poniedziałek, 31 lipca 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - step by step [1]

Rozpoczynam projekt o konkursu modelarskiego portalu strategie.net.pl - CKM brygad międzynarodowych z załogą
I start project for the modelling contest of the strategie.net.pl portal - International brigades HMG with crew.
 figurki po oczyszczeniu i przygotowaniu do malowania/ Figures after cleaning and preparation for painting.

Na początek czarny podkład/ Black undercoat for the beginning.

niedziela, 30 lipca 2017

Francuscy pikinierzy - ukończony oddział/ French pikemen - finished bttlegroup


Ukończyłem ostatnie dwie podstawki francuskich pikinierów, więc teraz to, co lubię najbardziej - prezentacja ukończonego oddziału złożonego z 12 podstawek.
I've finished last two stands of the French pikemen so now what I like the most - presentation of the finished battlegroup.
Figurki 15mm Essex Miniatures/ 15mm figures by Essex Miniatures.

sobota, 29 lipca 2017

Chorąży Brygad Międzynarodowych/ Warrant Officer of the International BrigadesKolejny podoficer do dowództwa Brygad Międzynarodowych, tym razem chorąży (Brigada).
Next NCO for the International Brigades command. This time warrant officer (Brigada).


czwartek, 27 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (3)

Niemcy wystawili sekcję z KMem za groblą/ Germans deployed MG section behind the causway.
Obsługa CKMu w okopie została wybita, a Panzer VI rozbił kolejnego Shermana/ HMG team in the entrenchment was wiped out and Panzer IV destroyed next Sherman.

Kolejna niemiecka sekcja piechoty została rozbita/ Next German infantry section was broken.


Inna drużyna piechoty została przygwożdżona/ Next infantry team was pinned.

Polska drużyna piechoty w trakcie walki straciła kolejnego zabitego/ Polish infantry lost next KIA in the firefight.

Niemcy zaczynają się wycofywać ze względu na spadek morale/ Germans start to retreat due to collapse of the force morale.

Wioska zostaje zdobyta przez siły polskie kosztem dwóch Shermanów i dwóch zabitych piechurów. Straty Niemców są znacznie wyższe - 19 zabitych.
Village is captured on a cost of two Sherman tanks and two infantrymen KIA. German loses are much higher - 19 KIA.

środa, 26 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (2)

Sherman i polska piechota ostrzeliwują niemiecki CKM w okopie, zabijając trzech ludzi obsługi i zadając punkt szoku.
Sherman and Polish infantry strat shooting at the German entrenched HMG killing three members of the crew and giving one shock.

Niemiecka piechota w trakcie wymiany ognia ponosi kolejne straty/ German infantry suffers more causalties during the firefight.
Panzer IV przybywa z odsieczą i bierze na cel Shermana/ Panzer IV arrives and take aim at Sherman

Pierwszy ostrzał powoduje tylko szok/ First shot causes only one shock.

Niemcy ostrzeliwują i przygważdżają polskiego obserwatora artyleryjskiego ulokowanego w kaplicy/ Germans shoot and pin down Polish artillery observer situated in a chapel.

Na pole walki przybywa kolejny Sherman/ Second Sherman arrives at the battlefield

Jeden z Shermanów zostaje zniszczony przez Panzer IV/ One of Shermans is destroyed by Panzer IV

Część niemieckiej piechoty zostaje przygwożdżona ogniem, polski moździerz stawia też zasłonę dymną/ Part of German infantry becomes pined and Polish mortar lays smoke screen.

W trakcie wymiany ognia Polska piechota traci dwóch zabitych, a CKM otrzymuje dwa szoki/ During the firefight Polish infantry loses first two KIA and HMG gets two shock points.
Odpowiedzą jest jednak zdecydowana. Niemiecka piechota w wiosce otrzymuje kolejne szoki w wyniku ostrzału moździerzowego/ However response is devastating one section of German infantry suffers more shocks from mortar fire.

wtorek, 25 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (1)

Kolejna rozgrywka Chain of Command. Rok 1944 Wojsko Polskie wkracza do Holandii.
Next game of Chain of Command. 1944 - Polish Army enters Netherlands.

Celem jest wyzwolenie Holenderskiej wioski bronionej przez Niemców. Jak widać teren plaski i pozbawiony przeszkód terenowych, w dodatku w większości niedostępny dla czołgów.
The aim of the attack was to liberate Dutch village defended by Germans. As you can see flat terrain without terrain obstacles. It was also mostly inacessible for tanks.

Pierwsze ruchy sił polskich. KM Vickers rozstawiony w budynku kaplicy, za kępą drzew ukrywa się za drzewami.
First move of the Polish forces. Vickers HMG was deployed in the chappel, and infantry section behind trees.

Niemcy rozstawili pierwsze sekcje KMów na granicy wioski/ Germans deployed two sections with HMGs on thye outskirts of the village.

Pierwszy ostrzał okazał się mało skuteczny. Polska piechota ucierpiała tylko w wyniku jednego szoku.
First hail of fire was ineffective and polish infantry suffered just one shock.

W odpowiedzi za żywopłotem wystawiona została kolejna drużyna polskiej piechoty i rozpoczęła się walka ogniowa.
In response Poles deployed second infantry section behind hedges and started a firefight.

W wiosce pojawił się Panzer IV/ Panzer IV appeared in a village.

Walka ogniowa została wygrana przez Polaków. Niemcy stracili pierwszych kilku zabitych i jedna zsekcji KMów musiała wycofać się za budynek.
Firefight was won by the Poles. Germans suffered firts KIA and one MG section had to cover behind the building.
Polska piechota ruszyła do ataku pod osłoną granatów dymnych/ Polish infantry advanced behind cover of the smoke grenades.

Na drodze wiodącej po grobli pojawił się Sherman/ Sherman appeared on the causeway.

piątek, 21 lipca 2017

Komisarz polityczny/ Political commissar

Komisarz polityczny batalionu Brygad Międzynarodowych. Komisarze byli odpowiedzialni za utrzymywanie morale jednostek i ich politycznego poziomu. Jak widać ten komisarz udziela właśnie wykładu ideologicznego.
Political Commissar of the Internationale Brigades' batallion. Commissars were responsible for maintaining morale and political level of the units. As you can see this one is occupied with lecture on ideology.

Figuka 28mm Empress MIniatures/ 28mm figure by Empress Miniatures

wtorek, 18 lipca 2017

Oficerowie Brygad Międzynarodowych/ International Brigades officers

Dziś 81 rocznica wybuchu Wojny Domowej w Hiszpanii. Z tej okazji dwóch oficerów Brygad Międzynarodowych. Porucznik w piaskowym berecie z dystynkcjami oraz w popularnej w Brygadach skórzanej kurtce i wysokich, oficerskich butach. Obok niego kapitan w pełnym republikańskim mundurze oficerskim. Obaj uzbrojeni w pistolety Astra 400, standardową broń krótką armii hiszpańskiej.

Figurki 28mm Empress Miniatures.

Today is the 81st anniversary of the outbrake of the Spanish Civil War. On this occasion two officers of the International Brigades. Lieuntenant in sand beret with ranks insignia and in leather jacket popular among the Brigadists, with high officer's shoes. Next to him captain in full officer's uniform. Both armed with standard side arm of the Spanish army - Astra 400 pistol.

28mm Figures by Empress Miniatureswtorek, 11 lipca 2017

Pikinierzy z tylnych rzędów/ Pikemen of the back ranks

Spóźnili się na bitwę pod Rawenną, ale są - francuscy pikinierzy z band pikardyjskich.
They were late for the battle of Ravenna, but are finally finished - pikemens from the bands of Picardy.
Są to pikinierzy z tylnych rzędów, słabiej wyposażeni i opancerzeni/ These are the back ranks pikemen that have less equipment and armour.
Figurki essex Miniature/ Figures Essex Miniatures