piątek, 28 sierpnia 2015

Kurdyjski technikal/ Kurdish technical (1)

Kolejny projekt na konkurs modelarski portalu www.strategie.net.pl tym razem do kategorii "Pojazdy"
Next project for modelling contest of the strategie.net.pl portal  - this time for the "Vehicles" category.

Tym razem postanowiłem upamiętnić bohaterskich obrońców Kobane i Ludowe Siły Obrony (YPG), walczące z terrorystami w syryjskiej części Kurdystanu.
This time I decided to pay tribute to defenders of Kobane and People's Protection Units (YPG) fighting terrorism in Syrian part of Kurdistan.


Pojazd w skali 1/72. Za bazę posłuży mi żywiczny model Model Miniature. Model został wykonany w miarę dobrze i jak na żywiczny odlew nie wymagał wielkiej obróbki.
Vehicle is in 1/72 scale. As a base I took resin kit from Model Miniature. Mdel is quite well casted and contrary to many resin kits it does not reuire large ammount of processing before assembly.

Na początek podkład. Nadwozie z białym podkładem, podwozi z czarnym. Ciekaw jestem jaki będzie efekt połaczenia tych dwóch technik.
First some undercoat. White for the upper part and black for the lower. I wonder what will be the effect of combining those two painting techniques.


czwartek, 27 sierpnia 2015

Niemiecki pluton ukończony/ German platoon finished

To co lubię najbardziej - prezentacja gotowych projektów!/ What I like the most - presentation of finished projects!

Niemiecki pluton piechoty według stanów z końca I Wojny Światowej, czyli pasujący również do Powstań Śląskich.
German infantry platoon according to late I World War ODB, fitting also for Silesian Uprisings

Pod koniec wojny niemieckie plutony zostały zdecydowanie zmniejszone z 9 sekcji piechoty w 1914 roku do jedynie 4 w 1918, za to posiadających o wiele większą siłę ognia, ponieważ aż dwie z tych sekcji mogły mieć jako wsparcie LKMy. Pluton karabinów maszynowych składał się z kolei z 2 CKMów. Takie zmiany zostały spowodowane dążeniem do większej elastyczności jednostek.

During the war German platoons were significantly reduced in size. From 9 riflemen sections in 1914 to only 4 in 1918 but having much bigger firepower because two of these sections could have additional LMGs. HMG platoon had only two HMGs. These changes were aimed to give platoons more flxibility.


W przygotowanym przeze mnie plutonie są tylko trzy sekcje piechoty z karabinami. Brałem pod uwagę, że zwłaszcza tuż po wojnie stany osobowe w jednostkach były znacznie niższe. Poza trzema sekcjami strzelców jedna sekcja szturmowców z PMami oraz dwie drużyny LKMów, które mogą być dołączone do drużyn piechoty lub brane jako dodatkowe wsparcie. Dodatkowo oczywiście dowódca plutonu i sanitariusz. Jako wsparcie również dwa CKMy.


Nie wykluczam w przyszłości jeszcze pewnych dodatków, ale na razie racę uważam za zakończoną.

In my platoon I prepared three riflemen sections. It was due to the fact that after the war sizes of the units were reduced and rarely close to theoreticl ones. Apart from three riflemen sections I made assault troopers with SMGs and two LMG teams that can be eaither taken as support or included in riflemen sections. Additionaly I pinted platoon commander, medic and two HMG teams.

I do not exclude possibility of some further additions but for now I consider this work finished.


Wszystkie figurki Peter Pig 15mm/ All figures Peter Pig 15mm
Mam nadzieję, że po wakacjach będę miał okazję roegrać pierwsze walki z Powstań Śląskich/ I hope that after holidays I'll be able to present first clashes of the Silesian Uprisings.


środa, 26 sierpnia 2015

Niemcy ponownie/ Germans again

Ostatnia sekcja niemieckiej piechoty do Powstań Śląskich/ Last German infantry section for Silesian Uprisings.

Figurki Peter Pig 15mm / Figures Peter Pig 15mm


Do ukończenia pełnego plutonu pozostały tylko pojedyncze figurki/ Only several figures left to finish the entire platoon.


 

wtorek, 25 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (3)

 Ciężka jazda buntowników przegrywa starcie z cesarskimi żandarmami/ Rebel heavy cavalry loses combat with Imperial gendarmes.

 W centrum imperialni arkebuerzy rozbijają rebelianckich. Formacje pikinierów obu stron znajdują się już w zasięgu szarż/ In the centre Imperial arqebusiers rout rebel ones. Pikemen formations reach charge distance.
 Imperialni halabardnicy szarżują z flanki jedną z formacji rebelianckich pikinierów, jednak zostają odparci/ Imperial halberdiers charge unit of rebel pikemen but are repulsed.

 Na prawym skrzydle jazda rebeliantów załamuje się/ On the right wing rebel cavalry routs.

W centrum rebelianci odpierają i niszczą halabardników, jednak szarża formacji impwerialnych landsknechtów rozbija ich. Bitwa kończy się zdecydowanym zwycięstwem wojsk cesarskich.
In the centre rebels repulse and rout halberdiers but charge of Imperial landsknechts is too much for them. Battle ends with decisive Imperial victory.

niedziela, 23 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (2)

Buntownicy w natarciu. Pikinierzy ponoszą pierwsze straty od ostrzału cesarskiej artylerii. Imperialni kusznicy ostrzeliwują ciężką jazdę buntowników, ale bez efektu
Rebels advance. Their pikemen suffar first causalties from Imperial artillery fire. Imperial crossbowmen fire at rebel gendarmes but without effect

Na prawym skrzydle buntownicy tracą oddział konnych arkebuzerów rozproszony przez ostrzał cesarskich arkebuzerów. Ich lekka jazda zostaje z kolei odepchnięta.
On the right wing rebels lose one unit of horse arquebusiers routed by fire from Imperial horse arquebusiers. Their light horse is pushed back.

W centrum ostrzał imperialnej artylerii i arkebuzerów powoduje dezorganizację w szeregach przeciwnika.
In the centre fire of the Imperial artillery and arquebusiers disorganises the enemy.

Na prawym skrzydle lekka jazda rebeliantów stara się zaszarżować przeciwnika, jednak nie przechodzi testu i dezorganizuje się w czasie szarży.
On the right rebel light horse tries to charge the enemy but fails the test and ends being disorganised.

W centrum przed oddziały pikinierów wychodzą arkebuzerzy i rozpoczynają ostrzał sił imperialnych.
In the centre arquebusiers screen rebel pikemen and start firing at Imperial forces.

 Ciężka jazda rebeliantów rusza do szarży/ Rebel gendarmes charge

Rozpoczyna się walka wręcz z imperialną jazdą, która kontrszaruje/ Clash with counter-charging Imperial knights starts.
 

sobota, 22 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (1)

Z kolegami postanowiłem rozegrać bitwę z początków XVI wieku w systemie Impetus.
With friends I've decided to play an Impetus battle from the beginning of the 16th Century.

Odtworzyliśmy jedną z licznych w tym okresie wojen domowych w Cesarstwie. Naprzeciw wojsk imperialnych stanęły siły zbuntowanych, protestanckich książąt.
We've played one of many civil wars in the Holy Roman Empire. Imperial army faced forces of the rebel protstant princes'.

 Z lewej siły buntowników, z prawej cesarskie. Obie strony wykorzystały po trzy duże oddziały pikinierów wspierane przez jazdę i artylerię.
On the left rebel forces on the righ Imperial army. Both sides used three large units of pikemen supported by cavalry and artillery.

Rebelianci nacierają/ Rebels advance

Na lewym skrzydle rebeliantów ogień wojsk cesarskich chwilowo dezorganizuje formację piechoty.
On the left wing of the rebel forces infantry is temporarily distrupted by the Imperial artillery fire.

Rebelianncy pikinierzy osłaniani przez arkeuzerów/ Rebel pikemen covered by arquebusiers.

Wojska imperialne oczekują na atak/ Imperial forces await an attack.


Manewry jazdy na prawym skrzydle rebeliantów. Lekka jazda oraz żandami próbują przegonić z pola cesarskich harowników.
Cavalry maneouvers on rebel right wing. Gendarmes and light horse try to chase away enemy skirmishers.


czwartek, 20 sierpnia 2015

Niemiecki dowódca kompanii i sanitariusz/ German company commander and medic

Kolejnym dodatkiem do Niemców z projektu Powstania Śląskie jest dowódca kompanii.
Next addition to Germans for the Silesian Uprisings project - company commander.

Pomalowałem także medyka/ I've also painted a medic.

Wkrótce zaprezentuję gotowe siły niemieckie złożone z 4 sekcji piechoty i broni wsparcia.
Soon I will present finished German force composed of 4 infantry section and support weapons.

sobota, 15 sierpnia 2015

Niemieccy szturmowcy (Powstania Śląskie) German Stormtroopers (Silesian uprising)Ukończyłem niemieckich szturmowców do Powstań Śląskich. Figurki Peter Pig 15mm
I finished German stormtroopers for the Silesian Uprisings. Figures Peter Pig 15mm.

Ostatnim dodanym detalem są trupie czaszki i piszczele często malowane na hełmach szturmowców oraz członków Freikorpsów.
Last painted detail are skull and bones painted on stormtroopers' anh Freikorps helmets.


piątek, 14 sierpnia 2015

Niemieccy szturmowcy (Powstania Śląskie) German Stormtroopers (Silesian uprising) (3)

Niemieccy szturmowcy krok po kroku. Teraz czas na cieniowanie i rozjaśnienia.
German stormtroopers ste by step. Now time for shading and highlighting.


Po nałożeniu solidnej porcji washy. Od pewnego czasu używam głównie sepii z Vallejo, ale stosuję także czarny wash (głównie na broń).
After application of large ammount of washes. Since some time I use mainly sepia tone from Valleja acrylics but also in some cases (mostly on weapons) black wash.


Kolejny etap to rozjaśnienia. Na bardziej eksponowanych powierzchniach używam odcienia farb jaśniejszego niż bazowy.
Next stage - highlighting. On more exposed surfaces I use paints one shade lighter than base ones.

niedziela, 9 sierpnia 2015

Niemieccy szturmowcy (Powstania Śląskie) German Stormtroopers (Silesian uprising) (2)

Kontynuuję pracę nad konkursowymi niemieckimi szturmowcami.
I continue work on German stormtroopers for painting competition.


Figurki po położeniu kolorów bazowych - zieleni, brązów oraz malowaniu twarzy i rąk.
Figures after painting base colors - greens, browns and flesh.

Tutaj po malowaniu broni/ After painting weapons.

niedziela, 2 sierpnia 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (3)


 Szesnastowieczna osada skończona.
Jak widać składa się ona z budynku mieszkalnego, spichlerza oraz dużej stodoły. Wbrew obawom silikonowa podstawka całkiem dobrze przyjęła farbę akrylową, a wzmocnienie jej za pomocą położenia bezbarwnego lakieru w sprayu nie uszkodziło jej.

16th Century village is ready.

As You can see it is composed of a house, granary and a large barn. Despite initial concerns I painted silicon base with acrylic paints and sealed with anti-shine. It keeps paint very well and anti-shine didn't destroy it.


Model pochodzi z Total Battle Miniatures/ Model from Total Battle Miniatures