poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Bitwa pod Romagnano (3)/ Battle of Romagnano (3)

 Hiszpańscy strzelcy zostali rozbici przez ostrzał Francuzów i zaczęli uciekać przez las. Landsknechci po rozniesieniu pierwszej linii przeciwnika stanęli naprzeciw szwajcarskich pikinierów oraz żandarmów, którzy zostali jednak zdemoralizowani widząc porażkę swojej piechoty.

Spanish arquebusers were broken by French fire and started running away through the woods. Landsknechts after crushing first line of the enemy faced Swiss pikemen and gendarmes (distrupted after seeing defeat of archers).

 Walka jazdy na drugim brzegu. Francuscy żandarmi wchodzą do akcji/ Cavalry clash on the other side of the river. French gendarmes enter the battle.


 

 Hiszpańscy konni arkebuzerzy zostali dopadnięci przez lekką jazdę. Kawaleria i żandarmi obu stron szykują się do starcia.
Spanish horse arquebusers were caught by French light horse. Gendarmes and cavalry of both sides prepares for combat.

Bitwa pod Romagnano (2)/Battle of Romagnano

  Landsknechci zbliżają się do linii przeciwnika/ Landsknechts closing to the enemy lines

Na skraju lasu pierwsze straty - francuscy arkebuzerzy prowadzą wymianę ognia z hiszpańskimi i tracą w jej trakcie jeden stand. Obie grupy zostaną zdezorganizowane.

On the edge of the wood French and Spanish arquebusers exchange fire. The French loose one stand. Both sides become dtstrupted

 Na lewym brzegu rzeki manewry jazdy obu stron/ On the left side of the river manouvers of cavalry of both armies.
 Kusznicy szarżują na hiszpańskich arkebuzerów, którzy wraz z landsknechtami zbliżyli się do ich pozycji.
Crossbowmen charge Spanish arquebusers that had closed their position together with landknechts.

Starcie hiszpańskiej i francuskiej jazdy. Francuska jazda została w nim złamana i zmuszona do ucieczki.
Clash of Spanish and French cavalry. French cavalry was broken and ran away.


Landsknechci dopadają włoskich łuczników, ci dzielnie stoją w obliczu szarży, ale w walce wręcz zostają rozniesieni. Trzecia oddział armii francuskiej idzie w rozsypkę.
Landsknechts charge italian Archers. They withstood charge but during melee were massacred. Third French unit was broken.

niedziela, 29 kwietnia 2012

Bitwa pod Romagnano/ Battle of Romagnano


Miałem dziś okazję rozegrać pierwszą bitwę z udziałem moich landsknechtów - Bitwę pod Romagnano (zwaną również bitwą nad rzeką Sesia).

Today I had an opportunity to play the first battle involving my landsknechts - battle of Romagnano (also called the battle of Sesia river)

Jest rok 1524. Armia francuska we Włoszech znalazła się w trudnej sytuacji. Nie doceniła zbierających się sił habsburskich, których trzonem było około 15 tysięcy landsknechtów. Na wieść o zbliżaniu się silniejszego przeciwnika Francuzi oraz znajdujący się na ich żołdzie szwajcarscy najemnicy  (zdemoralizowani ze względu na zaległości w wypłatach żołdu) rozpoczęli odwrót. Podczas przeprawy przez znajdującą się w północnych Włoszech rzekę Sesia siły Francuskie zostały dopadnięte przez armię Habsburgów.

It's year 1524. French army in Italy is in really big trouble. It has underestimated gathering Habsburg forces and 15 thousands landsknechts forming their backbone. After finding out how powerful is the enemy the French and Swiss mercenaries in their service (demoralised because of lack of payments) strated to withdraw. During crossing of Sesia river French army was caught by Habsburg forces.

 Początkowe rozstawienie sił. Francuzi przerzucili przez rzekę most pontonowy i prowadzą działania opóźniające.
Na pierwszym planie siły habsburskie - na lewym brzegu rzeki kawaleria, która przekroczyła bród, na prawym do jego przejścia szykują się konni arkebuzerzy, lekka piechota oraz arkebuzerzy z prawej grupa hiszpańskich pikinierów, w centrum żandarmi oraz kolejna kawaleria. W pierwszej linii dwie grupy landsknechtów i arkebuzerzy oraz średnia artyleria.

Initial deployment. French has biult the flowating bridge and will be fighting a delaying action.
 At the forground Habsburg forces. Cavalry has crossed the river. Light foot, horse arquebusers and arquebusers prepare to do it. On the right block of Spanish pikemen. In the centre Gendarmes and cavalry. In the first line two groups of landsknechts, medium artillery and arquebusers. 


Moi landsknechci w środku szyku, gotowi do ruszenia w przód
My landsknechts in the middle of the formation and ready to move forward.

Siły francuskie - w pierwszej linii żandarmi i arkebuzerzy, w drugiej włoscy kusznicy i łucznicy, kolejni żandarmi oraz pikinierzy. Jazda szykuje się do przejścia mostu.
French forces - in the first line gendarmes and arquebusers in second Italian archers and cossbowmen, gendarmes and pikemen. Cavalry prepares to cross the bridge.

Pierwszy ruch armii habsburskiej - atak na całej linii / Initial move of Habsburg forces - all out attack


 Francuscy arkebuzerzy zmierzają na most, żandarmi też się wycofują. French arquebusers head toward the bridg. Gendarmes also retreat.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Znaczniki strat/ Casualty markers

Praca sprawia, że niestety musiałem ostatnio odłożyć prace modelarskie, zwłaszcza nad większymi projektami.

Postanowiłem jednak wzbogacić  moją kolekcję do Wojen Włoskich o dwa markery strat - taka mała wprawka przed kolejnym większym malowaniem. Zawsze wolałem markery z figurkami od bezosobowych znaczników - realistycznie pokazują pole bitwy i dają do zrozumienia jakie są konsekwencje wojny.

My work forced me to delay modelling projects, especially the bigger ones.

However I've decided to add some casualty markers to my renaissance collection - a small exercise before bigger projects. I've always prefered markers with figures - more realistacally depicting battlefield and showing consequences of war.

Wojny Włoskie przyczyniły się do zrujnowania całego regionu. Jak zwykle w przypadku takich konfliktów większość strat powstawała nie w wyniku walk, ale chorób i dezercji.

Trzeba również pamiętać, że w XVI wieku medycyna, zwłaszcza wojenna, stała na bardzo niskim poziomie. Ranni, jeśli nie należeli do szlachty majacej swoich medyków, musieli radzić sobie sami.

Bardzo często oddziały najemne oszczędzały się nawzajem. Wyjątkiem były starcia landsknechtów ze Szwajcarami, a których zwykle żadna ze stron nie brała jeńców.

Italian Wars meant ruin for the entire region. As usually during such conflicts most loses were from diseases and desertion not directly from fighting.

In 16th century medicine, especially on the battlefield was on a very low level. Wounded if they were not nobles having private medics, were on their own.

However often mercenaries were eage to spare their forces during the fighting. an exception was made when landsknechts were fighting against Swiss mercenaries. Usually no pardon was given and no prisoners taken.


wtorek, 17 kwietnia 2012

Rangersi - druga drużyna/ Rangers - second team

Kolejna drużyna Rangersów z bitwy o Mogadiszu. Uzbrojeni w karabiny M4 oraz LKM M249. Dosyć ciekawe jest umundurowanie Rangersów z roku 1993. Kamizelki taktyczne w standardowym kamuflażu woodland. Hełmy to kamuflaż Desert Battle Dress Uniform znany z Pierwszej Wojny w Zatoce. Mundury w nowszym pustynnym kamuflażu trójkolorowym, który w Somalii zastępował DBDU.

Żołnierze z tej drużyny mają również jeden element ekwipunku, którego zabrakło w pierwszej drużynie - gogle przeciwpiaskowe.Next rangers team from the battle of Mogadishu. Armed with M4 rifles and the M249 machinegun. Uniforms of Rangers in Somalia were an interesting mix of cammouflage patterns. Tactical vests are a standard woodland pattern. Helmets are in old Desert Battle Dress Uniform camouflage known for example from the First Gulf War. Uniforms are in more modern 3 colour desert camouflage that in Somalia was replacing the DBDU.

Soldiers from this team have also one element of the equipment that first team lacked - sand goggles.

Wkrótce zajmę się dowództwem plutonu oraz pojazdami.

Soon I'll start working on platoon command and some vehicles.

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Rangersi w Somalii/ Rangers in Somalia

Jeśli jakiś kraj nie chce wprowadzić "demokracji" made in USA, przeszkadza wielkim korporacjom, jest strategicznie położony, a do tego niemal bezbronny, rośnie prawdopodobieństwo że odwiedzi go US ARMY.

If a country doesn't want to establish American type of "democracy", is hampering interests of the corporations, is strategically situated and nearly unarmed, it is very probable that it will be visited by the US ARMY.

Moja somalijska milicja potrzebowała przeciwników. Dlatego przygotowałem więc pierwszą drużynę amerykańskich Rangersów z czasów operacji "Przywrócić Nadzieję", czyli inwazji sił ONA pod amerykańskim dowództwem na Somalię.

Rangersi to jedna z najbardziej znanych jednostek US Army istniejąca od czasów Rewolucji Amerykańskiej z XVIII wieku. Do ich zadań nalezało dzialanie w trudnym terenie, rozpoznanie, a także prowadzenie akcji specjalnych.

W grudniu 1992 roku jednostki Rangersów wyladowały w Mogadiszu, objętej wojną domową stolicy Somalii. W dniach 3-4 października wzięły udział w pierwszej bitwie o Mogadiszu, o której więcej w kolejnych wpisach.

My Somali militia needed some enemies. So I prepared the first ranger fire team from the "Restore Hope" operation (invasion of the US led UN forces on Somalia).

Rangers are one of the most well known units of the US Army. They exist since the American Revolution of the 18th Century. Their tasks are to fight in difficult terrain, reconaissance and special missions.

In December 1992 Rangers were among troops that landed in Mogadishu, war torn capital of Somalia. On 3rd and 4th of October 1993 they participated in first battle of Mogadishu (more about it in further posts).

Potrzebowałem figurek przedstawiających "współczesne" jednostki amerykańskie z początku lat 90, czyli dosyć znacznie różniące się od obecnych. Wybór padł na zestaw Revell'a "Modern US iunfantry".

Podstawowe uzbrojenie żołnierzy stanowią karabiny M4 - rozwojowa wersja M-16. Broń wsparcia to KM M249 oparty na belgijskiej konstrukcji FN Minimi. Dodatkowo jeden z żołnierzy ma granatnik M203 podwieszony pod karabinem.

I needed figures representing "modern" us troops from the early 90's so somewhat different from modern ones. I chose Revell "Modern US Infantry" set as the most appropriate.

The main armament of these soldiers are M4 guns - modern version of M-16 gun. The support weapons are an M249 LMG (based on Belgian FN Minimi) and an M203 grenade launcher mounted under the rifle.

środa, 4 kwietnia 2012

FN FALCzas odpocząć nieco od wojen renesansu.

Powracam do projektu falklandzkiego i tym razem biorę na warsztat argentyńskich komandosów. Mam zamiar wystawić ich w konkursie modelarskim forum www.strategie.net.pl - w związku z regulaminem konkursu przedstawię na blogu dopiero ukończone figurki, a postęp prac będzie można śledzić na forum.

Tymczasem na początek wykonana przeze mnie broń - karabiny FN FAL, skala 20mm

I wanted to take some rest from renaissance warfare.

So I come back to Falklands/Malvinas war project. This time I'll do some work on Argentinian commandoes. I'm goinbg to make them for modelling competition of www.strategie.net.pl forum - according to the rules of the competition I'll be posting photos of the work progress only on the formu, so here You'll see only the finished project.

Now I'd like to present some scratchbuilt FN FALs - argentinian guns in 20mm scale.


FN FAL w latach 80 XX wieku był jednym z najbardziej popularnych karabinów na świecie. Ta belgijska konstrukcja trafiła również do Argentyny. Co ciekawe podczas wojny o Falklandy/Malwiny żołnierze brytyjscy byli wyposażeni w karabiny SLR (L1A1), będące brytyjską wersją FN FAL.

During the 80's of the 20th Century FN FAL was one of the most popular guns around the world. This Belgian construction was sold also to Argentine. What's interesting during Falklands/Malvinas war British troops were using SLR (L1A1) guns - Britisv variant of FN FAL.