niedziela, 6 września 2015

Kurdyjski technikal/ Kurdish technical (3)

Kontynuuję pracę nad modelem technikala. Przyznam, że wykonanie modelu okazało się trudniejsze niż się wydawało. Zwłaszcza montaż szyb spowodował, że wielokrotnie określałem projektantów modelu wyrazami powszechnie uznawanymi za obelżywe.

I continue work on model of technical. I must admit that assembly of the model was more difficult than I initially thought. Especially assembly of windshields caused me to use swear words on ones who pojected the model.

Karabin maszynowy otrzymał dodatkową osłonę. Takie rozwiązania chroniące strzelca są często widoczne na zdjęciach z frontów w Syrii.
MG got an additional cover. Photos from Syrian fronts are full of images of such improvised protections.

Brak komentarzy: