środa, 28 marca 2012

Mały dodatek/ Small addition


Znowu landsknechci (obsesja czy co?). Wróciłem do tego projektu i dorobiłem jeszcze dwa znaczniki dezorganizacji oddziału, z które będą służyli figurki rannych najemników.

W czasie ataku landsknechci nie zwracali uwagi na straty. Ranni, jeśli nie zostali rozdeptani przez kolejne rzędy w formacji byli pozostawiani na polu walki.

Nie oznacza to, że landsknechci nie dbali o swoje interesy. Często domagali się wypłacenia żołdu przed bitwą, aby dowódcy nie mieli pokusy aby rzucać ich do działań w których poniosą zbyt duże straty.


Landsknechts again (obsession or what?). I've came back to this project and added two disorganisation markers - figures of wounded mercenaries.

During the attack landsknechts disregarded their loses. Wounded if they weren't trampled by the formation wre left on the battlefield.

That doesn't mean that landsknechts didn't mind about their safety. They often demanded payment before the battle so that commanders wouldn't be tempted to use them for too dangerous tasks to cause severe loses.

wtorek, 27 marca 2012

Szwedzcy muszkieterowie/ Swedish musketeersPowiększyłem o dwie podstawki oddział szwedzkich muszkieterów.

Muszkieterowie w czasach potopu byli najnowocześniejszym rodzajem piechoty. Muszkiety miały większą donośność niż wcześniejsze arkebuzy. Co ważne były również lżejsze i bardziej szybkostrzelne. Można z nich było oddać mniej więcej jeden strzał na dwie minuty.

Szwedzi stosowali taktykę kontrmarszu, czyli strzelania rzędami. Po oddaniu salwy rząd muszkieterów przechodził na tył formacji, a salwę oddawał kolejny rząd. Przy odpowiedniej głębokosci formacji gwarantowało to prowadzenie ognia ciągłego (ostatni rząd był w stanie nabić broń i przygotować ją do wystrzału zanim znowu znalazł się na przodzie formacji).

I've added two stands of musketeersto my Swedish infantry regiment.

Musketeers during times of "Deluge" (mid 17th Century) were the most modern type of infantry. Muskets had longer range than older arquebuses. What's also important they were also lighter and enabled quicker shooting. They could be fired once every two minutes.

Swedes were using counter march tactics - that means shooting in lines. After shooting first line was moving to the back of the formation. When formation was deep enough it enabled continuous firing (last line was able to load and prepare guns to fire a volley before coming back to the front of the formation).

środa, 21 marca 2012

Szwedzkie dowództwo piechoty

Wróciłem do projektu XVII wiecznej armii szwedzkiej.

Oto szwedzkie dowództwo regimentu piechoty.
Armie szwedzkie słynęły z dobrej kadry oficerskiej. Wielu dowódców, nawet tych niższej rangi z czasów tzw. "Potopu", czyli wojny z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Było weteranami Wojny 30-letniej.

Na rozwój kadry dowódczej Szwedzi zaczęli stawiać przede wszystkim po reformach wojskowych Gustawa Adolfa II w latach 1627-29, który rozpoczął proces uzawodowienia armii.

Figurki 15 mm produkcji Wargamera, w komplecie razem z podstawką i wzorami sztandarów.

I'm back to 17th Century swedish army project.

This is a Swedish infantry regiment command.
Swedish army were famous for their commanding cadres. Many officers also those from the lower ranks during the so called "Deluge" (war between Sweden and Polish-Lithuanian Commonwealth) were veterans of the 30 Years War.

Development of the professional cadres was promoted especially after military reforms of Gustav II Adolf of 1627-29 who started professionalisation of the army.

niedziela, 18 marca 2012

Landsknechci w komplecie!/ Landsknechts finished!Z jeszcze większą przyjemnością niż w poprzednim poście informuję, że grupa bojowa landsknechtów została wreszcie (dzięki mojemu L4) ukończona!

Składa się z 10 podstawek pikinierów oraz dwóch podstawek halabardników.Takie wielkie formacje miały za zadanie zmieść przeciwnika niczym walec. W pierwszej połowie XVI wieku uważano, że właśnie liczebność i zwartość szyku pikinierów decyduje o zwycięstwie. Inne rodzaje broni, zwłaszcza w armiach imperialnych były często traktowane jako dodatek. Strzelcy oraz jazda mieli za zadanie chronić flanki rozstrzygających bitwy pikinierów.

W jednej formacji pikinierów mogło być nawet kilka tysięcy żołnierzy.

I have even bigger pleasure than in previous post to announce that landsknecht battle group was finally finished (thanks to my sick leave)!

It's composed of 10 stands of pikemen and two of halberdiers.

Such formations were used like steam roller that is to break the enemy lines. In first half of the 15th Century it was believed that numbers and tight formation of pikemen were decisive factors of winning the battle. Other troop types, especially in imperial armies, were regarded sometimes just as additions to pikemen. Fusilers and cavalry were to protect flanks of pikemen.

Pikemen formations were sometimes composed of several thousands of soldiers.


P.S. Prezentuję również ostatnią podstawkę pikinierów wchodzącą w skład formacji

P.S. I would like also to present the last stand of pikemen that is a part of this formation.

Na pewien czas projekt landsknechtów uważam za zakończony. W przyszłości dodam do nich zapewne jeszcze strzelców i kawalerię.

For some time Landsknechts project is finished. Later I will probably add fusilers and cavalry.

sobota, 17 marca 2012

Landsknechci i wieszanie papieża/ Landsknechts and hanging the pope

Z ogromną przyjemnością informuję, że grupa bojowa landsknechtów jest niemal ukończona. Pozostał tylko jeden stand pikinierów, który schnie już po cieniowaniu za pomocą dipu Army Painter.

I have a pleasure to announce that landsknecht battle group is nearly finished. I have only one stand of pikemen left and this stand is now drying after being shaded with Army Painter dip.

Tymczasem przedstawiam dwa ukończone standy pikinierów.

I woul like to present two more finished pikemen stands.

Jedna podstawka/ One stand

a następnie druga/ and second one

Wszystkie moje figurki landsknechtów to Venexia 15 mm.

All my landsknecht figures are 15mm from Venexia.

Na koniec jeszcze antyklerykalna anegdotka. Gdy armia landsknechtów ruszała w czasie Wojen Włoskich na Rzym jej dowódca słynny Georg von Frundsberg wziął ze sobą czerwony sznur oraz złoty łańcuch. Jak powiedział czerwony sznur do wieszania kardynałów, a złoty łańcuch do powieszenia papieża.

Frundsberg zmarł po drodze do Rzymu, jednak jego ludzie 6 maja 1527 roku dokonali słynnego złupienia Rzymu wybijając przy tym papieską Gwardię Szwajcarską.

And now an anti clerical anecdote. When during Italian Wars landsknecht army marched against Rome its commander famous Georg von Frundsberg toook a red rope and a golden chain. He has explained that the rope is to hang cardinals and chain to hang the pope.

Frudsberg died on the way but his men on 6th of May 1527 sacked Rome and massacred papal Swiss Guard.

czwartek, 15 marca 2012

Landsknechci na L4/ Landknechts on a sick leave

Siedzę sobie na zwolnieniu chorobowym, co zaowocowało... kolejnym standem landsknechtów.

Grupa bojowa zaczyna wreszcie nabierać kształtu. Do ukończenia pozostały jeszcze trzy standy, które właśnie stoją na moim warsztacie.


I,m currently on a sick leave, what resulted in... another stand of landsknechts.

Battle group is neraly finished. It needs only three stands more and they are now on my workshop.


Kilka słów o skuteczności landsknechtów. Już w średniowieczu piechota uzbrojona w broń drzewcową stawała przeciwko jeździe i często kończyło się to dla niej tragicznie. Landsknechci i podobne renesansowe formacje pikinierów odróżniały się od wcześniejszej piechoty dyscypliną. Byli oni szkoleni aby wytrzymać nawet szarżę ciężkiej jazdy i utrzymać formację. Blok pikinierów, najeżony ostrzami był z kolei bardzo trudny do rozbicia przez jeźdźców. Dobrzy pikinierzy mogli bardzo sprawnie zmieniać nawet front, co pozwalało im chronić flanki formacji.

Now few words about efficiency of landsknechts. In middle ages infantry with polearms was already facing cavalry, sometimes with disastrous effects. Landsknechts and other renaissance pikemen were different. They were more disciplined, trained to face enemy charge and hold the formation. Block of pikemen was not so easy to break with cavalry charge. Well trained pikemen were also able to quickly change their front to protect flanks of the formation.

piątek, 9 marca 2012

Jeszcze więcej landsknechtów/ Even more landsknechts

Ósmy już stand landsknechtów gotowy.

Eighth stand of landsknechts is ready

Jedną z charakterystycznych cech landsknechtów jest ich kolorowy ubiór. Według niektórych historyków chodziło o zamanifestowanie ich odmienności, elitarności. Nie można także zapominać, że wielu z nich zdobywało dzięki żołdowi, a przede wszystkim łupom niemałe pieniądze. Zakup ubrań i ekwipunku był jednym ze sposobów na przepuszczenie tych pieniędzy, bardziej produktywnym od hazardu i kobiet, ponieważ stanowił "inwestycję" w stanowisko pracy.

One of the characteristic features of landsknechts is their colourful outfit. According to some historians it was a manifestation of their elite character and difference from the civilian population. We also cannot forget that many of them thanks to pay and mostly thanks to plundere gathered some money. Buying clothes and equipment was a kind of investment contrary to loosing money on gambling and women.

Różnorodny ubiór był również skutkiem ubocznym długich kampanii wojennych. Ci najemnicy po prostu ubierali w to co było dostępne, a pojęcie ujednoliconego munduru jeszcze nie istniało.

Varrying clothes were also a result of long campaigns. These mercenaries were wearing what was available to them and a definition of uniformity didn't exist.

poniedziałek, 5 marca 2012

Landsknechci coraz liczniejsi/ More and more numerous landsknechts

Ponad połowa oddziału landsknechtów gotowa. W weekend ukończyłem dwie kolejne podstawki pikinierów. Kilka następnych stoi na warsztacie.

More than half of landsknecht unit finished. During the weekend I finished two more stands of landsknechts with pikes. More stands are on my workshop now.

Pika była w XVI wieku bronią zarówno tania jak i skuteczną jeśli używały jej duże formacje. O zwycięstwie decydował zwykle impet natarcia, dlatego pojawiała się tendencja tworzenia głębokich formacji pikinierskich, liczących nawet kilkadziesiat rzędów. Na miejsce zabitych lub rannych wchodzili pikinierzy z dalszych szeregów, łatający w ten sposób wyrwy w formacji. Broń palna była wówczas jeszcze zbyt mało skuteczna aby poważnie zagrozić atakującej, zwartej formacji. Nawet artyleria mogła im się oprzeć tylko dzięki umocnieniom polowym.

In 16th Century pike was both a cheap and efficient weapon used by big formations. Victory was usually won by force of the assault and that is why the idea of big, deep formations having dozens of ranks has appeared. Men from the back ranks were replacing those killed or wounded. Firearms of that time were not very effective against such units. Even the artillery could defeat them only if placed behind field fortifications.

piątek, 2 marca 2012

Bitwa pod Koroneją/ Battle of Coronea (2)


Linie hoplitów zbliżają się do siebie/ Hoplites lines closing

Tebańskie prawe skrzydło osłaniane przez peltastów atakowane przez spartańską kawalerię.
Theban right wing covered by peltasts is being attacked by Spartan cavalry.

Starcie w centrum - tebańscy hoplici walczą z sojusznikami Spartan, którzy trzymają się dzielnie pomimo, że ustepują wrogowi wyszkoleniem. Ostatecznie złamane zostają dwa oddziały sojuszników, ale ich opór zatrzymał Tebańczyków dość długo aby do walki mogli wejść Spartanie.

Clash in the centre - Theban hoplites engage Spartan allies that hold their ground despite inferior training. Finally two units of allies are broken however their resistance allows Spartans to enter the fight.

Na lewym skrzydle Tebańczyków ateńscy sojusznicy i średnia piechota muszą stawić czoła Spartańskim elitarnym hoplitom. Tutaj również walka nie będzie tak jednostronna jak by się mogło wydawać.

On Theban left wing medium foot and Athenian allies have to face elite Spartans. Here also the clash will not be one sided.


Spartanie uderzają, ale nie potrafia złamać oporu ateńczyków, którzy wraz ze średnia piechotą zaczynają zadawać im straty. Łamie się za to drugi oddział sojuszników.

Spartans strike hard but cannot break Athenians that together with medium foot start to inflict them causalties. However one unit of allies finally breaks.

O wyniku bitwy decyduje opór sojuszników Spartan w centrum, którzy tracą jeden oddział, ale wraz z przybyłymi na pomoc Spartanami zmuszają do ucieczki dwa.

Fate of the battle is decided in the centre. Spartan allies loose one battle group but, together with Spartans force two enemy ones to withdraw.

Spartanie wygrywają też starcia Peltastów zmuszając do ucieczki dwa oddziały tebańskiej lekkiej piechoty i jeden lekkiej jazdy.

Spartans also win peltasts clash and force enemy light foot and light horse to retreat.

Zadziwiające osiągnięcie średniej piechoty która łamie oddział elitarnych spartańskich hoplitów nie ma już większego znaczenia.

Outstanding achievement of the medium foot that breaks spartan elite hoplites has no influence on the outcome of the battle.