poniedziałek, 21 listopada 2011

Armia Mieszka I - zdjęcie rodzinne/ Army of Mieszko I - family photo


Armia Mieszka I w komplecie na zdjęciu rodzinnym :)

Od lewej - obóz, cztery elementy łuczników (3Bw), z przodu jeden element lekkiej piechoty/ harcowników (2Ps), w środku 4 elementy włóczników (4Sp) a po prawej 3 elementy kawalerii (3Cv), w tym element dowódczy.

Complete army of Mieszko I on a family photo :)

From the left - camp, 4 elements of bows (3Bw), at the front skirmishers (2Ps), in the middle 4 elements of spearmen (4Sp) and on the right 3 elements of cavalry (3Cv) including command element.

Następnymi wczesnośredniowiecznymi armiami za które się zabiorę będą wczesnośredniowieczni Niemcy oraz armia reprezentująca różne plemiona słowiańskie walczące z Mieszkiem I (czekam na ukończenie figurek do tych armii przez QR Miniatures).

Next elements of my early medieval project will be Early Medieval Germans and Slavic tribes fighting against Mieszko I (I wait for QR Miniatures to finnish figures for these armies).

Brak komentarzy: