poniedziałek, 28 września 2015

Szwedzcy opancerzeni rajtarzy/ Swedish armoured reiters

 Kolejna podstawka szwedzkich opancerzonych rajtarów z czasów Wojny Północnej 1555-1660 (Potopu szwedzkiego).
Another stand of Swedish armoured reiters from the Northern War 1555-1660 (Deluge).

Przy okazji innych projektów zaczynam kompletować oddziały do armii szwedzkiej z połowy XVII wieku.
Simultaneously with other projects I start to prepare forces for the Swedish mid 17th Century army.

Figurki Wargamer 15mm/ Figures 15mm by Wargamer.


środa, 23 września 2015

Wizyta w Atlantica Juegos/ Visit to Atlantica JuegosPrzy okazji urlopu miałem okazję odwiedzić madrycki sklep z figurkowymi grami bitewnymi - Atlantica Juegos.
During my Holidays I had an ocasion to visit Atlantica Juegos game store.

Sklep faktycznie robi wrażenie. Zlokalizowany w centrum Madrytu, posiada bardzo szeroką ofertę zarówno figurek historycznych jak i SF/Fantasy. Oferuje między innymi wyroby Battlefrontu, Plastic Soldier Company, Peter Pig a także Games Workshop. Ma również dział z książkami historycznymi, niestety głównie hiszpańskojęzycznymi i wycofuje się z dystrybucji wydawnictw angielskojęzycznych.
The shop make quite an impression, It's located in the centre of Madrid and has a very wide offer of figures both historical and fantasy/SF. It offers ia. Battlefront, Plastic Soldier Company, Peter Pig and Games Workshp. It has also a bookstore department with mostly Spanish books and decreasing number of English language publications.
Sklep oferuje także usługi malowania figurek oraz gotowe prace. Niektóre z nich zostały wystawione na wystawie (tutaj widoczne figurki GW, pojazd pancerny oraz dioramka z kawalerią karlistowską.
Shop offers also painting services and painted miniatures. Some of them were exhibited as these GW figures, APC and diorama with Carlist cavalry.

niedziela, 6 września 2015

Kurdyjski technikal/ Kurdish technical (3)

Kontynuuję pracę nad modelem technikala. Przyznam, że wykonanie modelu okazało się trudniejsze niż się wydawało. Zwłaszcza montaż szyb spowodował, że wielokrotnie określałem projektantów modelu wyrazami powszechnie uznawanymi za obelżywe.

I continue work on model of technical. I must admit that assembly of the model was more difficult than I initially thought. Especially assembly of windshields caused me to use swear words on ones who pojected the model.

Karabin maszynowy otrzymał dodatkową osłonę. Takie rozwiązania chroniące strzelca są często widoczne na zdjęciach z frontów w Syrii.
MG got an additional cover. Photos from Syrian fronts are full of images of such improvised protections.

sobota, 5 września 2015

Dowództwo szwedzkich rajtarów/ Swedish reiters command

Nowy temat, a w zasadzie powrót do starego. Armia szwedzka do II Wojny Północnej (Potopu).
New subject or rather come back to the old one - Swedish army for 2nd Northern War (Deluge).

Zaczynam od dowództwa opancerzonych rajtarów. Opancerzeni rajtarzy w czasach Potopu odchodzili już powoli w przeszłość. Występowali jeszcze w niektórych elitarnych jednostkach. Ich liczba jednak szybko spadała.
I start from the armoured reiters command. In times of Deluge armoured reiters were becoming the past. They were still members of some elite units but their numbers were dwindling.

Figurki Wargamer 15mm/ Figures 15mm by Wargamer.

czwartek, 3 września 2015

Kurdyjski technikal/ Kurdish technical (2)

Kolejne etapy pracy nad technikalem. Model przygotowany do montażu po położeniu koloru bazowego.
Next stages of work on technical. Model prepared for assembly after being painted with base colors.

Nadwozie i podwozie po montażu. Do modelu dołączono przezroczyste pleksi, z którego można wyciąć szyby. Dla potrzeb modelu wargamingowego zdecydowałem się pomalować szyby. Karabin maszynowy dodany e starego zestawu figurek.
Upper and lower half assembled. Some transparent elements to make windscreens. For wargaming needs I've decided to paint windscreens. HMG from the old figures box and spare parts.