wtorek, 29 czerwca 2010

Milicjanci z SKSem i Degitariewem/ Militiamen with SKS and Degytarev


Ponownie Liban. Dwóch kolejnych milicjantów LFWP/OWP.

Jeden uzbrojony w radziecki rkm Degitariewa, a drugi w nietypową dla konfliktu w Libanie broń - karabin Simonowa (SKS).

Pomimo że stosunkowo rzadki jednak SKS był używany bojowo podczas wojny domowej w Libanie. O ile inne rodzaje broni były używane przez wszystkie frakcje, o tyle w SKSy (lub ich chińskie kopie) wyposażeni byli jedynie bojowcy OWP i związanych z nią milicji palestyńskich.

Lebanon Again. Two PLO/PFLP militiamen - one armed with Degytarev RPD and the other with SKS Simonov rifle.

Despite being relatively rare SKS rifle (or its Chinese copy) was used during Lebanese civil war. Contrary to other guns that were used by all fighting groups, SKS was used only by the PLO fighter and other Palestinian militias.

Figurki to konwersja partyzantów Vietcongu z zestawu ESCI (będącego znakomitą bazą dla różnych konwersji). Według mnie figurki te, pomimo że starsze, o wiele lepiej niz zestawy Caesar'a odwzrodowują kształt i wielkość broni.

Figures are conversions from ESCI Vietcong set (a great base for modern conversions). I think that despite being older for example weapon sizes and sculpt are much more realistic than in Caesar sets.

Teraz tydzień urlopu i zabieram sie za kolejna drużynę, albo UAZa z działkiem bezodrzutowym lub KMem.

Now one week of free time and I will start making another group or UAZ jeep with recoilless gun or MG.

niedziela, 27 czerwca 2010

Więcej Scytów/ More Scythians
Kolejne dwa elementy scytyjskiej lekkiej jazdy ukończone. Lekka jazda stanowiła podstawę scytyjskich armii. Różne klany dostarczały kontyngenty konnych łuczników. Praktycznie każdy Scyta był przeszkolony do walki z końskiego grzbietu. Wiele przekazów mówi, że wojownicy tego ludu spędzali całe dnie na końskim grzbiecie zsiadając tylko na sen w nocy.

Another two elements of Scythian light horse. Light horse units were the core of every Scythian army. All clans were contributing their contingents of horse archers. Nearly all male Scythians were trained to fight from horseback. Some sources even say that they were able to spend entire day riding and stoping only during the night to have some sleep.

Scytowie, z wyjątkiem grupy możnych, tworzącej ciężką jazdę, walczyli w luźnych formacjach. W walce z piechotą zasypywali ją strzałami do momentu aż nie złamała formacji. Wówczas uderzali walcząc wręcz, wybijając uciekających. Podczas starcia z jazdą polegali na swojej szybkości. Rzadko która jazda umiała dotrzymać im pola.

Scythians except for nobles that constituted heavy cavalry, were fighting in loose formations. When battling against infantry, they fired storm of arrows to break the formation and later charged to finish off running enemy. During combat against cavalry they relied on their speed. Just several armies were able to catch them and beat them in the field.

czwartek, 24 czerwca 2010

Nadjeżdżają Scytowie/ Scythians are riding


Powróciłem do starożytności. Tym razem element scytyjskiej lekkiej jazdy. Scytowie słynęli jako znakomici jeźdźcy i łucznicy. Krótkie łuki refleksyjne dawały im w walce przewagę zasięgu i celności.
Scytowie występowali na ogromnym terytorium od stepów współczesnej Ukrainy po tereny północnego Afganistanu. Dzielili się na często zwaśnione klany, a łączyli w obliczu zagrożenia zewnętrznego, takiego jak na przykład nadejście wojsk Aleksandra Wielkiego.

Back to antiquity. This time element of Scythian light horse. Scythian were famous for their horsemanship and as excellent archers. Short reflective bows gave them supperiority in range of fire and aiming.
Scythians were present on vast areas from steppes of modern day Ukraine to northern Afghanistan. They were divided into clans that were often fighting each other. They united themselves in face of serious danger such as arrival of Alexander's the Great army.

Figurki Xystona 15mm jak zwykle znakomita jakość wykonania, a zwłaszcza dynamiczna rzeźba koni. Będzie to jeden z elementów armii Scytów do DBA albo, w wersji optymistycznej również do FOG.

Xyston 15mm figures, excellent as always. Especially dynamic poses of horses are great. It will be one of my Scythian DBA army elements and in optimistic version also of the FOG army

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Na wojnę w trampkach/ Going to war in sneakers

Wczoraj był ważny dzień. Spełniłem swój modelarski obowiązek i zamiast wybierać spośród dziesieciu pustych opakowań zabrałem się do pracy nad kolejnym oddziałem milicji LFWP.

Yesterday was an important day. I have fulfilled my modeller's duty and instead of choosing between empty boxes (yesterday was a presidential elections day) I've started working on next PFLP militia squad.

Chciałem aby ta grupa wygladała jeszcze bardziej na siły terytorialne. Stąd o wiele mniej elementów umundurowania. Za wsparcie oddziału słuzy lekki moździerz. W czasie wojny domowej w Libanie niemal całkowity monopol na posiadanie artylerii miały wojska syryjskie oraz Siły Libańskie. Inne frakcje, w tym OWP, starały sie to równoważyć wykorzystując dużą liczbę granatników i moździerzy.

I wanted this group to look like territorial forces. Because of this I gave them less uniform look. This group has support of light mortar. During lebanese civil war Syrians and Lebanese Forces had virtually monopolly on posessing field artillery. Other factions, including PLO, were trying to balance this by using large numbers of grenade launchgers and mortars.


Dla tej grupy charakterystyczny jest chłopiec w tenisówkach (figurka z zestawu Czeczenów Oriona). Praktycznie wszystkie frakcje wykorzystywały w walkach dzieci w imie logiki, że na wojnę powinien iść każdy zdolny do noszenia broni.

Pójście na wojnę w tenisówkach wydaje się cokolwiek dziwne, jednak i to jest oparte na dokumentacji fotograficznej. W związku z brakami w zaopatrzeniu milicjanci wszystkich frakcji walczyli w takich butach jakie akurat były dostepne

The boy in sneakers is the main "character" of this group (Orion figure from Chechen rebels set). Practically all factions were using boy soldiers because of logics saying that everyone able to carry a gun should fight.

Going to war in sneakers seems a strange idea. However it is based on photo evidence. Because of shortages in supplies militiamen were fighting in such shoes that were available.


piątek, 18 czerwca 2010

Milicja LFWP - pełny oddział/ PFLP militia - full squad

Skończyłem pierwszą sekcję milicji LFWP, liczącą dziesięciu bojowników. W planach kolejna grupa i technikal (gdy znajdę odpowiedni pojazd w skali).

I' ve finished first squad of PFLP militia numbering ten fighters. I plan also another group and a technical (when I find suitable vehicle in this scale).

poniedziałek, 14 czerwca 2010

Scutarii


Wróciłem do starożytności. Pierwszy element celtyberyjskich scutarii do armii Hannibala (a także wojny Wiriatusa z Rzymem). Figurki Magister Militum 10mm.

Ta średnia piechota, wbrew temu co sądzono do niedawna, walczyła w zwartych szykach. Armie starozytnej "Hiszpanii" walczyły wprawdzie głównie w sposób partyzancki, ale umiały takze stawać do bitew w polu. Wówwczas ich trzon stanowili Scutarii.

Back to antiquity. First element of celtiberean scutarii for Hannibal's army (and also Viriatus' war against Rome). Magister Militum 10mm figures.

This medium infantry, contrary to what was thought until recently was fighting rather in close formation. Ancient "Spanish" armies were waging mainly guerilla war but they were also able to fight in the field
. In such situations scutarii were the core troops

Scutarius w jęz. łacińskim oznacza nosiciela tarczy. Z biegiem czasu Rzymianie zaczęli okreslać mianem scutarii jednostki piechoty noszące duze tarcze i preferujace walke w zwarciu.

Celtyberyjska średnia piechota walczyła własnie w ten sposób. Co ciekawe uzywała oszczepów bardzo zblizonych konstrukcją do rzymskiego pilum. Ich specyficzna konstrukcja została całkiem nieźle odwzorowana na figurkach. Prawdopodobnie były one uzywane w podobny sposób jak rzymskie pila, czyli rzucane przed starciem wręcz, aby przerzedzić szeregi przeciwnika, lub wbić sie w jego tarcze, a przez to uniemożliwić ich skuteczne wykorzystanie.

In Latin Scutarius means shield bearer. As time passed Romans started to call infantry troops carrying big shields and prefering hand to hand combat scutarii.

Celtiberian medium foot were fighting this way. They were also using javelins similar to Roman pilum. Its construction is quite well shown on these figures. Probably these javelins were also used in similar way as Roman pila - thrown before hand to hand combat to soften enemy ranks or punch through his shield to make it impossible to use during combat.

niedziela, 13 czerwca 2010

Bojownicy LFWP/ PFLP fighters

Kolejna grupa bojowników LFWP. Tym razem część lokalnego oddziału milicji. Ci bojownicy są słabiej wyposażeni niż komandosi i stanowią raczej siły obrony terytorialnej niż uderzeniowe. Ich ekwipunek jest bardzo zróżnicowany. Tylko niektórzy posiadają ładownice. Podobnie z mundurami. Jest to mieszanka elementów mundurów dostarczonych z państw arabskich, zdobytego na Siłach Libańskich (np. spodnie w kolorze khaki, jakich używały przede wszystkim milicje chrześcijańskie, zaopatrywane przez Izrael). Uzbrojenie stanowi najlepszy karabin świata - AK-47, a jeden z bojowców ma granatnik RPG-7.
Another group of PFLP fighters. This time part of local militia squad. These fighters have less equipement than commandoes and are rather territorial defence forces than assault group. Their equipement varies and only some of them have ammo pouches. They are also less uniformed. Their uniforms are mix of items supplied by the Arab states, captured from Lebanese Forces (such as khaki trousers used by christian militias supplied by Israel). They are armed with best guns of the workld - AK-47 and one of them has an RPG-7 grende launcher.

środa, 9 czerwca 2010

Opalanie się i "promocja komunizmu"/ Sunbathing and "promotion of communism"

Dotarły do mnie komentarze, że przedstawiani ostatnio Syryjczycy mieli zbyt bladą skórę. Przyznaję komentarze były jak najbardziej trafne. Sięgnąłem wiec po akryle i poeksperymentowałem z odcieniem skóry. Opaleni Syryjczycy wyglądaja według mnie o wiele lepiej.

Teraz na mój warsztat trafią bojowcy milicji LFWP stanowiacy podstawę przygotowywanej przezem mnie grupy bojowej.

I've heard comments sayig that my Syrians had too pale skin tone. I agree that these comments were right, so I took some acrylic paints and made them look more sunbathed. Now I think they look much better.

Now I'm planning to paint PFLP militiamen being core troops of battlegroup that I'm preparing.


Na koniec jeszcze dedykacja dla "inteligentnych" prawodawców, którzy doprowadzili do wprowadzenia w Polsce prawa, o zakazie prezentowania "symboliki komunistycznej". Dosłowna interpretacja ich absurdu moze prowadzić do tego, że kłopoty bedą mieli wargamerzy czy modelarze zajmujacy sie tematem takim jak II Wojna Światowa, czy jak w moim przypadku Rewolucja Hiszpańska czy Wojna Domowa w Libanie

Prawodawcom dedykuję jak najbardziej komunistyczny symbol - logo LFWP, który z pełną świadomoscia tu prezentuję.

I would also like to make a dedication to "intelligent" lawmakers that introduced ban on "communist symbols". If we interpret their law directly wargamers and modelers interested in Second World War or as in my case Spanish Revolution and Lebanese Civil War, may have problems for "promoting communist symbols".

I dedicate to lawmakers this communist symbol - logo of the PFLP which I fully consciously present here.

sobota, 5 czerwca 2010

Syryjski doradca wojskowy/ Syrian military advisor

Kolejne figurki do projektu libańskiego. Tym razem syryjski doradca wojskowy z obstawą. Syryjscy doradcy szkolili stacjonujące w Libanie jednostki Organizacji Wyzwolenia Palestyny (oraz wchodzącego w jej skład Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny).

Another figures for the Lebanese project. This time a Syrian military advisor. Syrian advisors were training PLO (and also PFLP that was part of it) units.

Ten syryjski oficer nosi czarny beret i oliwkową kurtkę. Ma również spodnie w jednym z kamuflarzy używanych przez syryjskie jednostki specjalne. Uzbrojony jest w czechosłowacki PM Skorpion.

Jego asystent bardziej upodabnia się do lokalnych milicjantów, nosząc czarną skórzaną kurtkę i AK-47. Obstawę stanowią dwaj syryjscy komandosi, jeden z RKM'em Degitariewa.

This Syrian officer weras black beret and olive jacket. He also has combat fatigues in camouflage used by special forces. He is armed with Czechoslovak Skorpion SMG.

His assistant wears "uniform" similar to this of local militiamen - black leather jacket. Rest of the group is made of two Syrian commandoes, one armed with Degytarev Machine Gun.


Doradcy wojskowi z krajów arabskich (głównie Syrii i Iraku, ponieważ aktywność Iranu w Libanie była wówczas jeszcze stosunkowo niewielka) często sami brali udział w toczących się w Libanie walkach, dowodząc pododdziałami lokalnych milicji, stanowiąc doświadczoną kadrę dowódczą.

Military advisors from Arab countries (mainly Syria and Iraq, because Iranian activity in Lebanon was relatively low) sometimes were involved in fighting and comanded squads of local militia providing them with experienced commanding cadres.

wtorek, 1 czerwca 2010

Piraci somalijscy/ Somali pirates


Ponownie współczesne konflikty. Tym razem somalijscy piraci. Wprawdzie nie tak groźni jak ci grasujący na Morzu Śródziemnym, ale też gotowi do ataku na cywilne statki.

Modern warfare again. This time group of Somali pirates. They're not as dangerous as the ones from Meditterenan Sea but also eager to attack cvilian ships.


Na początek warlord dowodzacy piratami oraz jego obstawa złozona z najlepiej uzbrojonych milicjantów (w załozeniu mieli mieć najbardziej "wojskowy" wygląd z całej armii). Jeden z nich ma nawet zdobyty na siłach rządowych lub ONZ M-16, a drugi RKM. Pozostali zwyczajowo z AK-47, a sam dowódca prowadzi własnie rozmowy biznesowe przez komórkę. Figurki pochodzą z zestawów Modern Militia i Urban Resisters Caesar'a. Milicjant z M-16 pochodzi z zestawu American Special Forces, Italeri

At the beginning a warlord commanding pirate band and his bodyguards composed of best equipped militiamen (I've decided that they will have the most "military" look from the entire force). One has even an M-16 captured from government or UN forces and second one machine gun. Others are armed with traditional AK-47s and a commander is making a business call. Figures from Modern Militia and Urban Resisters sets by Caesar and American Special Forces by Italeri.