niedziela, 28 września 2014

Kawaleria niemal ukończona/Cavalry nearly finished

Trzecia podstawka kawalerii ukończona. Z przyjemnością informuję, że do zakończenia prac nad armią imperialną brakuje mi więc tylko jednego standu.
Third stand of the cavalry finished. I have a pleasure to announce that I have just one stand left to finish the entire Imperial army.

Oczywiście jazda ta pasuje również do sił Ligi Szwabskiej, które będę przygotowywał jako kolejne po ukończeniu zbuntowanych chłopów.

Of course this cavalry fits also the Swabian League army that I will be making after finishing rebel peasants.

Zbuntowany chłop i najemnik atakujący kawalerzystę Ligii Szwabskiej/ Rebel peasant and mercenary attacking calaryman of the Swabian league.

Brak komentarzy: