niedziela, 6 listopada 2011

Tarczownicy i łucznicy/ Tarczownicy (shield bearers) and archers

Armia Mieszka I niemal na ukończeniu. Kolejnymi pomalowanymi elementami są ostatni stand łuczników oraz włócznicy.

Army of Mieszko I nearly finished. Next two elements are a stand of archers and one stand of spearmen.
Zdecydowałem, że kolejne elementy włóczników będą przedstawiały tarczowników. Tarczownicy z wczesnego średniowiecza byli po prostu włócznikami wyposażonymi w duże migdałowate tarcze. Była to również nazwa formacji utrzymywanej z pieniędzy władcy. Wojowie ci stanowili na przykład garnizony ważniejszych grodów.

Według przekazów (prawdopodobnie przesadzonych) Mieszko I dysponował wieloma tysiącami tarczowników. W rzeczywistości zapewne ich liczba była jednak znacznie mniejsza, a armia opierała się na łucznikach, lekkozbrojnych oraz pospolitym ruszeniu.

I've decided that next elements of spearmen will represent "tarczownicy" (shield bearers). They were spearmen having large almond shaped shields. This formation was also paid from ruler's treasury. Such warriors were for example garrisoned in more important burg cities.

According to chronicles (probablyy exagerated) Mieszko I had many thousands of such troops. In reality their number was probably much smaller and the army based on light troops and bowmen together with militia.


Tarczowników wyróżnia lepsze wyposażenie obronne. Poza tarczami w przypadku środkowych wojowników są to przeszywanice - rodzaj pancerza złożonego z wielu warstw tkaniny, skutecznie chroniącego nawet przed cięciami mieczy.

These troops have better protective equipment than most of the army. Apart from almond shaped shields two warriors in the middle have also a fabric armour - verry effective even against sword cuts.

Czwarty stand łuczników. Niektórzy zastanawiają się jaki był sens wystawiania we wczesnośredniowiecznych armiach łuczników, skoro ówczesne łuki nie miały odpowiednie siły aby przebijać pancerze.
W rzeczywistości kolczugi czy inne pancerze nie były wówczas aż tak popularne. Po drugie w przypadku walki z jazdą starano się celować raczej nie w jeźdźców, a słabiej chronione konie. Tak było w czasie bitwy pod Cedynią w roku 972. Zrzuceni z koni niemieccy rycerze byli łatwym łupem dla atakujacej piechoty.

Fourth stand of archers. Some people wonder why archers were fielded in early medieval armies. Their arrows were unable to penetrate armour. However chainmail or other kinds of armour were not so common. In case of fighting with cavalry the main target was probably not a warrior but his horse. When knight fell from his mount he became an easy prey for the infantry. Such was the case with German knights during battle of Cedynia in 972.

Do ukończenia armii pozostał jeszcze jeden stand włóczników i jeden kawalerii oraz oczywiście obóz.

I still have one stand of spearmen, stand of cavalry and of course a camp to finish this army.

Brak komentarzy: