sobota, 30 lipca 2011

Ciężki technical/ Heavy technical


Ciężki technikal to ciężarówka z zamontowanym działkiem przeciwlotniczym lub działem. Jego używanie podczas konfliktów w trzecim świecie rekompensuje niedobory siły ognia milicji oraz broni pancernej.

Długo szukałem odpowiedniego modelu, aż w końcu znalazłem i zakupiłem na aukcji internetowej ciężarówkę Mercedes - zabawkę w skali mniej więcej 1/72. Model wymagał przemalowania oraz dodania efektów eksploatacji.

Heavy technical is a truch with anti-aircraft cannon or a gun. It is used in Third World conflicts to compensate lack of armor and strengthen firepower of militias.

I've been searching for adequate model for a long time, Finally I found and bought on internet aution a toy model of Mercedes truck in about 1/72 scale. It needed to be repainted and weathered.

Następnym krokiem było dodanie uzbrojenia - to stanowi radzieckie działko ZU-23-2 - broń często spotykana w Somalii i innych krajach Afrykańskich. Model to dzisiaj niestety trudno dostępny produkt ukraińskiej firmy ACE, który wyciągnąłem z kolekcji.

The next step was to arm the truck. I've decided to use ZU-23-2 anti-aircraft gun. Widely used in Somalia and other African countries. I used model from my collection made by the Ukrainian ACE company - unfortunately already out of stock.

Oto efekt połączenia ciężarówki Mercedes i działka 23mm ZU-23-2.
Here's the effect of combining Mercedes truck and ZU-23-2 23mm gun.

Wkrótce zabiorę się za wykonanie załogi dla tego pojazdu
Soon I will make a crew for this vehicle

czwartek, 28 lipca 2011

Perscy procarze/ Persian slingers


Po kilku dniach przerwy wykonałem zdjęcia mojej ostatniej pracy - perskich procarzy do projektu Wojen Perskich w systemie Warmaster Ancients.

Figurki 10mm Old Glory. Jakoscia odbiegaja wprawdzie od Magister Militum, jednak trzymają porządny standard. Nieco pracy wymagała konwersja póz, ponieważ w zestawie wszystkie figurki miały jedną, taka samą.


After several days of break i've finally made photos of my latest work - Persian slingers for Persian Wars Warmaster Ancients project.

Figures are Old Glory 10mm. Not as good as Magistem Militum but of decent standard. The most time consuming was converting poses because in this set all figures had the same pose.


Zadaniem procarzy było atakowanie przeciwnika w trudnym terenie lub walka z jego harcownikami. Perscy procarze w przeciwieństwie do greckich uzywali kamieni, a nie pocisków odlewanych z metalu. Ich zasięg ostrzału był wiec mniejszy. Główną zaletą była jednak ich liczebność oraz szybkość poruszania się. Stanowili również najtańszą do wyposażenia i wystawienia jednostkę.

The task of slingers was to attack enemy in difficult terrain or fighting against other skirmishers. Persian slingers contrary to Greek ones were using stones instead of lead projectiles.Their shooting range was shorter. However their main quality laid in numbers and mobility. They were also cheapest unit to equip and train.

Procarze ci maja często spotykane na wschodzie lekkie tarcze z wikliny i skóry w kształcie półksiężyca (pelty, peltariony).

They have crescent shaped wicker and leather light shields often used in the east (pelte, peltarion).

poniedziałek, 25 lipca 2011

Poprawka/ Correction

Okazało się, że prezentowany przeze mnie wcześniej element celtyckich najemników nie będzie pasował do armii Syrakuz. W związku z tym byłem zmuszony go szybko przebazować.

Oto wynik
it has appeared that celtic mercenaries I've presented in a previous post would not fit to Syracusean army, so I had to rebase it.

Here's the result

czwartek, 21 lipca 2011

Nudyści/ Nudists


Powróciłem do starożytności, a precyzyjnie mówiąc armii Syrakuz do DBA.

Kolejnym ukończonym elementem są celtyccy najemnicy (warband). Byli oni często wynajmowani przez tyranów Syrakuz miedzy innymi do walki z Kartagińczykami. Walczyli oczywiście również po drugiej stronie, a słynęli z tego, że gdy nie otrzymali żołdu brali go sobie sami rabując miasta i wioski.

Chciałem aby element ten przykuwał uwagę, więc naturalnym wyborem byli oczywiście nadzy Celtowie (figurki Xystona 15mm). Taki nudyzm miał dwa zasadnicze zastosowania podczas walki. Po pierwsze działał psychologicznie na przeciwnika. Szalona szarża nagich fanatyków pokazujacych, że za nic mają pancerze musiała wywierać odpowiednie wrażenie. Po drugie rzadko którego wojownika było wówczas stać na pancerz. Kazda rana i dostanie się do niej strzępków tkaniny mogła spowodować zakażenie, a w efekcie nawet śmierć.


Back to antiquity and more precisely Syracusean army for DBA.

Celtic mercenaries (warband) are a next finished element of this army. Syracusean tyrants often employed them to fight for example against Carthaginians. They were of course fighting also for Carthaginians. celts were famous for this that if they were not paid they collected their pay by sacking cities and villages.

I wanted these element to focus attention so naked Celts (Xyston 15mm figures) were a natural choice. Such nudism had its practical causes. Firstly during battle naked fanatics showing disregard for any armour and protection must have had a psychological impact on the enemy. Secondly in antiquity most warriors couldn't afford armour. Even small wounds could be fatal if parts of clothes got into them and cause infection.


Malowanie odkrytej skóry nigdy nie było moja specjalnością. Tutaj moim zdaniem bardzo pomogło dipowanie, które znakomicie wydobyło cienie. Użyłem średniego dipu The Army Painter.

Painting bare skin was never my speciality. Here dipping figures he;lped a lot to make shades. I've used medium tone of The Army Painter figures dip.

niedziela, 17 lipca 2011

Prywatyzacja po somalijsku/ Privatisation - Somali style

Somalia jest wzorem błyskotliwej prywatyzacji. Sprywatyzowano tam na początku lat 90 ubiegłego wieku wszystko, włącznie z ekwipunkiem armii.

Ta grupa somalijskich milicjantów korzysta częściowo ze sprywatyzowanych mundurów. Ich dowódca (z arafatką) jest nawet w pełni umundurowany. Po roku 1991 i obaleniu w Somalii dyktatury Saida Barre również usługi oficerów armii zostały sprywatyzowane. Dowódca tej grupy to zapewne jeden z takich oficerów, doradzający lokalnemu watażce.

Somalia is an example of brilliant privatisation. Evferything, including army equipment was privatised.

Some members of this militia group are using privatised uniforms. Their leader (with keffiyeh) is even fully uniformed. After overthrow of Said Barre's dictatorship services of army officers were also privatised. Commander of this group may be such an officer and advisor of local warlord.

środa, 13 lipca 2011

Somalijska drużyna sportowa/ Somali sports team

Dresy oraz broń świadczą, że jest to somalijska drużyna sportów strzeleckich. Nie wiadomo na jakie zawody trenują, ale najprawdopodobniej chodzi o ligę krajową, tudzież gościnne występy na statkach.

Oto pierwsza drużyna milicji somalijskiego watażki (czy jak kto woli biznesmena). Chciałem aby wyglądała rzeczywiście różnokolorowo. Panowie mają na sobie gustowne chinskie podróbki dresów znanych marek (z jednym, dwoma, a nawet trzema paskami). poza tym standardowo noszą AK-47 oraz RPG-7.

Track suits suggest that this is a Somali shooting team. It is unknown before what kind of tournament they are training. However most probably it would be some kind of domestic league or tournament on board of some foreign ship.

It's the first unit of Somali warlord's militia (or if someone prefers businessman). I wanted them to look colorful. They're wearing a mix of Chinese track suits of well known brands (with one, two or even three stripes).

wtorek, 12 lipca 2011

Wiecej Persów/ More Persians

Baaardzo powoli, ale jednak pracuję nad projektem Wojen Perskich. Trzeci już z kolei oddział wojsk perskich jest gotowy aby ruszyć przeciwko barbarzyńcom sprzeciwiającym się woli Króla królów.

Very slowly my work on Persian wars project progresses. This is the third unit of my Persian army, ready to march against barbarians that defy will of the Kong of the Kings.

Wbrew utartym w europejskiej kulturze schematom walka Persów z Grekami nie miała tak wielkiego znaczenia dla świata. Z punktu widzenia zwłaszcza Ateńczyków Wojny Perskie rzeczywiście stanowiły walkę o przeżycie.
Persowie nie byli jednak przesadnie zainteresowani Grecją, zwłaszcza że mieli na jej terenie wielu sojuszników. Ich zwyciestwo byłoby koncem hegemonii Aten, na co wielu Greków, np. Tebańczycy, czekało.

Contrary to European cultural prejudices Persian Wars were not so important for the Ancient world as it is thought. From the Athenian point of view it was a fight for survival, however Persian interest in Greece was not so big especially that they had allies in Greece itself - to mention Thebans waiting to overthrow Athenian supremacy.

Następne w kolejce czekają oddziały perskich procarzy i piechoty perskich wasali.

Next on the workbench are Persian slingers and Persian vassal infantry.

środa, 6 lipca 2011

Reportaż z pola walki (3)/ Report from the battlefield (3)

Czas na ostatnią, finałową część fotoreportażu z pola walki

It's time for the final part of the photoreport from the battlefield.


Sasanidzka piechota w centrum została zmasakrowana, jednak miała pewien atut - było jej dużo. W turze Sasanidów z inicjatywy zaatakowały rezerwy, wsparte przez słonie i katafraktów, dowodzonych osobiscie przez perskiego władcę.
Dwa legiony i auxilia znalazły się w poważnych kłopotach.

Sassanid infantry in the centre was massacred but had one quality - there was a lot of it. In Sassanid turn reserves supported by elephants and cataphracts commanded by Persian king himself counterattacked using initiative phase. Two legions and auxilia unit were in serious troubles.

Auxilia i jeden z legionów zostały zmiecione, z drugiego pozostał jeden stand.

Auxilia and one legion were wiped out. One stand of the second legion managed to run away.

Ocaleli legioniści dzielnie bronili bagna razem z procarzami. Rzymska jazda nieszczęśliwie znalazła się w zasięgu łuczników i katafraktów.

Survivors of the second legion together with slingers were vailantly defending a swamp. Unluckily roman cavalry was in range of archers and cataphracts.

Na lewym skrzydle poruszyła się wreszcie gwardia królewska. Łucznicy uderzyli natomiast na rzymskich proczarzy, którzy nie mieli się gdzie wycofać i zostali wybici.

On Sassanid left wing guards finally managed to move and archers attacked and wiped out roman slingers that were unable to retreat.

W ostatnim starciu gwardia wybiła jeden z oddziałów rzymskiej jazdy

In last clash guard managed to destroy one unit of Roman cavalry

Bitwa zakonczyła się zwycięstwem (na punkty) Sasanidów.

Battle has ended with Sassanid victory (on points)

wtorek, 5 lipca 2011

Reportaż z pola walki (2)/ Report from the battlefield (2)

Przed urlopem nie zdążyłem wrzucić na bloga wszystkich zdjęć z bitwy między Rzymianami a Sasanidami. Składam w związku z tym samokrytykę i bez zbędnych wstępów poprawiam się.

I didn't manage to publish on my blog all the photos from the battle between Romans and Sassanids before my holidays. Now I apologise and without further introduction correct this mistake.

Rzymscy legioniści weterani, a w tle auxilia i procarze. Jak się okazało weterani nie byli tego dnia skorzy do walki (zapewne negocjowali wysokość żołdu).

Roman veteran legionaries and auxilia with slingers. It came out that veterans were not eager to fight on this day (probably they were negotiating their pay).

Auxilia, chetna do walki wpada pod grad strzał i pocisków z proc, ponoszac pierwsze straty.

Auxilia - eager to fight but unlucky, is met with storm of arrows and sling projectiles, suffering first loss of stand.

Sasanidzkie lewe skrzydło przystepuje do działania. Konni łucznicy docierają na wzgórze.

Sassanid left in action - horse archers reaching the hill.


Rzymskie centrum - szarża legionów i auxilii na sasanidzką piechotę i procarzy. Następuje masakra.
Roman centre - auxilia and legions attack Sassanid infantry and slingers. Massacre takes place.

Na lewym skrzydle rzymska jazda wpada na łuczników i roznosi ich, jednak ponosząc przy tym straty. Rzymscy procarze spychają konnych łuczników ze wzgórza.

On Sassanid left wing roman cavalry charges archers and wipes them out but not without suffering loses. Roman slingers ossupy the hill after pushing horse archers out of it.