poniedziałek, 30 września 2013

Pola Chwały 2013 - rekonstrukcje/ Fields of Glory 2013 - reenactment

W ostatni weekend odwiedziłem Niepołomice pod Krakowem. Odbywały się tam Pola Chwały 2013 - konwent gier strategicznych oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Większość czasu poświęciłem na granie, jednak miałem także okazję obejrzeć kilka pokazów grup rekonstrukcyjnych, a także sprawdzić się w ładowaniu dziewiętnastowiecznego karabinu i strzelaniu z niego.

Last weekend I have visited Niepolomice near Krakow to attend Fields of Glory 2013 - strategic games convent and reenactors meeting. Most of thye time I was playing strategic games but had also opportunity to watch some reenactment shows and try myself in loading and shooting from 19th century rifle.

Rosyjska piechota z czasów Powstania Styczniowego w Polsce 1863/ Russian Infantry from January Uprising in Poland in 1863

Pokaz strzelania salwami. Rosjanie starli się z Węgrami (odtwarzając Wiosnę Ludów - choć mundury rosyjskie nie do końca pasowały historycznie do tego konfliktu) oraz w kolejnej rekonstrukcji polskimi powstańcami z 1863 r.
Showing shooting salvoes. Russians clashed with Hungarians (reenacting skirmish during Spring of the Peoples - despite the fact that their uniforms and equipment didn't fit entirely this period) and next skirmish against polish insurgents from 1863.

Węgierscy powstańcy/ Hungarian insurgents

Prezentuję i ładuję broń/ Presenting and loading a gun

Polska kawaleria (rok 1939)/ Polish cavalry from 1939


sobota, 21 września 2013

Nieopancerzeni Wikingowie/ Unarmoured Vikings


Czterech kolejnych Wikingów, tym razem bez żadnych hełmów czy pancerzy. Wojownik mający róg ma ciekawą, typową dla ubioru Wikingów futrzaną czapkę. Czapki takie były uważane za bardzo ważny element ubioru. Islandzkie zbiory praw przewidywały nawet kary za obrazę polegającą na zrzuceniu komuś czapki (prawdopodobnie podobnie było w całej Skandynawii).

Do ukończenia oddziału pozostało mi już tylko czterech wojowników, więc wkrótce zaprezentuję ukończony warband do SAGI.Four more Vikings. This time they do nor have any helmets or armour. Warrior holding a horn has an interesting fur hat typical for Vikings. These hate were treated as a very important part of clothing. Icelandic laws included penalties for disrespect such as throwing a hat from someone's hat (similar situation was probably in the entire Scandinavia).

I have only four more warriors to paint, so I hope that I'll soon present a finished SAGA warband.

niedziela, 15 września 2013

Wikingowie z włóczniami/ Viking spearmen


W kulturze popularnej Wikingów często przedstawia się jako herosów i super wojowników uzbrojonych w najlepszą broń.

Rzeczywistość była inna. Wikingowie najczęściej walczyli w małych grupach, polegając na błyskawicznych rajdach na wybrzeże, lub wypadach wgłąb lądu. Nie mogli więc nosić zbyt wielu pancerzy i ciężkiego ekwipunku. Zwykle, jak w przypadku tych wojowników wystarczał im hełm i tarcza oraz włócznia (jeden ma zamiast niej dwuręczny topór).

Hełmy Wikingów były często wykonywane z czterech części metalu łączonych metalową obręczą. Dwóch wojowników ma hełmy z dodatkową osłoną nosa i oczu.

In popular culture Vikings are portrayed as super warriors armed with best weapons.

Truth is different. Vikings fought mostly in small groups relying on lightning raids along the coast or attacks inland. They couldn't have too heavy armour and equipment. Usually as in case of these warriors they had only shield, helmet and a spear (one has two handed axe instead).

Viking helmets were often made of four parts connected with metal rim that crossed the helmet on the top and around the edges.Two warriors have helmets with additional protection of eyes and nose.