niedziela, 28 września 2014

Kawaleria niemal ukończona/Cavalry nearly finished

Trzecia podstawka kawalerii ukończona. Z przyjemnością informuję, że do zakończenia prac nad armią imperialną brakuje mi więc tylko jednego standu.
Third stand of the cavalry finished. I have a pleasure to announce that I have just one stand left to finish the entire Imperial army.

Oczywiście jazda ta pasuje również do sił Ligi Szwabskiej, które będę przygotowywał jako kolejne po ukończeniu zbuntowanych chłopów.

Of course this cavalry fits also the Swabian League army that I will be making after finishing rebel peasants.

Zbuntowany chłop i najemnik atakujący kawalerzystę Ligii Szwabskiej/ Rebel peasant and mercenary attacking calaryman of the Swabian league.

poniedziałek, 22 września 2014

Kawaleria po raz drugi/ Cavalry for the second time

 Kolejna podstawka szesnastowiecznej niemieckiej kawalerii. Zauważcie zróżnicowane elementy opancerzenia. Dwóch lansjerów ma naramienniki i napierśniki, jeden z kolei szturmak oraz długą kolczugę. Na początku XVI wieku nie było ujednoliconego opancerzenia, ani nawet umundurowania. Tych jeźdźców wykonałem w czerwonych "mundurach" ponieważ kolor ten był często wykorzystywany przez wojska Ligi Szwabskiej.

Next stand of 16th Century German cavalry. Notice various elements of armour. Two lancers have pauldrons and breastplate, while one bourgonet and  long chainmail. At the beginning of the 16th Century there was no unification of armour and uniform. I've decided to paint these cavalrymen red because this colour was widely used by the Swabian League armies.


czwartek, 18 września 2014

Kawaleria z włóczniami/ Cavalry with boar spearsW XVI wieku kawalerzyści, których nie było stać na lepszy ekwipunek korzystali czasem z włóczni na dziki, nazywanych tak, ponieważ wykorzystywano je głównie do polowań.

Na terenach Cesarstwa Niemieckiego ciężka jazda była raczej nieliczna. Zdecydowana większość stanowili lekko opancerzeni kawalerzyści tacy jak ci.

Ich wyposażenie obronne stanowią lekkie kirysy oraz kolczugi. Jeden posiada też hełm szturmak, który był bardzo popularny w czasach renesansu.

Figurki Old Glory 15mm.

In 16th Century cavalrymen who couldn't afford better equipment were sometimes using boar spears, call in a such way because they were designed mostly for hunting.

In Imperial German lands heavy cavalry was few in numbers. Most of the cavalry was composed of such lightly armoured men.

Their armour is limited to light cuirasses and chainmail. One has also bourgonet helmet, widely used in renaissance period.


Figures Old Glory 15mm.

poniedziałek, 15 września 2014

Oddział hoplitów/ Hoplite unit

Ukończyłem kolejny liczący 3 standy oddział hoplitów. Figurki Magister Militum 10mm.

Było już o falandze i jej działaniu, czas na omówienie podstawowych jednostek w armii starożytnych Greków. Najmniejszą jednostką był z reguły dekas - grupa 10 hoplitów. Około 250 hoplitów tworzyło z kolei lochos. U Spartan lochos był większy i liczył ponad 600 ludzi.

Według Ksenofonta lochos stanowił podstawową jednostkę w armii. Grupował ludzi, którzy razem obozowali i maszerowali, byli też związani różnymi więzami społecznymi, na przykład poprzez pochodzenie z danego regionu czy więzy rodzinne.

W organizacji hoplitów występowała jeszcze kompania - taxis (w przypadku Spartan Mora), licząca od 500 do nawet 1500 ludzi. Kilka takich jednostek tworzyło całą armię.

I've finished next 3 stands of hoplites. Figures by Magister Militum 10mm.

I've mentioned phalanx and its functioning. Now it's time to mention units of the hoplite army. The smallest was usually dekas numbering ten warriors. Around 250 hoplites constituted lochos. Spartan lochos was bigger, numbering over 600 men.

According to Xenophon it was a basic unit of the army grouping people that camped and marched together. They had also various social ties as coming from the same regions of several families.

In hoplite armies the biggest unit was a taxis (in Spartan armies mora) numbering from 500 to even 1500 men. Several such units constituted an army.


czwartek, 11 września 2014

Greckie posiłki/ Greek reinforcements

Kontynuuję pracę nad armią grecką do Wojen Perskich.

Figurki Magister Militum 10mm.

Przy okazji kilka słów o formacji hoplickiej falangi. Po opisie jej funkcjonowania czas na omówienie głębokości. Zwykle hoplici ustawiali się w 8 lub 12 szeregach. Czasami, gdy wymagało tego rozszerzenie frontu formacja hoplitów mogła liczyć nawet jedynie 6 szeregów.

Dopiero po Wojnach Perskich, podczas Wojny Peloponeskiej zaczęło się to zmieniać. Głębokość falangi zaczęła rosnąć. Podczas późniejszych wojen Tebanie, Spartanie, jak i przedstawiciele innych polis umieli już ustawiać hoplitów w kolumny, tak aby zwiększyć impet ataku w jednym punkcie. Pod Delium w roku 424 p.n.e. Tebańczycy stworzyli formację liczącą 25 szeregów hoplitów, co pomogło im pokonać Ateńczyków i ich sojuszników.

I continue work on Greek army for Persian Wars

Figures 10mm by Magister Militum.


At this occasion few more words on hoplite phalanx. After describing its functioning time to say about its depth. Usually it had 8 or 12 lines. Sometimes if situation required hoplite phalanx could have been thinner - 6 lines.

After the Persian Wars, during Peloponesian War it has started to change. Depth of the phalanx was rising. During later wars Thebans, Spartans and other armies were able to create columns of hoplites to increase power of the attack on one point of the enemy line. At the Battle of Delium in 424 b.c. Thebans formed phalanx with 25 ranks and managed to beat Athenians and their allies.