wtorek, 25 lutego 2014

Wściekli chłopi/ Angry peasants


Tym razem podstawka reprezentująca tłum najsłabiej uzbrojonych rebeliantów. Kosy, piki, siekiery, wszystko co było pod ręka wykorzystywane w charakterze broni.

Figurki QR miniatures do XV wieku oraz wczesnośredniowieczni Słowanie, co pokazuje jak niewiele zmieniało się w ubiorze większości biedoty między X a XVI wiekiem. Jedna z figurek pochodzi z kolei z zestawu Corvus Belli piechoty z Wojny Stuletniej.

This time a stand representing mob of poorly armed rebels. Scythes, pikes, axes, everything used as weapons.

Figures by QR Miniatures from 15th Century line and Early Slavs what shows how little has changed in clothing of ordinary poor people from 10th to 16th Century.  One of the figures comes from Corvus Belli medieval peasants set for the 100 Years War.


Jeden z buntowników (ten z płaszczem) jest uzbrojony we włócznię na dziki. Broń używaną w XVI wieku głównie do polowań. Tym razem postanowił wykorzystać ją do polowania na szlachtę.

One of the rebels has (one with the cloak) is armed with boar spear. In 16th Century it was used mainly for hunting. This times rebels decided to use it to hunt nobles.

środa, 19 lutego 2014

Znowu chłopi!/ Peasants again!


Wracam do malowania zbuntowanych szesnastowiecznych niemieckich chłopów do Wojny Chłopskiej w Niemczech.

I come back to painting 16th Century rebel peasants for the Peasants War in Germany.Figurki to konwersja Perskiej piechoty Xystona oraz Old Glory.
Mam nadzieję, że już niedługo będę w stanie wystawić w pełni grywalna armię rebeliantów.

Figures are conversions of Xyston Persian infantry and Old Glory.
I hope that soon I will be able to field a fully playable peasant rebels army.

sobota, 15 lutego 2014

Działo Putilov 76mm/ Putilov 76mm gun


 Armata Putilov 76mm to jedno z najbardziej popularnych dział Pierwszej Wojny Światowej. Pierwsze prototypy powstały w roku 1902 w zakładach Putilova. Rosjanie użyli tych dział po raz pierwszy podczas wojny rosyjsko-japońskiej.

Podczas I Wojny Światowej była to podstawowa armata polowa wojsk rosyjskich. Była również często stosowana podczas Wojny Domowej w Rosji.
W czasie Wojny Domowej w Hiszpanii Związek Radziecki dostarczył pewna liczbe armat 76 mm siłom republikańskim. Były one wykorzystywane jako działa polowe, zazwyczaj  w 3 lub 4 działowych bateriach. ich użycie bylo jednak problematyczne ze względu na dostęp do amunicji. Podstawową amunicją do dział polowych w armii hiszpańskiej były pociski 75mm. Działa Putilova trzeba było więc dostarczać łącznie z zapasami pasującej do nich amunicji.

Figurki oraz działo - peter Pig 15mm.

Putilov 76mm gun was one of the most popular guns of the First World War. first prototypes were created in 1902 in Putilov works. Russians used these guns during the Russo-Japanese guns.

During the First World War it was the main field gun of the Russian army. It was also widely used during Russian Civil War.

during Spanish Civil war soviet Union supplied republican forces with 76mm guns. They were used in 3-4 gun batteries. However their use was problematic because of availability of ammunition. Main ammunition of the Spanish army was 75 mm shell, so Putilov guns had to be supplied with additional ammunition.

Figures and gun - Peter pig 15mm.


piątek, 14 lutego 2014

Hispano-Suiza MC-36 - recenzja modelu/ Hispano-Suiza MC-36 - model review

Katalońska firma Minairons znalazła sobie nisze na rynku gier wojennych i wydaje kolejne modele pojazdów wykorzystywanych podczas Hiszpańskiej Wojny Domowej. Są wśród nich modele bardzo mało znanych pojazdów

Hispano-Suiza MC-36 to kolejny z serii modeli, tym ciekawszy, że ten pojazd jest znany w zasadzie tylko entuzjastom historii Wojny Domowej w Hiszpanii. Nie doczekał się tez szerszych opracowań poza literaturą hiszpańskojęzyczną. Samochód pancerny MC-36 został skonstruowany jeszcze przed wojną domową w zakładach Hispano-Suiza, na podwoziu dużej ciężarówki T-69, z myślą o oddziałach gwardii szturmowej i guardia civil.

W czasie wojny był używany przez obie strony. Nacjonaliści wyposażyli nawet część pojazdów w wieże zdobycznych czołgów T-26.

Catalan company minairons has found its niche on the wargames market and is issuing models of vehicles used during the Spanish Civil war. They include little known vehicles.

Hispano-Suiza MC-36 is among their offer. This vehicle is practically unknown apart from some people deeply interested in SCW. there are no nonographies of it apart from some mentions in Spanish literature. MC-36 armoured car was built by Hispano-Suiza plant before the war, on the base of ;large T-69 truck, destined for Assaltos and Guardia Civil units.

During the war it was used by both sides. Nationalists fitted some of their armoured cars with T-26 turrets.

W ładnym pudełku otrzymujemy 13 żywicznych i plastikowych (wieża T-26) elementów oraz kalkomanie dla pojazdów używanych przez obie strony.

In a good looking box we get 13 resin and plastic (T-26 turret) parts and decals for both sides of the conflict.

Odlewy, co widać na przykładzie kadłuba, są wykonane starannie. Niezbędne jest spiłowanie i wygładzenie niektórych nadlewek i linii podziału formy. Są one jednak umieszczone w takich miejscach, że nie stanowi to problemu. Model nie wymaga długotrwałej obróbki przed sklejaniem.

Molds, as you can see on an example of the hull, are made well.It requires some sanding and removing ecces and mold lines but they are located in such part of the model that it does not pose problems. Model does not require much work before assembly.

Detale są dobrze widoczne, choć ze względu na bardzo prostą konstrukcję pojazdu nie jest ich dużo. Sklejenie modelu także nie będzie trudne, ponieważ przedstawiona z tyłu pudełka instrukcja montażu jest przejrzysta.

Model daje nam możliwość wykonania wieży T-26 z otwartym włazem, podobnie jak wykonanie otwartych lub zamkniętych pancernych osłon przedniej szyby.

Details are clear, despite the fact that the vehicle is quite simple and does not have many details. Assembly of the model should also be simple because on the back of the box there is a clear assembly instruction.

Model gives us possibility to make a T-26 turred with open or closed top hatch, same with front armoured cover of the windshield.

Najsłabszym elementem modelu są kalkomanie. Z dokumentacji zdjęciowej, którą udało mi się zdobyć wynika, że na przykład nazwa Columna - Madrid (od nacjonalistycznej kolumny maszerującej na stolicę) powinna być większa i pisana nieco innymi literami. Drugi mankament to brak instrukcji gdzie umieścić kalkomanie. Na opakowaniu widoczny jest wprawdzie ukończony model, ale jest to jeden z wariantów pojazdów nacjonalistycznych. Nie widać też dokładnie wszystkich użytych przy jego wykończeniu kalkomanii. Przy wykonywaniu wiernego historycznie modelu konieczne będzie przejrzenie trudno dostępnej dokumentacji fotograficznej.

The weakest element of the model are decals. from the photographs I was able to tell that for example slogan Columna Madrid (from Nationalist column marching on the capital) should be bigger and writen with slightly different letters. Second flaw is lack of instructions where to place decals. Box gives an example of finished model but it is one variant of the nationalist vehicles and not even here all used decals are clearly shown. When making a historically correct model one will require a photo documentation that is hard to get for this vehicle.

Nie przekonuje mnie również lista farb Vallejo sugerowanych przez producenta do malowania. Malowanie jest proste, jednokolorowe, jednak wykorzystanie głównie koloru Gunmetal Grey da zbyt metaliczny efekt. Przy wykonaniu modelu będę musiał poeksperymentować z mieszaniem szarego metalika z innymi odcieniami szarości i oczywiście cieniowaniem.

I'm also not convinced by the list of Vallejo acrylics proposed by producers for painting the vehicle, Painting pattern ios simple one coloured, but using just Gunmetal Grey will produce too metalic effect. When I'll be painting thios model I'll try to experiment with mixing Gunmetal grey with other shades of grey and of course some shading.

Podsumowując - jest to dobry model pojazdu, o którym, ze względu na jego niszowość i ograniczenie zastosowania do tylko jednego konfliktu (w którym tez nie odegrał większej roli), nie pamiętał żaden z producentów modeli.

To summarize - it is a good model of the vehicle, which, because of being a niche (used only in one conflict and even in this war it didn't play any significant role) wasn't produced by any other model producers.

niedziela, 9 lutego 2014

Moździerz 81 mm/ 81 mm mortar

Ukończyłem moździerz 81 mm model 1933 z załogą. / I've finished model 1933 81mm mortar with crew

 Moździerz wykonany od podstaw./ Mortar is scratchbuilt.


Figurki Peter Pig oraz Forged in Battle (ładowniczy oraz dowódca)/ Figures Peter pig and Forged in Battle (loader and commander).


poniedziałek, 3 lutego 2014

Republikańska drużyna snajperska/ Republican sniper team


Kolejny element wsparcia do Brygad Międzynarodowych (dodaję kolejne elementy z myślą o graniu starć z Wojny Domowej w Hiszpanii w systemie Chain of Command).

 Drużyna snajperska złozona ze strzelca oraz obserwatora.

Wojna Domowa w Hiszpanii często przyjmowała charakter pozycyjny, a wówczas do walki wchodzili snajperzy obu stron.


Next element for the International Brigades (I add elements needed to play Chain of Command SCW addition).

Sniper team with sniper and observer.

Spanish Civil War often had a character of position war. That's why snipers were so important for both sides.


niedziela, 2 lutego 2014

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy (2)

 Niemieckie czołgi nacieraja w kierunku zabudowań, ostrzeliwując znajdującą się w nich amerykańską piechotę i powodując pierwsze straty w jednej z drużyn.

German tanks advance towards buildings and shoot at the US infantry team causing first loses among it.
 W tym momencie dochodzi do zwrotnego momentu. Szczęśliwy strzał z bazooki niszczy czołg dowodzenia.
At this moment a turning point takes place. A lucky bazooka shot destroys the command tank.

 Niemcy używają możliwości ominięcia testu morale, który musieliby wykonać tracąc dowódcę i kontynuują atak.
Germans use special ability to ignore the morale test they normally would take after loosing a commander and continue assault.

 Drużyna próbująca zaatakować budynek z prawej flanki dostaje się pod ogień możdzierza. Niemcy tracą dowodzącego nią sierżanta. Reszta żołnierzy zalega przygwożdżona ostrzałem.
Straty Amerykanów także rosną jedna z drużyn piechoty zostaje wybita ogniem KMu z lasu na prawej flance.
 Na lewej flance niemieckie natarcie zostaje zatrzymane przez ogień amerykańskiego KMu

German team trying to attac from the right flank is under mortar fire. It looses commanding sergant and is pinned.
US loses also rise. One infantry team is wiped out by the MG fire from the woods.

On the left flank German infantry is pinned by the US MG fire.

Przybywa amerykańskie wsparcie - niszczyciel czołgów M-18 Hellcat
US reinforcements - M-18 Hellcat tank destroyerJego ogień okazuje się zabójczy. drugi niemiecki czołg zostaje zniszczony. Na tym etapie Niemcy decydują się na odwrót. Starcie wyrównane, jednak amerykanom kosztem 13 zabitych udało się utrzymać pozycje.
Niemcy stracili 8 zabitych ib dwa czołgi.

Its fire is deadly to second German Pz-IV. At this stage Germans decide to retreat. Skirmish was a very close run. Americans managed to hold their positions on the cost of 13 killed. Germans had 8 killed and lost two tanks.