niedziela, 29 kwietnia 2012

Bitwa pod Romagnano/ Battle of Romagnano


Miałem dziś okazję rozegrać pierwszą bitwę z udziałem moich landsknechtów - Bitwę pod Romagnano (zwaną również bitwą nad rzeką Sesia).

Today I had an opportunity to play the first battle involving my landsknechts - battle of Romagnano (also called the battle of Sesia river)

Jest rok 1524. Armia francuska we Włoszech znalazła się w trudnej sytuacji. Nie doceniła zbierających się sił habsburskich, których trzonem było około 15 tysięcy landsknechtów. Na wieść o zbliżaniu się silniejszego przeciwnika Francuzi oraz znajdujący się na ich żołdzie szwajcarscy najemnicy  (zdemoralizowani ze względu na zaległości w wypłatach żołdu) rozpoczęli odwrót. Podczas przeprawy przez znajdującą się w północnych Włoszech rzekę Sesia siły Francuskie zostały dopadnięte przez armię Habsburgów.

It's year 1524. French army in Italy is in really big trouble. It has underestimated gathering Habsburg forces and 15 thousands landsknechts forming their backbone. After finding out how powerful is the enemy the French and Swiss mercenaries in their service (demoralised because of lack of payments) strated to withdraw. During crossing of Sesia river French army was caught by Habsburg forces.

 Początkowe rozstawienie sił. Francuzi przerzucili przez rzekę most pontonowy i prowadzą działania opóźniające.
Na pierwszym planie siły habsburskie - na lewym brzegu rzeki kawaleria, która przekroczyła bród, na prawym do jego przejścia szykują się konni arkebuzerzy, lekka piechota oraz arkebuzerzy z prawej grupa hiszpańskich pikinierów, w centrum żandarmi oraz kolejna kawaleria. W pierwszej linii dwie grupy landsknechtów i arkebuzerzy oraz średnia artyleria.

Initial deployment. French has biult the flowating bridge and will be fighting a delaying action.
 At the forground Habsburg forces. Cavalry has crossed the river. Light foot, horse arquebusers and arquebusers prepare to do it. On the right block of Spanish pikemen. In the centre Gendarmes and cavalry. In the first line two groups of landsknechts, medium artillery and arquebusers. 


Moi landsknechci w środku szyku, gotowi do ruszenia w przód
My landsknechts in the middle of the formation and ready to move forward.

Siły francuskie - w pierwszej linii żandarmi i arkebuzerzy, w drugiej włoscy kusznicy i łucznicy, kolejni żandarmi oraz pikinierzy. Jazda szykuje się do przejścia mostu.
French forces - in the first line gendarmes and arquebusers in second Italian archers and cossbowmen, gendarmes and pikemen. Cavalry prepares to cross the bridge.

Pierwszy ruch armii habsburskiej - atak na całej linii / Initial move of Habsburg forces - all out attack


 Francuscy arkebuzerzy zmierzają na most, żandarmi też się wycofują. French arquebusers head toward the bridg. Gendarmes also retreat.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice battle report. The pikes seems really impressive!