poniedziałek, 24 kwietnia 2017

SALUTE 2017 (1)

Jak co roku w Londynie odbył się SALUTE, największe wydarzenie łączące miłośników figurkowych gier bitewnych w Europie. W tym roku uczestników było chyba nieco mniej niż rok wcześniej, choć ich liczba i tak robiła ogromne wrażenie. Organizujący imprezę klub South London Warlords stanął na wysokości zadania i kolejka przed wejściem na halę posuwała się sprawnie.
As each year London has hosted SALUTE, biggest even for figure wargames' players from across Europe. This years attendance was probaby lower than a year before but still impressive. Organizers - South London Warlords club met with the expetations and queue outside the main hall was progressing quickly.

 Pomocą służyli pilnujący porządku imperialni szturmowcy...
Imperial stormtroopers were guarding publi order...

 i nie tylko./ with some help from the others

 Hala, w której odbyał się SALUTE/ Hall hosting SALUTE

 Nie mogło zabraknąć kosmicznych marines oraz Gwardii Imperialnej/ It wasn't possible to hold the event without spae marines and the Imperial Guard.

 Tuż przy wejściu do hali polski akcent, stoisko Wargamera, o którym napiszę jeszcze omawiając wystawców i ich ofertę.
Near the entrance Polish accent - Wargamer's stand. I will write more about it when I'll be describing exhibitors' offer.
W tym roku, w związku z setną rocznicą Rewolucji Październikowej, stała się ona tematem przewodnim.
This year's SALUTE's main historical subject was an October Revolution due to 100th anniversary of the event.
Pojawili się rekonstruktorzy Czerwonej Gwardii prezentujący między innymi CKM Maxim oraz karabiny Mosin.
Reenactors of the Red Guards were present, presenting ia. Maxim HMG and Mosin rifles.

1 komentarz:

gervaz pisze...

Z niecierpliwością czekam na pełniejsze sprawozdanie! I współczuję panu (?) w kostiumie Chewbacki ;)