wtorek, 26 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI - krok po kroku/ CNT-FAI militia - step by step

Nie szata zdobi anarchistę, ale nic nie zaszkodzi aby figurki milicjantów wyglądały dobrze :)

Ponieważ biorę udział w konkursie modelarskim portalu Strategie.net.pl oto opis poszczególnych etapów powstawania pracy konkursowej.

Clothes don't make anarchists but I see no reason why militiamen figures shouldn't be well painted :)

Because I participate in a modelling competition of the Strategie.net.pl portal below pinting of the participating work - step by step.Na początek malowanie suchym pędzlem na biało. Pozwala lepiej wydobyć kolory/ First drybrushing white for better exposition of colours.Nałożone podstawowe kolory na największe powierzchnie - w tym przypadku brązy, niebieski i szary. Chusty będą częściowo czerwone, dlatego je z kolei pomalowałem na biało, żeby czerwień była bardziej wyraźna.
Base colours painted - in this case brown, blue and grey. Their neckerchiefs will be partly red so I painted them white so that red will be clearer.

Skóra - najpierw brązowy podkład, a na niego basic skintone (Vallejo). Dzieki brązowemu podkładowi zwłaszcza cienie wokół oczu i uszu wychodzą lepiej. Pomalowałem też chusty i ładownice.
Flesh - first brown undercoat, then basic skintone (Vallejo). Thanks to brown undercoat shades around eyes and ears are more natural. Neckerchiefs and other details were also painted.


Zaczyna się malowanie skóry. Jest to niemałe wyswanie. Najpierw dwarf skin (Vallejo Game Color), zwłaszcza na policzki, nos, brodę i ręce.
I start painting details of flesh. First Dwarf Skin (Vallejo Game Color) - especially on cheeks, nose, chin and hands.

Następnym etapem jest po pierwsze rozjaśnienie bardziej wypukłych części ciała i elementów skóry. Dwarf Skin zmieszana z Light Flesh (Vallejo) na policzki, nos, brodę, palce. Następnie lekki dybrush już samym light flesh. Kolejnym etapem jest cieniowanie twarzy i rąk atramentem sepia (sepia wash - Vallejo). Wolę sepię od czarnego, ponieważ w przypadku skóry wygląda bardziej naturalnie. Mozna też zrobić nią lekki zarost. Ten sam wash służy do cieniowania załamań ubrań, za wyjątkiem swetra figurki po prawej, tu użyłem czarnego washa Vallejo.
Next stage is highlighting more exposed parts of flesh. Dwarf skin mixed with Light flesh (Vallejo) on cheeks, chin, nose and fingers. Next light drybrush with Light Flesh only. Next shading of faces and hands with sepia wash (Vallejo). I prefer sepia over black because in case of flesh it looks more natural and can be used to paint light facial hair. The same was was used for shading clothes, apart from sweater of the figure on the right, where black wash was used.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Hoplici/ Hoplites

Kolejny stand hoplitów. Stwierdziłem, ze malowanie hoplitów będzie idealnym przerywnikiem między większymi projektami, a freehand na tarczach jest dobra wprawką do malowania detali przy najważniejszych armiach.

Next stand of hoplites. I've decided that painting hoplites will be a good break between main projects and freehand painting their shields good training in painting details.

Przy okazji poprzedniego wpisu pisałem o othismos, czyli przepychaniu tarczami stosowanym przez hoplitów. Teraz kilka słów o marszu w formacji. Formacja hoplitów miała pewna szczególną cechę - naturalną tendencję do przesuwania się na prawo. Było to związane z tym, że hoplita miał lewą część ciała zasłoniętą tarczą. Tarcza częściowo chroniła też jego towarzysza z lewej strony. Ten z kolei chowając się zbaczał nieco w prawo.

In my last post I wrote about othismos - showing with shields used by hoplites. Now few words about advance of thge phalanx formation. It had a natural tendency to shift to the right. Hoplite had his left side of the body covered with shield. He was also protecting his comrade on the left. The other hoiplite was shifting to the right when trying to be covered by his comrades shield.
piątek, 22 sierpnia 2014

Hoplici - gotowy oddział/ Hoplites - finished unit


Ukończylem kolejny stand hoplitów. Oznacza to, że mam juz drugi trzypodstawkowy oddział do Warmare'a Ancients i pierwszy szesciopodstawkowy do FOGa.

I have finished next stand of hoplites what means that I have second 3 stands unit for Warmaster Ancients and first 6 stands battlegroup for FOG.


Kilka słów o strategii holitów. Ważną jej częścią było othismos, czyli przepychanie przy pomocy tarcz. Ten kto przewrócił się był tratowany.
Nie wiemy dokładnie jak wyglądał ten manewr, ale z pewnoscia nie był stosowany przez cała bitwę, ponieważ było to fizycznie niemożliwe. Prawdopodobnie szyki były zwierane dopiero tuż przed bezpośrednim starciem.

Now few words about hoplite strategy. It's important part was othismos, shoving with use of shield. Ones who fell were trampled.
We do not know exactly how othismos did look like, but surely it wasn't used for the entire battle (it was physically impossible). Probably ranks were closed just before hand to hand combat.


czwartek, 21 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI/ CNT-FAI Militia (2)

Kolejny etap malowania figurek na konkurs portalu strategie.net.pl - figurki po położeniu podkładu. Wielkość 28mm, producent Eureka Miniatures.
Next stage of painting figures for the strategie.net.pl portal contest. Figures after undercoating. 28mm by Eureka Miniatures.

wtorek, 19 sierpnia 2014

Ponownie hoplici/ Hoplites again


Kolejny stand hoplitów w skali 10mm (fighurki magister Militum). Bardzo przyjemna odmiana od malowania figurek 15mm.

Next stand of hoplites in 10mm (figures by Magister Militum). A very enjoyable break in painting 15mm figures.

Kilka słów o tarczach hoplitów. Były one wykonywane z drewna niekiedy pokrywanego w całości cienką warstwą brązu lub częściej płótnem z brązowymi okuciami na bokach.

Hoplon lub aspis był okrągły i miał średnicę około 90 centymetrów. W środku posiadała uchwyt w który wkładało się rękę (porpax), a także skórzany pas, za który hoplita chwytał dłonią aby wzmocnić chwyt tarczy.
Now few words about hoplite shields. They were made of wood sometimes covered withb thin layer of bronze - more often with linien and only on the verge coated with bronze.

Hoplon or aspis as the shield was called was round with diameter of abpout 90cm. In the middle it had a grip for the hand called porpax and a leather strap to be held with a hand for a firmer grip of the shield.
poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/Death in italy (3)

Po prawej stronie weneccy pikinierzy po rozprawieniu się z jazdą zwracają się w kierunku imperialnych weteranów. znajdują się pod ostrzałem imperialnej artylerii, który jest jednak nieefektywny. W centrum imperialni pikinierzy ponoszą straty od ostrzału arkebuzerów i lekkiej artylerii, jednak nie udaje się ich zdezorganizować.
On the right wing venetian pikemen after routing Imperial cavalry turn towards Imperial veterans. They are under fire from Imperial artillery but the fire is inefficient. In the centre Imperial pikemen suffer looses from the arquebusiers' and light artillery fire hoeve they are not disorganised.

Po lewej weneccy pikinierzy zostają rozbici przez arkebuzerów. W centrum weneccy arkebuzerzy zadali straty landsknechtom i zdezorganizowali ich formację. Na prawym skrzydle wojsk imperialnych trwa walka między weteranami, do których dołaczyli żandarmi a weneckimi pikinierami.
On the left Venmetian pikemen are routed by arquebusiers. In the centre Venetian arquebusiers managed to disorganise enemy pikemen. On Impwerial right vetereans and gendarmes clash with Venetian pikemen.

W centrum imperialni pikinierzy walczą wręcz z weneckimi arkebuzerami. obie strony ponoszą znaczne straty.
In the centre Imperial pikemen clash with enemy arquebusiers. Both sides suffer heavy causalties.

Wenecka ciężka jazda przybywa po marszu z flanki i uderza na arkebuzerów, tylko po to aby stracić w walce dowódcę. Arkebuzerzy okazują się twardsi niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
Venetian heavy cavalry arrives after the flanking march and charges arquebusiers only to loose their commander. Arquebusiers seem to be tougher than one could expect.

Imperialni pikinierzy w centrum zaczynają łamać formację. Muszą walczyć z dwoma oddziałami przeciwnika.
Imperial pikemen in the centre start to brak formation. They have to fight against two enemy units.

Pikinierzy w centrum łamią formację i zaczynają uciekać. Podobnie weterani atakowani z dwóch stron. Sytuacji nie zmienia to, że zniszczony zostaje kolejny oddział weneckich pikinierów.
po bardzo krwawej bitwie Wenecjanie wygrywają. Uratowało ich pojawienie się ciężkiej jazdy i wytrzymanie szarży pikinierów przez arkebuzerów w centrum.

Imperialni tracą dwa oddziały pikinierów oraz oddział jazdy. Straty Wenecjan to dwa oddziały piknierów oraz kusznicy.