poniedziałek, 30 października 2017

Papieskie dowództwo jazdy/ Papal cavalry command

Początek XVI wieku to okres wojujących oraz mocno ''zabawowych'' papieży dbających głównie o swoje interesy oraz rządzących państwem papieskim jak inni władcy.
Beginning of the 16th century is a period of warlike and ''prtying'' popes that usually cared mostly for their on interests and ruling Pal state as other kings.

W czasie Wojen Włoskich papiestwo wielokrotnie wystawiało własne armie dowodzone przez lokalnych arystokratów oraz kondotierów.
During the Italian wars Papacy many times fielded armies undr command of ristocrats and condotiers.

Figurki Old Glory 15mm/ 15mm Figures by Old Glory.

wtorek, 24 października 2017

Gotz von Berlichingen

Gotz von Berlichingen to kolejna z ciekawych postaci początków XVI wieku. Ten niemiecki rycerz brał udział w wielu wojnach prowadzonych przez Maksymiliana I.
W roku 1505, podczas oblężenia Landshut w trakcie lokalnej wojny między Palatynatem a Bawarią wydarzył mu się drobny wypadek.  Kula armatnia urwała mu rękę.  Gotz von Berlichingen nie chcąc rezygnować z ulubionej pracy nakazał wykonanie żelaznej protezy ręki. Dzięki niej stał się sławny w całych Niemczech.
 Gotz von Berlichingen is another colorful person of the early 16th century. This German knight participated in many campaigns of Maximilian I.
In 1505, during the local war between Palatinate and Bavaria, at the siege of Landshut, he lost his right hand. Becuse he wanted to stay in previou job, he commisioned an iron hand and became well known of it.

Podczas Wojny Chłopskiej w 1525 roku na krótko został dowódcą zbuntowanych chłopów, głównie ze względu na delikatnie mówiąc niechęć do biskupa Bambergu, którego z chęcią by powiesił.
During the Peasant war of 1525 for a short time he was one of the rebel commanders, mostly due to his feud with bishop of Bamber, whom Berlichingen would gladly hang.

Po stłumieniu powstania przez Ligę Szwabską Gotz von Berlichingen został wtrącony do więzienia, jednak jako znany rycerz wykpił się ostatecznie aresztem domowym, a cesarz Karol V nakazał go zwolnić. Dowodził jeszcze oddziałami cesarskimi w trakcie wojny przeciwko Turkom na Węgrzech,  w 1544 przeciwko Francuzom.
Mimo burzliwego życia dożył sędziwego wieku 82 lat.
After the Swabian league supressed the uprising he was imprisoned, but as a well known knight he ended in house arrest only o be released by the Emperor Charles V. Later he was fighting Turks in Hungary and French.
Despite his lifestyle he managed to live 82 years.

 

piątek, 20 października 2017

Georg von Frundsberg

Georg Frundsberg to najbardziej znany spośród dowódców niemieckich landsknechtów. Pochodził z rodziny o długich wojskowych tradycjach. Sam jednak wpisywał się w nowy sposób prowadzenia wojny. Dowodził najemnymi armiami złożonymi przede wszystkim z piechoty.
Najsłynniejszy jest jego udział w bitwie pod Pawią w roku 1525, w której przyczynił się do pokonania wojsk francuskich i osobistym przykładem zachęcając swoich ludzi do walki.
Georg Frundsberg was the most well known commander of the German landsknechts. He came from the family of the long military traditions. However he was a commander of the new type leading mercenary forces composed mostly of infantry.
His most famous action was at the battle of Pavia in 1525 where he contributed to victory over the French forces and motivated his troops with giving personal example.

Frundsberg, pomimo, że służył Cesarstwu był znany z niechęci do hierarchii kościoła katolickiego. Swoich żołnierzy motywował między innymi noszeniem złotego sznura, na którym, jak twierdził, kiedyś powiesi papieża. Zmarł po wylewie, którego doznał prowadząc wojska na Rzym, który landsknechci wraz z Hiszpanami zdobyli i złupili.
Frundsberg despite serving the Empire was known for his dislike for catholic church hierarchy. He was motivating soldiers by carrying a golden rope and saying that one day he will hang a pope with it. Frundsberg died after suffering a stroke when leading landsknechts against Rome, which was later taken and sacked.

Figurk 28mm Warlord Games/ 28mm figure by Warlord Games.

 

sobota, 14 października 2017

Wizyta w Madrycie/ Visit to Madrid

Przez 2 tygodnie bylem w Madrycie. Poza oglądaniem zabytków miałem okazję zapoznać się również ze sklepami oraz wargamingowymi zwyczajami Hiszpanów.
For two weeks I've been to Madrit. Apart from usual visiting historic sites I had an occasion to see the wargaming stores and talk about wargaming trends in Spain


Najbardziej znany z madryckich sklepów to Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
Oferuje bardzo szeroki asortyment, planszówek, RPGów, książek historycznych, SF oraz fantasy, a także figurek, w tym historycznych.
The most well known Madrid shop is Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
It offers wide assortment of boardgames, RPGs, historical, SF and fantasy books and wide variety of figures including historical.


Hiszpańskie sklepy oferują równie usługi malarskie. Jak widać popularne tematy to starożytność, z naciskiem na wojny Punickie i Iberów, średniowiecze, a głównie El Andalus, a także, co szczególnie mnie zainteresowało, Wojna Domowa w Hiszpanii.
Spanish shops offer painting services. As you may see the most popular subjects are antiquity -especially Punic Wars and Iberians, medieval - including El Andalus, and, what was especially interesting for me - Spanish Civil War.

Drugi z madryckich sklepów, moim zdaniem jeszcze ciekawszy, to La Flecha Negra, czyli Czarna Strzała - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .
Second of the Madrid shops, in my opinion even more interesting, is La Flecha Negra - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .

Raj dla hobbysty, piekło dla portfela. Oferta obejmuje niemal wszystkie możliwe skale oraz epoki. Paradise for the hobbyist, hell for the finances. Offer includes nearly all possible scales and main periods.
La Flecha Negra także oferuje serwis malarski, a także bardzo bogatą kolekcje pomalowanych figurek 54mm, mało przydatnych w wargamingu, ale bardzo ładnych.
La Flecha Negra also offers painting services and wide variety of painted 54mm figures, note very useful in wargaming, but really beautiful.
W sklepie rozmawiałem ze sprzedawca o tym jakie systemy są najbardziej popularne w Hiszpanii. Najczęściej ludzie grają w te, które zostały przetłumaczone na hiszpański. To DBA, DBMa jeśli chodzi o II Wojnę Światową - Flames of War. Jest również dodatek do tego ostatniego systemu dotyczący Wojny Domowej w Hiszpanii - Espana en llamas (Hiszpania w Płomieniach). Polscy producenci figurek są w Hiszpanii znani, jednak tematyka wschodnioeuropejska, którą się zajmują, to dla Hiszpanów zbyt odległa egzotyka.
In the shop I was talking with a vendor about the most popular systems played in Spain. These are ones translated into Spanish - DBA, DBM and Flames of War when concerning the II World War. The later of these systems has also a variation for the SCW called
Espana en llamas (Spain in Flames). Polish figures producers are known in Spain but the Central and Eastern European subjects they excell in are too exotic for the Spanish players.


 Portfel ucierpiał, ale kolekcja figurek, a także mój blog zyskał :)
My wallet has suffered but figure collection and this blog profited :)