wtorek, 15 listopada 2011

Oddział Royal Marines/ Royal Marines unit

Krótka przerwa w pracy nad armią Mieszka I

Short break in preparing army of Mieszko I

Forum strategie.net.pl po raz kolejny ogłosiło konkurs modelarski.
Postanowiłem w ramach konkursu przygotować grupę 9 Royal Marines z wojny o Falklandy (Malwiny)

Strategie.net.pl forum has announced next edition of modelling contest.
I decided to prepare group of 9 Royal Marines from Falklands (Malvinas) war.

Na początek figurki z zestawu Matchbox'a "Spadochroniarze NATO" po nałożeniu czarnego podkładu i białej farby suchym pędzlem (aby uwypuklić bardziej eksponowane powierzchnie).

First figures from "NATO Paratroopers" Matchbox set after being sprayed with black undercoat and drybrushed white (to highlight more exposed surfaces).

Skonwertowałem jedynie dowódcę, który zamiast pistoletu otrzymał karabin M-16. Wkrótce kolejne figurki, które będą już efektem bardziej skomplikowanych konwersji.

I've converted a commander. Instead of a pistol he got an M-16 rifle. Soon next figures that would require more complex conversions.

Brak komentarzy: