niedziela, 25 września 2016

Dowództwo szwajcarskich pikinierów/ Swiss pikemen command


Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów ze sztandarem Kantonu i miasta Berno. Był to jeden z najbogatszych kantonów, dostarczających znacznych liczb najemników głównie do armii francuskich. Szwajcarskie oddziały były formowane wokół obieranych w kantonach dowódców, którzy kompletowali sobie kadrę oficerską oraz zaciągali najemników.
Next stand of the Swiss pikemen with banner of Berne city and canton. It was one of the wealthiest cantons, providing many mercenaries mostly for French armies. Swiaa units were formed around commanders chosen in cantons. They were employing their officers' cadres and enlisting mercenaries.

Dowódca jest w tym przypadku wyposażony w broń kojarzoną ze średniowiecznymi armiami szwajcarskimi - halabardę. Na polach bitew Wojen Włoskich pełniła ona już tylko funkcję pomocniczą. Często stanowiła też oznakę statusu oficera.
In this case commander is equiped with weapon associated with medieval Swiss armies - halberd. During the Italian Wars it had an auxiliary function and often a mark of officers' status.

czwartek, 22 września 2016

Szwajcarscy pikinierzy/ Swiss pikemen


W czasach Wojen Włoskich Szwajcarzy byli jednymi z najlepszych najemnych pikinierów na świecie. Ich usługi nie były tanie, ale w większości przypadków, okazywały się bardzo skuteczne. Zawdzięczali to głównie dobremu wyszkoleniu. Ich formacje pikinierskie mogły wykonywać manewry szybciej i sprawniej od większości przeciwników.
During the Italian Wars Swiss were one of the bet mercenary pikemen on the world. Their services weren't cheap but in most cases they were very efficient. It was mainly due to training. Their formation were able to make manouvers quicker and easier than most of their enemies.

Pierwsza podstawka nowej formacji pikinierów do armii francuskiej z Wojen Włoskich. Pikinierzy opancerzeni, więc pójdą do pierwszych szeregów.
First stand of the new pikemen formation for the French army of the Italian Wars. Pikemen are armoured so they will be in the front ranks.

Figurki Khurasan Miniatures/ Figures by Khurasan Miniatures.

niedziela, 4 września 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (3)

 Ukończeni sierżanci Brygad Międzynarodowych. Widać bardzo różnicowane wyposażenie i umundurowanie. Jeden z sierżantów ma hiszpański hełm M26, drugi beret, a trzeci regulaminową czapkę oficera armii republikańskiej. Ten ostatni ma najpełniejsze umundurowanie. Dwaj pozostali noszą na przykład cywilne spodnie.

Wszyscy są wyposażeni w karabiny Mosin, które zaczęły trafiać do Brygad w drugiej fazie bitwy o Madryt w 1936 roku.
Finished sergants of the International Brigades. As you can see uniforms and equipment are varrying. One has an M26 Spanish helmet, secon beret and the third standard officer's cap of the Republican army. The third one has the most regular uniform. Others wear for example civilian trousers.

All are equipped with Mosin rifles that started to be delivered to the International Brigades in second phase of the Bbattle of Madrid in 1936.

wtorek, 30 sierpnia 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (2)

 Kolejnym etapem jest malowanie kolorów bazowych detali czyli butów, ładownic i karabinów.
The net stage was painting bse colors of shoes, ammo pouches and guns.

Następnie malowanie koloru bazowego twarzy i dłoni - farba Vallejo Game Color - Tan.
Next painting base color of the face - Vallejo Gme Color Tan.
Po malowaniu twarzy i rąk sposobem trzystopniowym - tan, tan + Vallejo Game Color Dwarf Skin, Dwarf Skin, a następnie jeszcze rozjaśnieniu Vallejo Model Color Ivory. Twarze jeszcze przed malowaniem oczu i cieniowaniem.
After painting faces and hands in three stage way - Tan, Tan+Vallejo Game Color Dwarf Skin, Dwarf Skin and later some lightning ffects with Vallejo Model Color Ivory. Faces before painting eyes and shading.


niedziela, 28 sierpnia 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (1)

Kolejna praca na konkurs malarski strategie.net.pl - Podoficerowie Brygad Międzynarodowych. Figurki Empress Miniatures 28mm.
Next work for the strategie.net.pl contest - NCOs of the International Brigades. Figures 28mm Empress Miniatures.
 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat.

Najwięcej będzie różnych odcieni brązu, więc od tego koloru bazowego rozpocząłem.
Various shades of brown will be most important colors so I start from it as a base.

Części mundurów będą w kolorze zbliżonym do khaki. Zaczynam od pierwszej warstwy vallejo English Uniform.
Parts of the uniforms will be in color similar to khaki so I start from first layer of Vallejo English Uniform.

środa, 24 sierpnia 2016

Francuscy żandarmi - krok po kroku/ French gendarmes - step by step (1)

Kolejny konkurs malarski portalu startegie.net.pl to okazja do zaprezentowania pracy krok po kroku.
Wybrałem francuskich żandarmów z Wojen Włoskich (tak! zaczynam pracę nad kolejną armią z tego okresu). Figurki Essex 15mm.
Next painting contest of the strategie.net.pl portal is an occasion to present my work step by step.
I chose French Gendarmes of the Italian Wars (yes! I start work on next army of the period). Figures by Essex 15mm.


 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat

 Biała farba aby rozjaśnić kolory bazowe/ White paint to brighten base colors

Kolory bazowe nałożone/ After painting base colors

Specjalnie wybrałem żandarmów aby poeksperymentować z różnymi kolorami oraz malowaniem ozdób na bardingu/ I purposefuly chose gendarmes to eperiment with colors and ornamentation on their barding.