środa, 26 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Wystawcy/ Exhibitors (3)

Jedno z większych stoisk wystawiło Gripping Beast/ One of the biggest stands was one of Gripping Beats.
Oczywiście królowała na nim SAGA, czyli skirmish do okresu tzw. "wieków ciemnych"
Of course their main product was SAGA - skirmish system for the Dark Age.

Jedną z nowości stanowił zestaw figurek cywilów/ One of the new products was a set o civilian figures
Forged in Battle zaprezentowało figurki z kickstartera War and Empire. Niestety pomimo zapowiedzi o "pełnej ofercie" zabrakło większości armii startowych do starożytności. Na szczęście dzięki promocji 6 zestawów w cenie 5 już wkrótce na mój warsztat wkroczy wczesna armia perska w 15mm. Pytanie o wydanie zapowiadanych zasad do starożytności okazało się drażliwe. Uzyskałem wprawdie zapowiedź, że będą one wydane w lipcu, jednak nie wiem na ile wiarygodną.
Forged in Battle was exhibiting its figures from the War and Empire. Unfortunately despite announcements that they will have full range they lacked most of the starter armies. Fortunately thy had a promotion - 6 sets in a price of 5 and soon early Achemenid army in 15mm will advance into my workshop. Question about announced ruleset for ancient wars was clearly awkward. I got assurance that they will be ready in July but I don't know how credible it was.

FiB zaprezentowało modele pojazdów, a także między innymi polskiej piechoty do Kampanii Wrześniowej.
FiB presented also vehicles and ia. Polish infantry for 1939.

Kallistra i masa przepięknych figurek w skali 10mm, zwłaszcza do okresu średniowiecza. Kallistra and their wide range of beautiful 10mm figures, mostly for the medieval period.Nie zabrakło też stoisk malarzy oferujących swoje usługi oraz pomalowane armie.
There were also stands of painters offering their services and painted armies.

 Victrix - producent znakomitych figurek 28mm z twardego plastiku/ Victrix - producer of magnificent 28mm hard plastic figures.

Prezentował ofertę do wojen XVIII wieku.../ Presented an offer for the 18th Century wars...

 i starożytności/ and antiquity

Na stoisku zaprezentowano między innymi nowe wzory imperialnych legionistów rzymskich z I wieku n.e. / On its stand new models of the 1st Century Imperial Roman legionaries were presented.

Brak komentarzy: