poniedziałek, 2 lutego 2009

Trakowie C.D.


Poza władcą Traków na wojnę prowadzili pomniejsi przywódcy plemienni. Możni z północnej Tracji używali odmiennych rodzajów pancerzy i broni niż ci z południa. Na zdjęciu dowódca części armii pochodzącej z północnych plemion wraz z przybocznym gwardzistą. Obaj w zapożyczonym od Scytów pancerzu łuskowym i ubiorze. Północni Trakowie często ozdabiali też swoje konie skórami dzikich zwierząt, stanowiącymi oznakę prestiżu.


To natomiast dowódca oddziałów z południa. Zarówno on, jak i jego przyboczny używają pancerzy, hełmów i broni wzorowanych na hellenistycznych. Nie oznaczało to jednak całkowitego upodobnienia się do kawalerzystów z Hellady. Trakowie modyfikowali i unowocześniali grecką broń.