piątek, 21 lipca 2017

Komisarz polityczny/ Political commissar

Komisarz polityczny batalionu Brygad Międzynarodowych. Komisarze byli odpowiedzialni za utrzymywanie morale jednostek i ich politycznego poziomu. Jak widać ten komisarz udziela właśnie wykładu ideologicznego.
Political Commissar of the Internationale Brigades' batallion. Commissars were responsible for maintaining morale and political level of the units. As you can see this one is occupied with lecture on ideology.

Figuka 28mm Empress MIniatures/ 28mm figure by Empress Miniatures

wtorek, 18 lipca 2017

Oficerowie Brygad Międzynarodowych/ International Brigades officers

Dziś 81 rocznica wybuchu Wojny Domowej w Hiszpanii. Z tej okazji dwóch oficerów Brygad Międzynarodowych. Porucznik w piaskowym berecie z dystynkcjami oraz w popularnej w Brygadach skórzanej kurtce i wysokich, oficerskich butach. Obok niego kapitan w pełnym republikańskim mundurze oficerskim. Obaj uzbrojeni w pistolety Astra 400, standardową broń krótką armii hiszpańskiej.

Figurki 28mm Empress Miniatures.

Today is the 81st anniversary of the outbrake of the Spanish Civil War. On this occasion two officers of the International Brigades. Lieuntenant in sand beret with ranks insignia and in leather jacket popular among the Brigadists, with high officer's shoes. Next to him captain in full officer's uniform. Both armed with standard side arm of the Spanish army - Astra 400 pistol.

28mm Figures by Empress Miniatureswtorek, 11 lipca 2017

Pikinierzy z tylnych rzędów/ Pikemen of the back ranks

Spóźnili się na bitwę pod Rawenną, ale są - francuscy pikinierzy z band pikardyjskich.
They were late for the battle of Ravenna, but are finally finished - pikemens from the bands of Picardy.
Są to pikinierzy z tylnych rzędów, słabiej wyposażeni i opancerzeni/ These are the back ranks pikemen that have less equipment and armour.
Figurki essex Miniature/ Figures Essex Miniatures