sobota, 23 grudnia 2017

Guardia Civil

Guardia Civil to jedna ze zmilitaryzowanych hiszpańskich służb policyjnych. Powstała w roku 1844 w celu walki z bandytyzmem na drogach. Od tamtego czasu działa głównie w regionach wiejskich.
Na początku XX wieku do jej głównych zadań należało zwalczanie ruchów rewolucyjnych - zwłaszcza wystąpień chłopów buntujących się przeciwko władzy właścicieli ziemskich.
Guardia Civil is one of various paramilitary police forces in Spain. It was created in 1844 to stop brigandage and since that time operates mostly in rural areas. At the beginning of the 20th Century one of its main goals was to suppress revolutionary movements, especially among peasants opposing rule of the landlords.
Guardia Civil była powszechnie znienawidzona przez chłopów i robotników. W roku 1936 podczas buntu generałów siły Guardia Civil podzieliły się niemal po równo między stronę legalnego rządu Republiki i nacjonalistów. Liczba buntowników w GC była znacznie wyższa niż wśród innych rodzajów policji, dlatego ta formacja stała się jednym z symboli rebelii.
Guardia Civil was hated especially by the peasantry and workers. In 1936, when the rebelion of the generals started, Guardia Civil forces had split nearly in half between staying loyal to legal government of the Republic and rebels. Number of rebels among GC functionaries was thus much higher than among other police forces and it became one of the symbols of rebelion.

Figurki przedstawiają podoficera z pistoletem Astra oraz dwóch funkcjonariuszy uzbrojonych w hiszpańskie Mausery.
Figures depicte an NCO with Astra pistol and two functionaries with Spanish Mausers.

 

wtorek, 12 grudnia 2017

Arkebuzerzy/ Arquebusiers

 Kolejna podstawka z całym oddziałem. Arkebuzerzy do systemu Impetus. Przykład jednostki "uniwersalnej", która pasuje do wszystkich armii z epoki Wojen Włoskich.
Next stand with entire unit. Arquebusiers prepared for Impetus. An example of the "universal" unit for all armies of the Italian Wars period.

niedziela, 3 grudnia 2017

LKM Lewis/ Lewis LMG


Lekki KM Lewis - jedna z zapomnianych broni Hiszpańskiej Wojny Domowej. Był używany przez Brygady Międzynarodowe w trakcie bitwy o Madryt. Żołnierzy batalionu Komuny Paryskiej obsługujących LKM w trakcie walk o Miasteczko Uniwersyteckie uwiecznił słynny fotograf Robert Capa.
Lewis LMG - one of the forgotten weapons of the SCW. It was used by the International Brigades durring battle of Madrid. Soldiers of the Commune de Paris Batallion operating Lewis LMG during defence of the University City were photographged by famous war reporter Robert Capa.