poniedziałek, 28 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (3)


Kamuflaż skończony, podobnie jak cieniowanie. Niektóre elementy karabinów SLR, M-16 oraz KMu Bren (tak, to ta sama broń, która była używana w czasie II Wojny Światowej, tylko z kilkoma modyfikacjami).

Camouflage and shading finished. Some parts of SLR guns, commander's M-16 and Bren light machine gun (Same weapon as in Second World War just with some modifications).

Royal Marines ukończeni - z wykonanymi podstawkami. Jestem w miarę zadowolony z efektu oszronienia i zaśnieżenia jaki udało mi się osiągnąć.

Teraz czas na część oddziału zrobioną na podstawie mocno skonwertowanych figurek US Marines z zestawu Pegasusa.

Royal Marines finished - with finished stands. I'm quite happy with frost and snow effect.

Now it's time for marines based on conversions of US Marines from Pegasus set.

sobota, 26 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit (2)

Kolejny etap malowania figurek na konkurs modelarski forum www.strategie.net.pl .
Po podkładzie czas na bazowy kolor zielony

Next stage of painting figures for strategie.net.pl competition.
After undercoat it's time for base green colour.

Kolejnym etapem jest praca nad kamuflażem DPM

Next stage is work on DPM camouflage

Na początek plamy koloru piaskowego, na które dopiero będzie nanoszony brąz oraz czarny

First sand coluored spots on which dark brown and black will be painted.

Po dodaniu ciemnobrązowych plam/ After dark brown spots were added

poniedziałek, 21 listopada 2011

Armia Mieszka I - zdjęcie rodzinne/ Army of Mieszko I - family photo


Armia Mieszka I w komplecie na zdjęciu rodzinnym :)

Od lewej - obóz, cztery elementy łuczników (3Bw), z przodu jeden element lekkiej piechoty/ harcowników (2Ps), w środku 4 elementy włóczników (4Sp) a po prawej 3 elementy kawalerii (3Cv), w tym element dowódczy.

Complete army of Mieszko I on a family photo :)

From the left - camp, 4 elements of bows (3Bw), at the front skirmishers (2Ps), in the middle 4 elements of spearmen (4Sp) and on the right 3 elements of cavalry (3Cv) including command element.

Następnymi wczesnośredniowiecznymi armiami za które się zabiorę będą wczesnośredniowieczni Niemcy oraz armia reprezentująca różne plemiona słowiańskie walczące z Mieszkiem I (czekam na ukończenie figurek do tych armii przez QR Miniatures).

Next elements of my early medieval project will be Early Medieval Germans and Slavic tribes fighting against Mieszko I (I wait for QR Miniatures to finnish figures for these armies).

piątek, 18 listopada 2011

Ostatni tarczownicy/ Last shield berarers element

Ostatni element tarczowników ukończony! Oznacza to, że armia Mieszka I do DBA (Early Polish III/62a) jest wreszcie gotowa.

Last element of tarczownicy (shield bearers) finished! It means that army of Mieszko I (Early Polish III/62a) is complete.


Wkrótce sesja fotograficzna całej armii. Tymczasem dowiedziałem się, że niedługo QR miniatures wypuści figurki przeciwników Mieszka I, wczesnośredniowiecznych Niemców, wiem już więc jaki będzie następny projekt do DBA.

Soon I'll photo the entire army, I found out that QR Miniatures is preparing figures of enemies of Mieszko I - Early medieval Germans so I know what would my next DBA project be.

czwartek, 17 listopada 2011

Gród Mieszka I/ Burg city of Mieszko I


Mam przyjemność poinformować, że armia Mieszka I jest niemal ukończona. Pozostały jeszcze prace wykończeniowe nad ostatnim elementem tarczowników.

Tymczasem teraz prezentuje zrobiony w ekspresowym tempie obóz - przedstawiający część obwarowań grodu z X wieku.

I have a pleasure to inform that army of Mieszko I is nearly finished. There is only one element of spearmen ("tarczownicy" - shield bearers) left to finish.

In a very short time I made a camp for the army - part of the 10th Century burg city fortification.


Ówczesne fortyfikacje były niemal wyłącznie drewniano ziemne. Grody stanowiły ważne centra handlu oraz władzy politycznej. Najważniejszych broniły garnizony złożone z tarczowników, a nawet kawalerii.
10th Century fortifications were almost exclusively made of wood and earthworks. Burg cities were important centres of trade and power. Most important were defended by garrisons of "tarszownicy" and even cavalry.

W X wieku najważniejszym grodem i centrum władzy było Gniezno. Pojawiły się w nim pierwsze murowane budynki, w tym pierwszy, wystawiony przez Mieszka I kościół.

In 1oth Century most important city was Gniezno. First stone buildings appeared including first church built by Mieszko I.

wtorek, 15 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit

Krótka przerwa w pracy nad armią Mieszka I

Short break in preparing army of Mieszko I

Forum strategie.net.pl po raz kolejny ogłosiło konkurs modelarski.
Postanowiłem w ramach konkursu przygotować grupę 9 Royal Marines z wojny o Falklandy (Malwiny)

Strategie.net.pl forum has announced next edition of modelling contest.
I decided to prepare group of 9 Royal Marines from Falklands (Malvinas) war.

Na początek figurki z zestawu Matchbox'a "Spadochroniarze NATO" po nałożeniu czarnego podkładu i białej farby suchym pędzlem (aby uwypuklić bardziej eksponowane powierzchnie).

First figures from "NATO Paratroopers" Matchbox set after being sprayed with black undercoat and drybrushed white (to highlight more exposed surfaces).

Skonwertowałem jedynie dowódcę, który zamiast pistoletu otrzymał karabin M-16. Wkrótce kolejne figurki, które będą już efektem bardziej skomplikowanych konwersji.

I've converted a commander. Instead of a pistol he got an M-16 rifle. Soon next figures that would require more complex conversions.

środa, 9 listopada 2011

Kawaleria Mieszka I/ Cavalry of Mieszko I

Przedostatni element armii Mieszka I - trzeci już stand kawalerii. Dwaj wojowie w skórzanych pancerzach nabijanych ćwiekami uzbrojeni w topory i jeden kawalerzysta mający bardziej zachodnioeuropejski ekwipunek - kolczuge i migdałowatą tarczę. Jemu z kolei do walki służy lanca i przypasany do boku miecz. Na zdjęciach nie widać tego wyraźnie, ale posiada jeszcze łuk.

Last but one element of Mieszko I DBA army - third stand of cavalry. Two warriors have leather armour with hobnails. Third one has more western European equipment - chainmail and almond shaped shield. He fights with a lance and sword that he has at his side. It is not clearly shown on these photos but he has also a bow.

Muszę przyznać że figurki QR miniatures maluje się znakomicie. Głęboka rzeźba, która na niepowalowanym modelu wygląda dziwnie sprawia, że zwłaszcza cieniowanie wychodzi bardzo dobrze.

I must admit that although unpainted QR miniatures figures look a bit strange their deep sculpt helps in painting and especially shading.

niedziela, 6 listopada 2011

Tarczownicy i łucznicy/ Tarczownicy (shield bearers) and archers

Armia Mieszka I niemal na ukończeniu. Kolejnymi pomalowanymi elementami są ostatni stand łuczników oraz włócznicy.

Army of Mieszko I nearly finished. Next two elements are a stand of archers and one stand of spearmen.
Zdecydowałem, że kolejne elementy włóczników będą przedstawiały tarczowników. Tarczownicy z wczesnego średniowiecza byli po prostu włócznikami wyposażonymi w duże migdałowate tarcze. Była to również nazwa formacji utrzymywanej z pieniędzy władcy. Wojowie ci stanowili na przykład garnizony ważniejszych grodów.

Według przekazów (prawdopodobnie przesadzonych) Mieszko I dysponował wieloma tysiącami tarczowników. W rzeczywistości zapewne ich liczba była jednak znacznie mniejsza, a armia opierała się na łucznikach, lekkozbrojnych oraz pospolitym ruszeniu.

I've decided that next elements of spearmen will represent "tarczownicy" (shield bearers). They were spearmen having large almond shaped shields. This formation was also paid from ruler's treasury. Such warriors were for example garrisoned in more important burg cities.

According to chronicles (probablyy exagerated) Mieszko I had many thousands of such troops. In reality their number was probably much smaller and the army based on light troops and bowmen together with militia.


Tarczowników wyróżnia lepsze wyposażenie obronne. Poza tarczami w przypadku środkowych wojowników są to przeszywanice - rodzaj pancerza złożonego z wielu warstw tkaniny, skutecznie chroniącego nawet przed cięciami mieczy.

These troops have better protective equipment than most of the army. Apart from almond shaped shields two warriors in the middle have also a fabric armour - verry effective even against sword cuts.

Czwarty stand łuczników. Niektórzy zastanawiają się jaki był sens wystawiania we wczesnośredniowiecznych armiach łuczników, skoro ówczesne łuki nie miały odpowiednie siły aby przebijać pancerze.
W rzeczywistości kolczugi czy inne pancerze nie były wówczas aż tak popularne. Po drugie w przypadku walki z jazdą starano się celować raczej nie w jeźdźców, a słabiej chronione konie. Tak było w czasie bitwy pod Cedynią w roku 972. Zrzuceni z koni niemieccy rycerze byli łatwym łupem dla atakujacej piechoty.

Fourth stand of archers. Some people wonder why archers were fielded in early medieval armies. Their arrows were unable to penetrate armour. However chainmail or other kinds of armour were not so common. In case of fighting with cavalry the main target was probably not a warrior but his horse. When knight fell from his mount he became an easy prey for the infantry. Such was the case with German knights during battle of Cedynia in 972.

Do ukończenia armii pozostał jeszcze jeden stand włóczników i jeden kawalerii oraz oczywiście obóz.

I still have one stand of spearmen, stand of cavalry and of course a camp to finish this army.

środa, 2 listopada 2011

Polscy łucznicy/ Polish archers

Kolejne trzy elementy do armii Mieszka I do systemu DBA. Są to trzy standy łuczników (jeden stand mam jeszcze do ukończenia).

Łuki z wczesnego średniowiecza nie mogły się równać z późniejszymi długimi łukami walijskimi. Nie była to broń dzięki której wygrywano bitwy, ale i tak stanowiła ważną część arsenału.

We wczesnosredniowiecznej Polsce nie brakowało dobrych łuczników. Często stosowano technikę wojny podjazdowej, atakując przeciwnika w trudnym terenie, z zasadzki.

Prawdopodobnie łucznicy operujący razem z innymi rodzajami piechoty przyczynili się do zwycięstwa armii Mieszka I nad siłami niemieckimi margrabiego Hodo pod Cedynią w roku 972.

Three elemente of Mieszko I army (Early Polish) for DBA. These are three stands of archers (one stand waits to be finished).

Early medieval bowe were not as powerful as later Welsh longbows. definitely they were not the main battle winning weapon. However they were still very important.

In Early Medieval Poland there were plenty of skilled archers. On various occasions strategy of guerilla war was used against more powerful enemy with use of difficult terrain and setting traps.

Probably archers together with other types of infantry greatly contributed to decissive victory over forces of German Margrave Odo near Cedynia in 972.


Łucznicy nie posiadali pancerza. Ich siłą była mobilność. Nie byli jednak typowymi harcownikami. W walce wręcz mogli walczyć za pomocą toporów, maczug, a nawet mieczy.

Archers didn't have any armour. Their strength laid in mobility. However they were not typical skirmishers. They were able to fight in hand to hand combat with axes, maces and even swords.

Figurki QR Miniatures 15 mm.

15mm figures by QR Miniatures.