's film "Land and freedom".

To be able to field POUM militia I've prepared a standard bearer. 28mm figure by Empress Miniatures.


niedziela, 26 listopada 2017

Landsknechci we francuskiej służbie/ Landsknechts in French service

 Kolejna podstawka landsknechtów tak zwanej czarnej kompanii, pozostającej na francuskim żołdzie. Landsknechci w różnych armiach różnili się niemal wyłącznie sztandarami. Dlatego postanowiłem wykonać podstawkę ze sztandarem czarnej kompanii do formacji pikinierów z mojej kolekcji.

Figurki Roundway Miniatures i konwersja Old Glory

Another stand of landsknechts of the so called Black Company in French service. Landsknechts in vrious armies varied only with their banners. That is why I've decided to add a stand with a Black Company's standard to be used with existing pikemen formations.

Figures Roundway Miniatures and conversion of Old Glory.

 

 

sobota, 18 listopada 2017

Procarze 1936/ Slingers 1936


Dwie figurki procarzy z Wojny Domowej w Hiszpanii - milicjant i żołnierz Brygad Międzynarodowych.
Two slingers from the SCW - Militiaman and soldier of the International Brigades.

Hiszpania od starożytności była znana z procarzy. Słynni balearscy procarze to jedna z najbardziej znanych formacji najemnych. W czasach nowożytnych umiejętność korzystania z procy przetrwała. Hiszpańscy pasterze używali je na przykład aby odpędzać drapieżniki od stad.
W czasie wojny domowej proce zostały zastosowane bojowo do miotania ładunków wybuchowych.
Spain from the ancient times was known for its slingers. Balearic slingers were amongst the most well known mercenary formations. In modern times slinging survived and was used by the herdsmen against predators. During the civil wars lings were again used in combat to hurl explosives.
 

piątek, 17 listopada 2017

Dinamitero (2)Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych z ładunkami wybuchowymi (granatami ręcznymi typu Lafitte). Ma na sobie charakterystyczne hiszpańskie ładownice do ich przenoszenia. Jest uzbrojony w krótką wersję karabinu Mosin.
Another soldier of the International Brigades with explosives (Lafitte type hand grenades). He has a characteristic belt to carry them. He is armed with short version of Mosin rifle.
niedziela, 12 listopada 2017

Dinamitero


Dinamitero, czyli żołnierz  ładunkami wybuchowymi, zajmujący się niszczeniem między innymi umocnień przeciwnika. W czasie Wojny Domowej w Hiszpanii okazało się jak przydatne są umiejętności procarzy. Do miotania ładunków wykorzystywano proste proce ze skórzanych pasków lub sznurków. Znacząco zwiększało to zasięg rzutu.

Ten żołnierz Brygad Międzynarodowych przygotowuje się właśnie do rzucenia bomby z wykorzystaniem skórzanego paska.

Dinamitero - soldier with a bomb, destroying for example enemy entrenchments. During the Spanish Civil War slinging proved to be very useful. Simple slings made of leather belts or ropes were used to hurl explosives what increased their range.

This soldier of the International Brigades is preparing to hurl an explosive usin leather belt.