niedziela, 5 listopada 2017

Landsknechci w służbie króla Francji/ Landsknechts in French king's service

Cesarz wydał landsknnechtom zakaz zaciągania się do sił innych niż imperialne, jednak zakaz ów często trudno było wyegzekwować. Grupy zdemobilizowanych najemników, które pozostały we Włoszech szukały sobie prcodawcy chętnego płacić w złocie i łupach. Francuski król Franciszek I skorzystał z tej okazji. W jego wojskach służyła złożona z landsknechtów Czarna kompania. W czasie bitwy pod Pawią liczyła ona 4 do 5 tysięcy ludzi i została prze siły imperialne wybita niemal w całości.
Emperor issued an order banning landsknechts from enlisting foreign armies. However this law was hard to execute. Groups of demobilised mercenaries were wandering through Italy waiting for an employer willing to pay with gold and booty. French king Francis I enlisted a Black Band composed o Landsknechts. During battle of Pavia it numbered 4 to 5 thousand men and was nearly entirely wiped out by the imperial forces.
Sztandar jest wzorowany na przedstawionym na jednym z gobelinów przedstawiających właśnie bitwę pod Pawią. Banner is based on depiction of the battle of Pavia at one of the gobelins

Figurki Roundway Miniatures /ogromna rzadkość/ i Old Glory.
Figures by Roundway Miniatures /big rarity/ and Old Glory.

3 komentarze:

Phil pisze...

Wonderful colors!

gervaz pisze...

Fajna praca. Na żywo muszą wyglądać jeszcze lepiej.

Cisza pisze...

Najlepiej wyglądać będę w dużej formacji pikinierów.