poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Francuscy żandarmi/ French gendarmes

Podczas Wojen Włoskich ciężka jazda była wciąż stosowana zwłaszcza w armiach francuskich. Tak zwani żandarmi kontynuowali rycerskie, średniowieczne tradycje. Ich zadaniem było prowadzenie przełamujących szarż. Zgodnie z zasadami walki powinni tez walczyć głównie z ciężką jazdą przeciwnika.
During italian Wars heavy cavalry was still used especially in French armies. So called gendarmes continued knightly traditions of the middle ages. Their task was to deliver decisive charge and fighting against similar heavy cavalry of the enemy.

Bitwy Wojen Włoskich szybko zweryfikowały takie podejście. Pod Fornovo francuska najemna piechota odparła włoskie rycerstwo. W późniejszych bitwach to francuscy żandarmi przekonali się o sile bloków pikinierów, a następnie broni palnej.
Battles of the Italian wars quickly verified these beliefs. At Fornovo French mercenary infantry repulsed Italian knights. In later battles French gendarmes faced power of the pikemen blocks and later firearms.

Figurki Essex Miniatures 15mm/ Figures by Essex Miniatures 15mm.

środa, 12 kwietnia 2017

Akebuzerzy raz jeszcze/ Arquebusiers once more

Malowanie arkebuzerów wchodzi mi w krew. Kolejny oddział arkebuzerów w luźnym szyku do Impetusa.

Na początku XVI wieku broń palna była jeszcze bardzo zawodna. Miała też mniejszy zasięg niż wciąż stosowane na polu walki kusze. Zaczęła je jednak szybko wypierać. Chodziło głównie o łatwość obsługi oraz możliwość strzelania przez ludzi nie mających specjalistycznego wyszkolenia. Łatwo było się nauczyć używać arkebuza.
Nie bez znaczenia był też efekt psychologiczny. Huk i błysk musiał bardzo mocno wpływać na nieprzyzwyczajonego do broni palnej przeciwnika.

I'm growing accustomed to painting arquebusiers. Next unit of skirmishers with arquebuses for Impetus.

At the begining of the 16th Century firearms were still very unreliable. It had also shorter range than crossbows that were still used in combat. However it was starting to dominate mostly due to easy use and ability to be fired by untrained men. It was easy to learn how to fire an arquebus.
Psychological effect was also important. Noise and light had to greatly influence morale of the unprepared enemy.