poniedziałek, 22 września 2014

Kawaleria po raz drugi/ Cavalry for the second time

 Kolejna podstawka szesnastowiecznej niemieckiej kawalerii. Zauważcie zróżnicowane elementy opancerzenia. Dwóch lansjerów ma naramienniki i napierśniki, jeden z kolei szturmak oraz długą kolczugę. Na początku XVI wieku nie było ujednoliconego opancerzenia, ani nawet umundurowania. Tych jeźdźców wykonałem w czerwonych "mundurach" ponieważ kolor ten był często wykorzystywany przez wojska Ligi Szwabskiej.

Next stand of 16th Century German cavalry. Notice various elements of armour. Two lancers have pauldrons and breastplate, while one bourgonet and  long chainmail. At the beginning of the 16th Century there was no unification of armour and uniform. I've decided to paint these cavalrymen red because this colour was widely used by the Swabian League armies.


Brak komentarzy: