czwartek, 17 sierpnia 2017

Mauserem i Mosinem/ With Mauser and Mosin

Kolejny dwaj żołnierze Brygad Międzynarodowych wyposażeni w karabiny Mosin (strzelający) oraz portugalskiego Mausera (ładujący). Jeszcze w latach 30 pewna ich ilość została sprzedana przez Portugalię Brazylii oraz Hiszpanii. Używał on tej samej amunicji co hiszpańskie modele Mausera (7x57mm).

Two more soldiers of the International Brigades armed with Mosin (firing) and Portuguese Mauser (loading). In the 30's a number of these rifles were sold by Portugal to Brazil and Spain. It was using same cartrige as Spanish Mausers (7x57mm).


wtorek, 15 sierpnia 2017

Brygady Międzynarodowe - żołnierz z Mosinem/ International Brigades - soldier with Mosin

 Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych w kominiarce i z karabinem Mosin/ Next soldier of the International Brigades with balclava and Mosin rifle.
 
Co ciekawe przezbrojenie wojsk republikańskich w karabiny Mosin nie spowodowało zmian w innych elementach wyposażenia. W użyciu pozostały na przykład standardowe hiszpańskie ładownice.
What's interesting rearming of the Republican forces with Mosin rifles didn't cause changes in other parts of their euipment. For example standard Spanish ammo pouches remained in use.


niedziela, 13 sierpnia 2017

Nieśmiertelni - krok po kroku/ Immortals - step by step [1]

Kolejna praca na konkurs modelarski portalu strategie.net.pl - wczesno perscy nieśmiertelni, figurki Forged in Battle 15mm.
Next work for the strategie.net.pl contest - early Persian immortals, 15mm Forged in Battle figures

Tym razem postanowiłem poeksperymentować z białym podkładem/ This time I've decided to experiment with white undercoat.

sobota, 12 sierpnia 2017

Brygady Międzynarodowe raz jeszcze/ International Brigades once again


Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych, tym razem uzbrojony w karabin Mosin produkcji radzieckiej. Jest to konstrukcja znana jeszcze z Pierwszej Wojny Światowej, ale używana jeszcze długo po Drugiej Wojnie Światowej ze względu na prostotę konstrukcji, niezawodność i łatwość konserwacji.
Poza charakterystycznym kocem żołnierz posiada też czapkę pasamontaña, czyli kominiarkę. Walki toczyły się często w terenie górzystym, przy niskich temperaturach. Koce i kominiarki zapewniały ochronę przed zimnem.
Next soldier of the International Brigades this time armed with a Soviet Mosin rifle. It's a construction known from the Great War and used even long after the Second Worsl War due to simplicity, reliability and easy maintaining.
Apart from the traditional rolled blanket this soldier has a pasamontaña -  balaclava. Fighting was often in the mountaineous areas with low temperatusres. Blankets and balaclavas provded shelter rom the elements.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Żołnierze Brygad Międzynarodowych


Kolejnych dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych. Obaj w hiszpańskich hełmach typu M26. Jeden ma, używany przez armię hiszpańską pistolet maszynowy M28, który okazał się bardzo przydatny zwłaszcza w walkach ulicznych. Na uwagę zasługuje również granat popularnie zwany ''Castro'', który ma za pasem.
Drugi z żołnierzy jest wyposażony w długą wersję hiszpańskiego Mausera 1893.

Two more soldiers of the International Brigades. Both have Spanish m26 helmets. One uses M28 SMG - standard weapon of this type in the Spanish army. It's worth noticing that he has at his belt a grenade that war popularily called ''Castro''.
Second soldier is armed with Spanish Mauser 1893.

MP28

Mauser 1893

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - ukończony


CKM Maxim 1910 to jedna z najbardziej udanych konstrukcji tego typu. Razem z innym uzbrojeniem z ZSRR został dostarczony siłom republikańskim i znalazł się między innymi na wyposażeniu Brygad Międzynarodowych.
Maxim 1910 HMG - one of the best constructions of this type. Together with other supplies it was delivered by the USSR to the Republican forces. It was used ia. by the International Brigades

W Brygadach tworzone były kompanie karabinów maszynowych, mające zapewniać wsparcie ogniowe
In the Brigades HMG teams were organised into machine-gun companies providing fire support.


niedziela, 6 sierpnia 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - step by step [3]

Kolejne etapy malowania za mną/ Next stages of painting finished

 Najpierw malowanie mundurów poprzez kolejne rozjaśnienia/ First painting uniforms with more highlights
Tutaj mundury już gotowe, bez użycia quickshade'a - staram się go nie używać przy malowaniu igurek do skirmishy, a jedynie przy zmasowanych armiach./ Here uniforms are finished without use of quickshade - I try not to use it for skirmish figures, only for the massed armies.

Ostatnim etapem były kolory metaliczne na broni oraz skóra. Ją także maluję poprzez kolejne rozjaśnienia bardziej eksponowanych powierzchni/ Last stage was pinting metalic parts of weapons and flesh. I paint it with highlights for the more exposed surfces.
 

piątek, 4 sierpnia 2017

poniedziałek, 31 lipca 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - step by step [1]

Rozpoczynam projekt o konkursu modelarskiego portalu strategie.net.pl - CKM brygad międzynarodowych z załogą
I start project for the modelling contest of the strategie.net.pl portal - International brigades HMG with crew.
 figurki po oczyszczeniu i przygotowaniu do malowania/ Figures after cleaning and preparation for painting.

Na początek czarny podkład/ Black undercoat for the beginning.

niedziela, 30 lipca 2017

Francuscy pikinierzy - ukończony oddział/ French pikemen - finished bttlegroup


Ukończyłem ostatnie dwie podstawki francuskich pikinierów, więc teraz to, co lubię najbardziej - prezentacja ukończonego oddziału złożonego z 12 podstawek.
I've finished last two stands of the French pikemen so now what I like the most - presentation of the finished battlegroup.
Figurki 15mm Essex Miniatures/ 15mm figures by Essex Miniatures.

sobota, 29 lipca 2017

Chorąży Brygad Międzynarodowych/ Warrant Officer of the International BrigadesKolejny podoficer do dowództwa Brygad Międzynarodowych, tym razem chorąży (Brigada).
Next NCO for the International Brigades command. This time warrant officer (Brigada).


czwartek, 27 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (3)

Niemcy wystawili sekcję z KMem za groblą/ Germans deployed MG section behind the causway.
Obsługa CKMu w okopie została wybita, a Panzer VI rozbił kolejnego Shermana/ HMG team in the entrenchment was wiped out and Panzer IV destroyed next Sherman.

Kolejna niemiecka sekcja piechoty została rozbita/ Next German infantry section was broken.


Inna drużyna piechoty została przygwożdżona/ Next infantry team was pinned.

Polska drużyna piechoty w trakcie walki straciła kolejnego zabitego/ Polish infantry lost next KIA in the firefight.

Niemcy zaczynają się wycofywać ze względu na spadek morale/ Germans start to retreat due to collapse of the force morale.

Wioska zostaje zdobyta przez siły polskie kosztem dwóch Shermanów i dwóch zabitych piechurów. Straty Niemców są znacznie wyższe - 19 zabitych.
Village is captured on a cost of two Sherman tanks and two infantrymen KIA. German loses are much higher - 19 KIA.

środa, 26 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (2)

Sherman i polska piechota ostrzeliwują niemiecki CKM w okopie, zabijając trzech ludzi obsługi i zadając punkt szoku.
Sherman and Polish infantry strat shooting at the German entrenched HMG killing three members of the crew and giving one shock.

Niemiecka piechota w trakcie wymiany ognia ponosi kolejne straty/ German infantry suffers more causalties during the firefight.
Panzer IV przybywa z odsieczą i bierze na cel Shermana/ Panzer IV arrives and take aim at Sherman

Pierwszy ostrzał powoduje tylko szok/ First shot causes only one shock.

Niemcy ostrzeliwują i przygważdżają polskiego obserwatora artyleryjskiego ulokowanego w kaplicy/ Germans shoot and pin down Polish artillery observer situated in a chapel.

Na pole walki przybywa kolejny Sherman/ Second Sherman arrives at the battlefield

Jeden z Shermanów zostaje zniszczony przez Panzer IV/ One of Shermans is destroyed by Panzer IV

Część niemieckiej piechoty zostaje przygwożdżona ogniem, polski moździerz stawia też zasłonę dymną/ Part of German infantry becomes pined and Polish mortar lays smoke screen.

W trakcie wymiany ognia Polska piechota traci dwóch zabitych, a CKM otrzymuje dwa szoki/ During the firefight Polish infantry loses first two KIA and HMG gets two shock points.
Odpowiedzą jest jednak zdecydowana. Niemiecka piechota w wiosce otrzymuje kolejne szoki w wyniku ostrzału moździerzowego/ However response is devastating one section of German infantry suffers more shocks from mortar fire.