sobota, 3 maja 2014

Viva CNT-FAI!

 Z okazji święta ludzi pracy - 1 maja postanowiłem wrzucić jakąś figurkę rewolucjonisty.

Podczas Salute zachwyciły mnie bardzo ładne figurki 28mm Empress Miniatures do Wojny Domowej w Hiszpanii. Skończyło się (ze względu na ograniczone fundusze) na zakupie dowództwa milicji.

Oto pierwsza pomalowana figurka - sztandarowy z oddziału CNT-FAI (Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej) z początku wojny, ponieważ ubrany w całkowicie cywilne ubranie (w miarę trwania walk milicje zdobywały elementy wojskowego ekwipunku oraz umundurowania).

CNT był masowym, anarchosyndykalistycznym związkiem zawodowym, natomiast FAI mniejszą organizacją, z której wywodziła się część anarchistycznych liderów rewolucji.

On the occasion of the International Labour Day I've decided to present a figure of the revolutionary.

During the Salute I was admiring Empress Miniatures 28mm Spanish Civil War figures. It has ended with a purchase of the militia command set (only one due to low budget).
It's the first painted figure - CNT-FAI (National Confederation of Labour - Iberian Anarchist Federation) standard bearer from the initial part of the war - in civilian clothing (later militias had more military equipment and elements of military uniforms).

CNT was a mass anarchosyndicalist trade union and FAI smaller anarchist organisation from which many leaders of the revolution came from.

W figurce dokonałem tylko jednej przeróbki - dodałem kaburę z rewolwerem, ponieważ bez broni sztandarowy wyglądał jakby szedł na demonstrację, a nie do walki.

I've made only one small correction - I added  a holster with a gun, because unarmed this standard bearer looked more like a demonstrator than a militiaman.


Brak komentarzy: