piątek, 30 grudnia 2011

Noworoczne plany/ New Year's plans


Na Nowy Rok zwykle robi się postanowienia i plany, coś w stylu: będę starał się wracać do domu trzeźwy, nie będę wydawał więcej niż zarabiam, nie będę wszczynał awantur bez powodu itd. itp.

Postanowiłem iść tym tropem i także założyć sobie, że w nowym 2012 roku (roku końca świata) postaram się bardziej systematycznie prowadzić moje wargamingowe projekty, starając się mniej je mieszać i doprowadzać w miarę możliwości do końca.

New Year is usually associated with resolutions and plans something like: "I'll try to come back home sober", "I'll not spend more than I earn", "I'll not start arguments without reason" etc.

I've decided to follow this path and also make some resolutions for 2012 (year of the end of the world). I'll try to be more systhematic in my wargaming projects trying not to mix them and if possible finish them entirely.

Na warsztacie oraz w szafkach piętrzą się stosy czekajęcych na pomalowanie figurek, a każda zdaje się wołać: "Teraz moja kolej!"

Przedstawiam więc listę projektów, które postaram się zrealizować w tym roku i zamieszczać informacje o nich w moim blogu

On my workshop I have loads of figures awaiting to be painted and each seems to be shouting: "It's my turn now!".

I would like to present You list of projects I'll try to make in this year and that will appear in this blog.

Po pierwsze nowe epoki:
Wojny włoskie - na pewno jeden oddział najemnych landsknechtów, a później może coś jeszcze.

XVII wiek - Szwedzi do systemu Ogniem i Mieczem. Koledzy z Wargamera namawiali, namawiali i wreszcie namówili do gry w ten system.

First - new eras:
Italian Wars
- surely one battlegroup of mercenary landsknechts, and probably something more.

XVII century -
Swedes for Fire and Sword system. Friends from Wargamer.pl were advertising their system and finally succeded. I'll play it.

Warmaster Ancients:

Kontynuacja projektu Wojen Perskich - duuuza liczba hoplitów w skali 10mm i jeszcze więcej Persów - wszystko kupione, czeka w kolejce.

Kartagina - armia częściowo ukończona. Do iberyjskich najemników, weteranów Hannibala oraz Numidów planuję dodać więcej Numidów, jazdę kartagińską, libijskich oszczepników itd.

Warmaster Ancients

Persian wars -
loads of hoplites in 10mm and even more Persians - everything was bought and awaits painting.

Carthage - this army is partly finished. I will add to Iberians I already have, Hannibal's veterans and Numidians, Carthaginian cavalry, Libyan javelinmen etc.


Field of Glory: Ancients

Trakowie - zamówiłem już figurki na kolejny oddział Traków - tym razem z włóczniami i mieczami, tak żeby mieć średnią piechotę pasującą do wcześniejszego okresu niż ta którą dysponuję obecnie.

Scytowie - nabyłem przepiekne figurki Xystona, z których powstanie oddział scytyjskiej kawalerii, stand dowodzenia (z figurka scytyjskiego króla), a także grupa pieszych wojowników.

Field of Glory: Ancients

Thracians -
I've ordered figures for another Thracian battlegroup - this time with spears and swords to have a medium infantry fitting to earlier ages than the one I have now.

Scythians - I've purchased beautiful Xyston figures to create a command stand and a unit of cavalry (including figure of a king) and a unit of foot warriors.


DBA

Przechodzę do wczesnego średniowiecza.
W planach mam armie wczesnośredniowiecznych Niemców i Wczesnych Słowian.
Planuję również dodać kilka elementów do armii greckich hoplitów, które obecnie posiadam.

Mam również zamiar przygotować trochę elementów terenu.

DBA

I'm going to continue early medieval projects - armies of Early Medieval Germans and Slavs. I also plan some more elements for hoplite armies that I already have.

I also plan some more terrain elements.Force on Force/ Ambush Alley

Somalia - na pomalowanie czeka jeszcze kilka grup somalijskich bojowników, a także 2-3 sekcje amerykańskich Rangersów. Na przemalowanie czekają również modele Blackhawków.

Liban - możliwe że przygotuję jakieś cięższe wsparcie dla bojowców OWP, w kolejce czeka też milicja Sił Libańskich (Falanga), Druzowie z Postępowej Partii Socjalistycznej (PSP) oraz izraelska piechota. Docelowo chciałbym mieć kilka oddziałów każdej z frakcji.

Falklandy - do ukończenia oddziału Royal Marines brakuje jedynie kilku figurek do sekcji wsparcia. Przygotowanie argentyńskich komandosów moze być sporym wyzwaniem jesli chodzi o konwersje, mam jednak pewne pomysły jak je wykonać z które figurki posłużą za bazę.

Afganistan - nowy projekt w ramach którego zamierzam przygotować patrol zmechanizowany Bundeswehry oraz kilka grup bojowych afgańskich partyzantów.

Somalia - several groups of militiamen await painting together with 2-3 sections of US rangers, and Blachawks that need to be repainted.

Lebanon -
It is possible that I'll add some heavy support for my PLO militia, I also plan other factions - Lebanese Forces (Phalanx), Druze Progressive Socialist Party and Israeli infantry. I would like to have several units of each faction.

Falklands -
Royal Marines nearly finished. They need only several figures for support section. Converting Argentinian commandoes may be quite a challenge, however I have several ideas which figures to use

Afghanistan -
Entirely new project. I'm planning Bundeswehr motorised patrol and Afghan guerillas.

Cold war commander

Polska 2012
- mam zamiar przygotować dodatkowe elementy współczesnego Wojska Polskiego w skali 3mm i pomyśleć nad scenariuszami fikcyjnej wojny domowej 2012 (a co, jak koniec świata, to koniec świata). Dodatkowo chcę popracować nad odpowiednia sceneria do tych scenariuszy.

Poland 2012
- I plan more elements of modern Polish army in 3mm scale and some scenarios of fictorial civil war ad 2012 (anyway, year of the end of the world). I also plan some scenery in 3mm scale.

wtorek, 27 grudnia 2011

Somalijski technikal/ Somali Technical


Technikale to jedna z podstaw większości afrykańskich armii. Samochody terenowe wyposażone w różną ciężką broń, czasami dodatkowo opancerzane i przerabiane to prawdziwe arcydzieła lokalnej myśli technicznej.

Moja somalijska milicja na święta dostała właśnie technikala na bazie Land Rover'a.

Technicals are among basic equipment of most of the African armies. 4 wheel drive cars armed with various heavy weapons, sometimes up armoured, are masterpieces of local workshops.

My Somali militia got their Land Rover technical for christmas.

Uzbrojenie technikala stanowi karabin maszynowy Dshk 12,7 mm. Kierowca to przerobiona figurka z zestawu afrykańskiej milicji Caesar'a. KM obsługuje US Marine z zestawu Pegasus'a po sporej konwersji. łuski wykonałem z cienkiego drutu.

Technical is armed with 12,7mm Dshk Machine Gun. Driver is a converted Caesar African Militia figure, MG operator comes from Pegasus USMC set and was heavily converted to become a Somali militiaman. Shells were made from thin wire.

Zanim stał się pojazdem bojowym somalijskiej milicji model Land Rover'a wyglądał tak - model to Hongwell, dokładnie w skali 1/72.

Before it became a technical of the Somali militia model looked like this - it,s Hongwell directly in 1/72 scale.

piątek, 23 grudnia 2011

Wojny włoskie/ Italian wars (2)

Starcie kawalerii oraz piechoty hiszpańskiego prawego i francuskiego lewego skrzydła. Tutaj ostatecznie górą byli Francuzi.

Clash of the cavalry and infantry on Spanish right and French left wing. Fremnch emerged victorious here.
Hiszpańskie lewe skrzydło oraz centrum w którym toczy się walka tercio ze Szwajcarami. Obie strony trzymały się dzielnie, choć Szwajcarzy w miarę czasu zaczynali brać górę i zadawać Hiszpanom coraz poważniejsze straty.

Spanish left wing and centre where tercio was fighting Swiss mercenaries. Swiss were starting toi take the upper hand and inflict more and more loses on Spanish tercio.


Drugie tercio atakuje francuską piechotę. Tutaj górą byli Hiszpanie, jednak nie udało im się znieść przeciwnika wystarczająco szybko.

Second tercio atacking french infantry. Here Spaniards won but werent able to rout the enemy fast enough.
Landsknechci w walce z innym oddziałem francuskiej piechoty. Tutaj przez cała bitwę trwał pat.

Landsknechts fighting another French infantry unit. Here stalemate continued for the entire battle.


Francuscy kusznicy przekradli się przez przerwę w hiszpańskich liniach z zamiarem zaatakowania baterii średnich dział. Zostali jednak rozbici ich ostrzałem.

French cossbowmen sneaked trough gap in Spanish lines and tried to assault medium cannons battery. However they were broken by their fire.

czwartek, 22 grudnia 2011

Wojny włoskie/ Italian wars (1)

Poniżej kilka fotek z bitwy Wojen Włoskich, którą rozegraliśmy niedawno w Warszawie. Miałem okazję dowodzić częścią sił hiszpańskich.

Below several photos from the Italian Wars battle I had an opportunity to play recently in Warsaw. I was commanding part of the Spanish forces

Armia hiszpańska w środku dwa oddziały piechoty w typowej formacji tercio. Przed nimi lekka jazda, a obok strzelcy oraz kawaleria

Spanish army with two tercios in the middle, light horse at the front and arquebusers with cavalry on the left flank.

Armie przygotowane do walki/ Armies prepared for battle

Hiszpańskie tercia stanęły naprzeciw francuskiej artylerii i szwajcarskich najemników.

Spanish tercios confront French artillery and Swiss mercenaries.

Hiszpańska i imperialna kawaleria/ Spanish and Imperial cavalry.

Pole bitwy po pierwszych ruchach obu stron/ Battlefield after first moves

Obie strony przyjęły agresywną strategię, dążąc do walki wręcz.
Both sides acted aggressively heading towards hand to hand combat.

Tercia zbliżają się do francuskiej piechoty oraz Szwajcarów
Tercios close with French infantry and Swiss mercenaries.

Tercio oraz Szwajcarzy ścierają się w walce wręcz. Będzie to największe starcie tej bitwy.
One of tercios and Swiss colide and start hand to hand combat - the biggest during this battle.

niedziela, 18 grudnia 2011

100 post - projekt ukończony!/ 100th post - project finished!


100 post w tym roku usiał dotyczyć czegoś szczególnego. Dlatego z przyjemnością przedstawiam ukończony oddział Royal Marines złozony z dowódcy (pierwszy z lewej) oraz ośmiu żołnierzy. Ich broń podstawową stanowią karabiny SLR oraz M-16. Bronią wsparcia jest KM Bren, a jeden z Marines posiada również granatnik M-79.

100th post had to be special. That's why I have a pleasure to present finished Royal Marines unit composed of officer (first from the left) and eight soldiers. Their main weapons are SLR and M-16 guns. Support weapon of the unit is Bren MG and one of the Marines has also an M-79 grenade launcher.


Zdjęcia trzech konwertowanych figurek. US Marines po przemianie w Royal Marines.

Photos of converted figures - US Marines transformed into Royal Marines.

czwartek, 15 grudnia 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (5)

Kolejny etap malowania Royal Marines - malowanie kamuflażu. W następnym poście mam zamiar zaprezentować już ukończone figurki i cały oddział, który wystawiam w konkursie modelarskim forum strategie.net.pl


Next stage of painting Royal Marines - painting camouflage. In the next post I will present finished figures and the entire unit I prepare for strategie.net.pl forum's modelling competition.


sobota, 10 grudnia 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (4)

Kolejnym etapem przygotowania Royal Marines było wykonanie dalszych konwersji. Polegały one poza dodaniem ekwipunku na przedłużeniu kurtek oraz dodaniu toreb na ekwipunek.

Next step of Royal Marines prepearations was finishing conversions. Their jackets were legthened and equipment bags added.


Po położeniu czarnego podkładu i rozjaśnieniu niektórych powierzchni białą za pomosą techniki suchego pędzla.

After undercoating with black paint and highliting exposed surfaces with white paint using drybrush.

czwartek, 8 grudnia 2011

To co lubię najbardziej/ What I like best

Konwersje są tym co lubię najbardziej przy pracy z figurkami. Mój oddział Royal Marines tworzony na konkurs modelarski forum strategie.net.pl potrzebował jeszcze trzech żołnierzy.

Podstawą tych figurek będą mocno skonwertowani amerykańscy marines z zestawu Pegasusa "USMC in Vietnam".

Conversions are what I like best when working on figures. My Royal Marines unit participating in strategie.net.pl forum's modelling contest needed three more soldiers.

The base for the figures are heavily converted US marines from pegasus' "USMC in Vietnam" set.

Jak widać Jankesi na razie częściowo stracili głowy. W ramach stawania się Brytyjczykiem jeden otrzymał już beret i odpowiedni ekwipunek, a także długie rękawy (Falklandy są jednak nieco chłodniejszym miejscem niż Wietnam i chodzenie z krótkim rękawem jest tam niewskazane).

As You can see Yankees partially lost their heads. In proces of becoming British one has already got a beret, webbing and long sleeves (Falklands are a bit colder than Vietnam so wearing short sleeve would not be advised).

Wkrótce pokażę kolejne etapy konwersji i malowania

Next stages of conversion and painting soon.

poniedziałek, 28 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (3)


Kamuflaż skończony, podobnie jak cieniowanie. Niektóre elementy karabinów SLR, M-16 oraz KMu Bren (tak, to ta sama broń, która była używana w czasie II Wojny Światowej, tylko z kilkoma modyfikacjami).

Camouflage and shading finished. Some parts of SLR guns, commander's M-16 and Bren light machine gun (Same weapon as in Second World War just with some modifications).

Royal Marines ukończeni - z wykonanymi podstawkami. Jestem w miarę zadowolony z efektu oszronienia i zaśnieżenia jaki udało mi się osiągnąć.

Teraz czas na część oddziału zrobioną na podstawie mocno skonwertowanych figurek US Marines z zestawu Pegasusa.

Royal Marines finished - with finished stands. I'm quite happy with frost and snow effect.

Now it's time for marines based on conversions of US Marines from Pegasus set.

sobota, 26 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (2)

Kolejny etap malowania figurek na konkurs modelarski forum www.strategie.net.pl .
Po podkładzie czas na bazowy kolor zielony

Next stage of painting figures for strategie.net.pl competition.
After undercoat it's time for base green colour.

Kolejnym etapem jest praca nad kamuflażem DPM

Next stage is work on DPM camouflage

Na początek plamy koloru piaskowego, na które dopiero będzie nanoszony brąz oraz czarny

First sand coluored spots on which dark brown and black will be painted.

Po dodaniu ciemnobrązowych plam/ After dark brown spots were added

poniedziałek, 21 listopada 2011

Armia Mieszka I - zdjęcie rodzinne/ Army of Mieszko I - family photo


Armia Mieszka I w komplecie na zdjęciu rodzinnym :)

Od lewej - obóz, cztery elementy łuczników (3Bw), z przodu jeden element lekkiej piechoty/ harcowników (2Ps), w środku 4 elementy włóczników (4Sp) a po prawej 3 elementy kawalerii (3Cv), w tym element dowódczy.

Complete army of Mieszko I on a family photo :)

From the left - camp, 4 elements of bows (3Bw), at the front skirmishers (2Ps), in the middle 4 elements of spearmen (4Sp) and on the right 3 elements of cavalry (3Cv) including command element.

Następnymi wczesnośredniowiecznymi armiami za które się zabiorę będą wczesnośredniowieczni Niemcy oraz armia reprezentująca różne plemiona słowiańskie walczące z Mieszkiem I (czekam na ukończenie figurek do tych armii przez QR Miniatures).

Next elements of my early medieval project will be Early Medieval Germans and Slavic tribes fighting against Mieszko I (I wait for QR Miniatures to finnish figures for these armies).

piątek, 18 listopada 2011

Ostatni tarczownicy/ Last shield berarers element

Ostatni element tarczowników ukończony! Oznacza to, że armia Mieszka I do DBA (Early Polish III/62a) jest wreszcie gotowa.

Last element of tarczownicy (shield bearers) finished! It means that army of Mieszko I (Early Polish III/62a) is complete.


Wkrótce sesja fotograficzna całej armii. Tymczasem dowiedziałem się, że niedługo QR miniatures wypuści figurki przeciwników Mieszka I, wczesnośredniowiecznych Niemców, wiem już więc jaki będzie następny projekt do DBA.

Soon I'll photo the entire army, I found out that QR Miniatures is preparing figures of enemies of Mieszko I - Early medieval Germans so I know what would my next DBA project be.

czwartek, 17 listopada 2011

Gród Mieszka I/ Burg city of Mieszko I


Mam przyjemność poinformować, że armia Mieszka I jest niemal ukończona. Pozostały jeszcze prace wykończeniowe nad ostatnim elementem tarczowników.

Tymczasem teraz prezentuje zrobiony w ekspresowym tempie obóz - przedstawiający część obwarowań grodu z X wieku.

I have a pleasure to inform that army of Mieszko I is nearly finished. There is only one element of spearmen ("tarczownicy" - shield bearers) left to finish.

In a very short time I made a camp for the army - part of the 10th Century burg city fortification.


Ówczesne fortyfikacje były niemal wyłącznie drewniano ziemne. Grody stanowiły ważne centra handlu oraz władzy politycznej. Najważniejszych broniły garnizony złożone z tarczowników, a nawet kawalerii.
10th Century fortifications were almost exclusively made of wood and earthworks. Burg cities were important centres of trade and power. Most important were defended by garrisons of "tarszownicy" and even cavalry.

W X wieku najważniejszym grodem i centrum władzy było Gniezno. Pojawiły się w nim pierwsze murowane budynki, w tym pierwszy, wystawiony przez Mieszka I kościół.

In 1oth Century most important city was Gniezno. First stone buildings appeared including first church built by Mieszko I.