wtorek, 27 maja 2014

Chłopi z bronią improwizowaną/ Peasants with improvised werapons


Oddział słabo uzbrojonych chłopów niemal ukończony - prezentuję przedostatnia podstawkę.
Tym razem chłopi częściowo w zrabowanych z klasztoru habitach. Niewątpliwie w związku z brakiem ubrań i płaszczy powstańcy musieli pozyskiwać ze zdobytych klasztorów również ubrania.

Figurki QR miniatures oraz Mirliton.

Unit of poorly armed peasants is nearly finished - only one stand left.
This time peasants are partly dressed in habits robbed from captured  monastery. Undoubtedly due to lack of clothes and claks rebels had to gain them also from monasteries.

Figures QR miniatures and Mirliton.


środa, 21 maja 2014

Hispano-Suiza MC-36 (1)

Rozpoczynam prace nad modelem zgłoszonym do konkursu portalu strategie.net.pl, jak określił go jeden z kolegów "lodówką na kołach" - samochód pancerny Hispano-Suiza MC-36 w skali 1/100.

 Model zbudowany. Najwięcej problemu było z pancernymi osłonami szyb, które musiałem podciąć aby pasowały do kadłuba. Poza tym model wymaga jeszcze w kilku miejscach szpachlowania poprawiającego niedoskonałości odlewu.
Wykonam model z dwoma wariantami wież - z karabinem maszynowym oraz modyfikację z wieżą czołgu T-26 model 33

I start work on the model participating in strategie.net.pl modelling contest - as one of my friends has described it "Fridge on wheels" - Hispano-Suiza MC-36 armoured car in 1/100 scale.

Model cemented together. The most difficult trask was to stick the armoured window plates with the hull. It has required som cutting into right shape. Several details need some modelling putty to mask flaws of the mould.

I will make two turret variants - machine gun turret and modified vehicle with T-26 model 33 turret.


wtorek, 20 maja 2014

Najemnik/ Mercenary

 Podczas Salute otrzymałem promocyjną figurkę Spectre Miniatures. Firma rusza z kickstarterem figurek 28mm przedstawiających oddziały specjalne, agentów, operatorów służb specjalnych oraz afrykańskie milicje - krótko mówiąc tajne operacje w tak zwanej "czarnej Afryce".

Figurka promocyjna przedstawia operatora CIA lub najemnika (jedni i drudzy niewiele się różnią) uzbrojonego w pistolet maszynowy, gotowego siać chaos w różnych częściach świata.


Co zwraca uwagę rzeźba figurek Spectre Miniatures jest bardziej zbliżona do wiernej anatomicznie. Różnią się one od wyrobów wielu innych producentów, których figurki są bardziej przysadziste.
Rzeźba jest ładna, choć figurka którą otrzymałem nie ma zbyt wielu szczegółów.

 During Salute I've received a promotion figure from Spectre Miniatures. Now they are launching a kickstrater campaign - 28mm figures of special forces, agents, special forces operatives and African militia - to summarize - secret operations in so called Dark Africa.

Promotion figure depicts CIA operative or mercenary (not that they are so different from each other) armed with SMG, ready to spread chaos around the world.

Spectre Miniatures figures are more anatomically correct than products of many other companies. That means they are more slender looking. Sculppt is nice despite the fact that the figure does not have too many details.

wtorek, 13 maja 2014

Pikinierzy z Memmingen/ Pikemen from Memmingen

Bardzo lubię prezentować ukończone projekty.

Oto cały oddział chłopskich pikinierów z Memmingen.

W marcu 1525 w tym mieście zajętym przez powstańców spotkało się 50 przywódców buntu aby opracować zasady współpracy oraz prowadzenia wojny.
Opracowane zostały artykuły wojenne, wzorowane na prawach panujących wśród landsknechtów. Artykuły te zostały opublikowane i ozdobione wizerunkiem powstańców niosących sztandar z pługiem, taki jaki zdecydowałem się dać temu oddziałowi.


Prawdopodobnie po spotkaniu w Memmingen zaczęto właśnie formować główną siłę armii - bloki pikinierów oraz oddziały wspierające.

 I like to present finished projects

This is the full battlegroup of the Memmingen pikemen.

In March 1525 this town hosted meeting of the 50 rebel commanders that gathered to discusss cooperation and way of waging war.
Articles of war were signed. They were similar to rules made among landsknecht soldiers. These articles were illustrated with an image of rebels carrying a banner with a ploughshare - I've decided to give such banner to my pikemen.

 
Probably after Memmingen main forces of pikemen were being formed together with some additional troops.


Do ukończenia chłopskiej armii pozostały mi już jedynie dwie podstawki słabo uzbrojonych powstańców, jedna grupa słabo uzbrojonych powstańców oraz jeden oddział pikinierów.
To finish my peasant army I need to do two more stands of poorly armed mob, one battlegroup of poorly armed rebels and one block of pikemen.

niedziela, 4 maja 2014

Chłopskie posiłki/ Peasant reinformcements


Z przyjemnością informuję, że dla zbuntowanych chłopów przybyły posiłki, dowodzone przez najemnego landsknechta.
Figurki Venexia (landsknecht) oraz Xyston (ponownie konwersje Persów).

I have a pleasure to announce reinfrcements for rebel pesants under command of the mercenary landsknecht.
Figures by Venexia (landsknecht) and Xyston (converted persians again).

Do ukończenia oddziału zostały już tylko dwie podstawki, więc w kolejnym wpisie zaprezentuję już gotowy oddział.

I have only two stands to finish the unit, so in next post I'll present finished battlegroup.


sobota, 3 maja 2014

Viva CNT-FAI!

 Z okazji święta ludzi pracy - 1 maja postanowiłem wrzucić jakąś figurkę rewolucjonisty.

Podczas Salute zachwyciły mnie bardzo ładne figurki 28mm Empress Miniatures do Wojny Domowej w Hiszpanii. Skończyło się (ze względu na ograniczone fundusze) na zakupie dowództwa milicji.

Oto pierwsza pomalowana figurka - sztandarowy z oddziału CNT-FAI (Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej) z początku wojny, ponieważ ubrany w całkowicie cywilne ubranie (w miarę trwania walk milicje zdobywały elementy wojskowego ekwipunku oraz umundurowania).

CNT był masowym, anarchosyndykalistycznym związkiem zawodowym, natomiast FAI mniejszą organizacją, z której wywodziła się część anarchistycznych liderów rewolucji.

On the occasion of the International Labour Day I've decided to present a figure of the revolutionary.

During the Salute I was admiring Empress Miniatures 28mm Spanish Civil War figures. It has ended with a purchase of the militia command set (only one due to low budget).
It's the first painted figure - CNT-FAI (National Confederation of Labour - Iberian Anarchist Federation) standard bearer from the initial part of the war - in civilian clothing (later militias had more military equipment and elements of military uniforms).

CNT was a mass anarchosyndicalist trade union and FAI smaller anarchist organisation from which many leaders of the revolution came from.

W figurce dokonałem tylko jednej przeróbki - dodałem kaburę z rewolwerem, ponieważ bez broni sztandarowy wyglądał jakby szedł na demonstrację, a nie do walki.

I've made only one small correction - I added  a holster with a gun, because unarmed this standard bearer looked more like a demonstrator than a militiaman.