środa, 2 listopada 2011

Polscy łucznicy/ Polish archers

Kolejne trzy elementy do armii Mieszka I do systemu DBA. Są to trzy standy łuczników (jeden stand mam jeszcze do ukończenia).

Łuki z wczesnego średniowiecza nie mogły się równać z późniejszymi długimi łukami walijskimi. Nie była to broń dzięki której wygrywano bitwy, ale i tak stanowiła ważną część arsenału.

We wczesnosredniowiecznej Polsce nie brakowało dobrych łuczników. Często stosowano technikę wojny podjazdowej, atakując przeciwnika w trudnym terenie, z zasadzki.

Prawdopodobnie łucznicy operujący razem z innymi rodzajami piechoty przyczynili się do zwycięstwa armii Mieszka I nad siłami niemieckimi margrabiego Hodo pod Cedynią w roku 972.

Three elemente of Mieszko I army (Early Polish) for DBA. These are three stands of archers (one stand waits to be finished).

Early medieval bowe were not as powerful as later Welsh longbows. definitely they were not the main battle winning weapon. However they were still very important.

In Early Medieval Poland there were plenty of skilled archers. On various occasions strategy of guerilla war was used against more powerful enemy with use of difficult terrain and setting traps.

Probably archers together with other types of infantry greatly contributed to decissive victory over forces of German Margrave Odo near Cedynia in 972.


Łucznicy nie posiadali pancerza. Ich siłą była mobilność. Nie byli jednak typowymi harcownikami. W walce wręcz mogli walczyć za pomocą toporów, maczug, a nawet mieczy.

Archers didn't have any armour. Their strength laid in mobility. However they were not typical skirmishers. They were able to fight in hand to hand combat with axes, maces and even swords.

Figurki QR Miniatures 15 mm.

15mm figures by QR Miniatures.

1 komentarz:

Ray Rousell pisze...

Great looking figures!!