niedziela, 10 września 2017

Perscy Nieśmiertelni/ Persian Immortals

Perscy nieśmiertelni to elitarna jednostka zawsze licząca 10 tysięcy wojowników. Pomalowane przeze mnie figurki przedstawiają nieśmiertelnych z pierwszych wojen przeciwko Grekom. Wówczas, na początku V w. p.n.e. nieśmiertelni nosili długie, wschodnie szaty. Wówczas większość przeciwników stanowiły inne armie wschodnie, dlatego bitwy były rozstrzygane przez ostrzał łuczników. Wiklinowe tarcze wystarczały aby chronić się przed większością typów strzał /wyjątek stanowił ostrzał ze strony używających łuków refleksyjnych Scytów/.
Szarża następowała dopiero gdy przeciwnik był zdezorganizowany. Wówczas umiejętności nieśmiertelnych w walce wręcz okazywały się bezcenne.
Persian immortals - elite infantry numbering always 10 thousand warriors. I've painted immortals from the first Persian Wars. At the beginning of the 5th century b.c. they wore long clothes. Most of the contemporary enemies were eastern armies and battles were decided with archery. Wicker shields covered with leather were sufficient to protect warriors from most of archers /with exception of for example Scythian archers using reflective bow/.
Charge was made only after the enemy was disorganised and it was when immortals' skill in hand to hand combat was most valuable.

piątek, 8 września 2017

Wytłumaczenie przery/ Explanation of the break

Krótko wytłumaczę się z przerwy w malowaniu. Okresowo zajmowałem się działalnością rekonstruktorską, czyli przymierzaniem i prezentowaniem ekwipunku oraz umundurowania Brygad Międzynarodowych.
I will shortly explain break in figure painting and wargaming - for some time I was preparing for reenacting, trying out and presenting uniform and equipment of the International Brigaders.


czwartek, 31 sierpnia 2017

Amunicyjny/ Ammunition carrier

Pluton Brygad Międzynarodowych niemal ukończony. Jedną z ostatnich pomalowanych figurek jest amunicyjny noszący taśmy z amunicją do Maxima. Ma karabin Mauser oraz czechosłowacki hełm stosowany powszechnie w wojskach republikańskich.Platoon of the International Brigades is nearly finished. One of the recently painted figure is an ammo carrier carrying ammo belt for Maxim HMG. He has a Mauser rifle and Czechoslovak helmet widely used by the Republican forces.

sobota, 26 sierpnia 2017

Dowództwo Nieśmiertelnych/ Immortals command

Dowództwo perskich nieśmiertelnych z początków V wieku p.n.e. Elitarne oddziały liczące zawsze 10 tysięcy wojowników stanowiły zawsze główną siłę uderzeniową armii perskiej. Często pełniły role gwardii przybocznej Króla Królów.
Command of the Persian Immortals from the early 5th Century BC. Elite units numbering always 10 thousand warriors were always the main assault force of the Persian army. Often they guarded King of the Kings.
 W początkach V wieku p.n.e. armie perskie polegały głównie na łucznikach. Również nieśmiertelni byli szkoleni w łucznictwie. O wiele mniejsza wagę przywiązywano do opancerzenia piechoty. Nawet elitarne oddziały nosiły tarcze z wikliny obciągniętej skórą. Dopiero doświadczenia z walk z Grekami doprowadziły do zmian i wprowadzenia opancerzonej piechoty.
In the early 5th Century BC Persian armies were reliant mostly on archers. Aso the immortals were trained in archery. Much less attention was paid to armour of the infantry. Even elite units had wicker shields covered with leather. Only after the experience of fighting against thje Greeks changes were made and heavy infantry introduced.

Figurki 15mm Forged in Battle/ Figures 15mm Forged in Battle.


czwartek, 17 sierpnia 2017

Mauserem i Mosinem/ With Mauser and Mosin

Kolejny dwaj żołnierze Brygad Międzynarodowych wyposażeni w karabiny Mosin (strzelający) oraz portugalskiego Mausera (ładujący). Jeszcze w latach 30 pewna ich ilość została sprzedana przez Portugalię Brazylii oraz Hiszpanii. Używał on tej samej amunicji co hiszpańskie modele Mausera (7x57mm).

Two more soldiers of the International Brigades armed with Mosin (firing) and Portuguese Mauser (loading). In the 30's a number of these rifles were sold by Portugal to Brazil and Spain. It was using same cartrige as Spanish Mausers (7x57mm).


wtorek, 15 sierpnia 2017

Brygady Międzynarodowe - żołnierz z Mosinem/ International Brigades - soldier with Mosin

 Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych w kominiarce i z karabinem Mosin/ Next soldier of the International Brigades with balclava and Mosin rifle.
 
Co ciekawe przezbrojenie wojsk republikańskich w karabiny Mosin nie spowodowało zmian w innych elementach wyposażenia. W użyciu pozostały na przykład standardowe hiszpańskie ładownice.
What's interesting rearming of the Republican forces with Mosin rifles didn't cause changes in other parts of their euipment. For example standard Spanish ammo pouches remained in use.