czwartek, 2 października 2014

Oddział kawalerii ukończony

Przedstawiam ukończony oddział szesnastowiecznej niemieckiej kawalerii z włóczniami "na dziki". Figurki Old Glory 15mm.
Kawaleria taka składała się głownie z najemników, którymi byli przedstawiciele zubożałej szlachty, a często nawet ludzie spoza stanu szlacheckiego. Jazda ta była wprawdzie zbyt słaba aby stawić czoło przeciwnikowi we frontalnej walce, ale mogła wykonywać różne zadania zwiadowcze, a także atakowania flank przeciwnika.

 I would like to present unit of German 16th Century cavalry with "boar spears". Figures - Old Glory 15mm. Such cavalry was composed mainly of mercenaries - impverished nobility or even people from outside nobility. It was to weak for frontal attacks against the enemy but had many tasks such as reconaissance or attacking enemy flanks.

1 komentarz:

Phil pisze...

Great! Love this kind of cavalry, beautiful job!