sobota, 5 września 2015

Dowództwo szwedzkich rajtarów/ Swedish reiters command

Nowy temat, a w zasadzie powrót do starego. Armia szwedzka do II Wojny Północnej (Potopu).
New subject or rather come back to the old one - Swedish army for 2nd Northern War (Deluge).

Zaczynam od dowództwa opancerzonych rajtarów. Opancerzeni rajtarzy w czasach Potopu odchodzili już powoli w przeszłość. Występowali jeszcze w niektórych elitarnych jednostkach. Ich liczba jednak szybko spadała.
I start from the armoured reiters command. In times of Deluge armoured reiters were becoming the past. They were still members of some elite units but their numbers were dwindling.

Figurki Wargamer 15mm/ Figures 15mm by Wargamer.

Brak komentarzy: