środa, 31 sierpnia 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.2)/ Parthians vs Sassanids (2)


Pierwszymi jednostkami, które ruszyły do walki były oddziały partyjskich katafraktów na prawym skrzydle, wsparte przez oddział konnych łuczników stanęły na wzgórzu.

First units to enter battle were Parthian cataphracts on the right wing. Supported by a unit of horse archers they have occupied the hill.

Reszta armii Partów nie paliła sie do walki i pozostała w miejscu pomimo usilnych starań ze strony dowódców.

Despite attempts made by the commanders rst of orders were inefficient and Parthian army stayed in place not eager to clash with the enemy.

Z większym zapałem do walki ruszyli Sasanidzi. Lekka jada zajęła wzgórze na ich prawym skrzydle. Za nią stanęły dwa oddziały łuczników i słonie. Na lewym skrzydle do przodu wysunęła się ciężka jazda - clibanariusze.

Sassanids were more eager to fight. Light horse unit occupied the hill on their right. Two units of archers and elephants were just behind them. On the left wing heavy cavalry (clibanari) moved foprward.

Partowie otrząsnęli się z początkowego niezdecydowania i niemal w komplecie ruszyli do przodu. Katafrakci zajęli kolejne wzgórze, a dwie grupy konnych łuczników zabezpieczały ich flanki.

Parthian recovered from initial lack of eagerness to fight. Cataphracts occupied the next hill and two groups of horse archers secured their flanks.

Sasanidzi zdecydowali sie zadać pierwszy cios. Ich ciężka jazda zaatakowała katafraktów na wielbłądach liczac na przełamianie szyku impetem uderzenia.

Sassanids decided to deliver firs blow. Their units of heavy cavalry attacked camel cataphracts to break their line with impetus of the charge.

piątek, 26 sierpnia 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.1)/ Parthians vs Sassanids (1)

Lepiej późno niż wcale. Przepraszam za przerwę w aktualizacji bloga i przechodzę do rzeczy.

Od dłuższego czasu miałem zamiar sprawdzić jak wyglądałaby bitwa Partów z Sasanidami w systemie Warmaster Ancients.
Jakiś czas temu miałem okazję rozegrać takie starcie, dowodząc oczywiście moimi ulubionymi Partami.

Better late than never. I'm sorry for break in posting new entries.

For quite a long time I was wondering how a battle between Parthians and Sassanid Persiand will look like in Warmaster Ancients. Some time ago I had an opportunity to play such battle.

Na poczatek kilka słów wprowadzenia historycznego.

Na poczatku III w.n.e. imperium Partów było zaangazowane w wojnę z Rzymem (której częścią była bitwa pod Nisibis w roku 217). Tymczasem w Persji rozpoczął się bunt kierowany przez Sasanidów - lokalna dynastię, wczesniej wasalna wobec Partii.
Król Partów, Artabanus IV ruszył aby zdławic rebelie, czego efektem była seria krwawych bitew na terenach obecnego Iranu.

First some historical background.

At the beginning of the 3rd Century a.d. Parthian empire was involved in war against Rome (battle of
Nisibis in 217 was part of it). At the same time in Persia rebellion led by Sassanids has started. Sassanids were previously vassals of Parthian empire.
Parthian king Artabanus IV decided to crush a rebellion what resulted in several bloody battles in what is now Iran.

Armia Partów. Na pierwszym planie dwa oddziały milicji oraz łucznicy. Za nimi dziewięć oddziałów konnych łuczników, dwa katafraktów i jeden katafraktów na wielbłądach.

Parthian army. At the foreground foot militia and archers. Behind them nine units of horse archers and three of cataphracts (inluding one on camels).

Sasanidzi. Od lewej lekka jazda, dwa oddziały łuczników, słonie, trzy oddziały piechoty, dwa oddziały lekkiej jazdy, procarze, a na końcu dwa oddziały cieżkiej jazdy. Z tyłu gwardia królewska

Sassanids. From the left light horse, two units of archers, elephants, three units of infantry, two units of light horse, slingers and at the end two units of heavy cavalry. In second line royal horse guard.


Artabanus IV nadzoruje rozstawienie wojsk przed bitwą zza linii konnych łuczników.

Artabanus IV supervises positions of his troops before the battle from behind the line of horse archers.

wtorek, 16 sierpnia 2011

Perscy procarze - ponownie/ Persian slingers again

Jak zapowiedziałem - starożytność powraca, a wraz z nią kolejni perscy procarze. W armii którą szykuję procarze będą jednym z najliczniejszych typów wojsk. Tak właśnie było w starożytności. Wiele się pisze o nieśmiertelnych i innych rodzajach perskiej piechoty. Tymczasem tym co odróżniało perski sposób prowadzenia wojny od klasycznego greckiego było poleganie miedzy innymi na dużej liczbie harcowników szarpiących przeciwnika.

As I promised - antiquity is back and another unit of Persian slingers that are going to be one of the most numerous type of troops in Persian army I prepare. Much is said about immortals and other types of Persian infantry. However slingers are one of the troop types that characterise Persian type of warfare so different from classical Greek one.

piątek, 12 sierpnia 2011

Pada śnieg/ It's snowing

Ponieważ wojna o Falklandy/Malviny odbywała się w zimie, pod wpływem namów kolegów postanowiłem dodać na podstawkach nieco śniegu. Śnieg wykonany z wikolu i odrobiny białej posypki modelarskiej. Efekt oszronienia trawy wykonałem białą farbą.

Because Falklands/Malvinas War took place in winter under advice from friends I've decided to add final effect of snow on the bases. Snow was made from wood cement and some white modelling flock. Effect of frost on the grass was achieved by adding a bit of white paint.

wtorek, 9 sierpnia 2011

Royal Marines ukończeni/ Royal Marines finished


Royal Marines ukończeni. Najpierw zdjęcie z wykonywania podstawek. Zrobione standardowo - wikol z piaskiem po wyschnięciu pomalowany w kolor bazowy. Na to nałożona posypka modelarska.

Royal Marines finished. First a photo of making bases. They are made in a standard way - some wood adhersive mixed with sand after drying painted with base color. Later I've added some modelling flock.


Projekt ukończony. Teraz dla odmiany czas na powrót do starożytności, a na Falklandy/Malwiny jeszcze wrócę (z kolejnymi konwersjami figurek).

Project finished. Now time for something entirely different - antiquity again. However I'm going to come back to Falkland/ Malvinas Islands (with other figures conversions).

poniedziałek, 8 sierpnia 2011

Royal Marines - krok po kroku (4)/ Royal Marines - step by step (4)

Przedostatni etap malowania Royal Marines. Zabrałem się za kamuflaż DPM, jeden z moich ulubionych i wydawałoby się trudnych do pomalowania.

Next stage of painting Royal Marines. I' ve started to paint DPM camouflage - one of my favourites and appearing to be hard to paint.

Najpierw plamy koloru piaskowego. First sand coloured spots

Następnie większe, brązowe. Next bigger ones - brown

Ostatnim etapem były najmniejsze, czarne plamy, a raczej prążki. Kamuflaż skończony!
Last step was to paint small black spots or rather stripes. Camouflage finished!

W następnym, ostatnim wpisie o malowaniu Royal Marines zaprezentuję ukończone figurki z ostatecznym cieniowaniem oraz podstawkami.

In next and last episode of painting Royal Marines I'll present finished figures after final shading and making bases.

niedziela, 7 sierpnia 2011

Royal Marines - krok po kroku (3)/ Royal Marines - step by step (3)


Kolejnym etapem było nałożenie białej farby na bardziej eksponowane powierzchnie tak aby zwiększyć efekt głębi przy malowaniu.

My next step was to paint more exposed parts of figures white to give paintjob more depth.


Naniosłem główne kolory - odcienie zielonego i cielisty.
I,ve painted main colors - green tones and flesh tone.

W następnym poście pokażę malowanie kamuflażu
In next post I'll show painting of camouflage

sobota, 6 sierpnia 2011

Royal Marines - krok po kroku (2)/ Royal Marines - step by step (2)

Kolejne etapy wykonywania elementu dowodzenia Royal Marines
Next steps of making command of Royal Marines.


Figurka łącznościowca oczyszczona z farby. Jankesi przeistaczają się w Brytyjczyków za sprawą masy modelarskiej. Zamiast hełmów berety oraz brytyjski ekwipunek.

Signaler stripped of paint. Yankees start to be converted into british. Instead of helmets they got berets. They also got British equipement made of modelling putty.

Po umyciu i położeniu podkładu. After being washed and undercoated.

Royal Marines - krok po kroku/ Royal Marines - step by step

Na Forum Strategie ogłoszony został konkurs modelarski. Postanowiłem spróbować swoich sił przygotowując równocześnie figurki do rozegrania scenariusza potyczki z wojny falklandzkiej z podręcznika Ambush Alley.

Strategie Forum has announced a moddelers competition. I decided to enter this competition and at the same time prepare figures to play a Falklands War scenario from the Ambush Alley rulebook.

Dwie figurki z lewej pochodzą z zestawu Pegasusa "USMC in Vietnam". Figurka z prawej z zestawu "Spadochroniarze NATO" Matchbox'a.

Jankesów wybrałem, ponieważ do scenariusza potrzebna jest część Royal Marines uzbrojonych w M-16, a także dlatego, że chcę zmierzyć się ze skomplikowanymi konwersjami.

Two figures from the left are from Pegasus' set "USMC in Vietnam". One on the right comes from Matchbox's "NATO Paratroopers".

I chose Yankees because I need some Royal Marines with M-16 guns and also would like to check if I can manage to do some heavy converting.

Figurki będą reprezentowały grupę dowodzenia oddziału brytyjskich Royal Marines

Figures are to represent command group of British Royal Marines.

środa, 3 sierpnia 2011

Somalia - siły "regularne"/ Somali "regulars"


- Ja jestem uczciwy, jak pan tego statku nie porwałeś to ja tej łapówki nie wezmę.
- I'm honest. If you havent kidnapped this ship I will not take any bribe from you.

Siły tymczasowego rządu somalijskiego były uzbrajane i szkolone między innymi przez Etiopczyków (a za ich pośrednictwem zapewne także przez CIA). Po tym gdy projekt rządu somalijskiego powiązanego z Zachodem upadł w dość dramatyczny sposób wojskowi musieli sobie radzić na "wolnym rynku". Ich obecność w siłach somalijskiego watażki, które przygotowuję do gry w Ambush Alley nie powinna więc dziwić.

Forces of the Transitional Government of Somalia were and trained by the Ethiopians (and priobably indirectly also by CIA). After dramatic failure of the Somali pro western government militarymen had to find their place on a "free market". That is why their presence in Somali warlord's forces for Ambush Alley shouldn't be a surprise.
Część wojskowych służy obecnie lokalnym władzom "walcząc z piractwem", czyli ich obecność obok piratów jest uzasadniona. W przyszłosci mam zamiar pomysleć też nad siłami Somalilandu, Puntlandu czy któregoś z innych de facto niepodległych regionów Somalii.

Some militarymen continue to serve local authorities "combating piracy" so their presence in pirate forces is also justified. In future I will probably start making forces of Somaliland, Puntland or one of other de facto independent regions of Somalia.