niedziela, 26 października 2014

Pikinierzy ze Szwarcwaldu/ Pikemen from Black Forrest

Kolejny element armii chłopskiej to pikinierzy ze sztandarem sił chłopskich ze Szwarcwaldu. O sztandarze wiadomo jedynie, że jego kolorami były czerwień, żółć i czerń. Zdecydowałem się na flagę zbliżoną do barw regionu.

Rebelianci ze Szwarcwaldu tworzyli jedną z najsilniejszych grup powstańczych. Liczyli kilka tysięcy ludzi i operowali w kilku kolumnach, zagrażających nawet niektórym miastom. Niestety ze względu na zbyt defensywną taktykę zmarnowali moment gdy znacznie górowali siłami nad wojskami lokalnych książąt.

Figurki Old Glory 15mm.


 
Next element of the peasant army represents pikemen with peasant banner from Black Forrest. We do not know much about this flag apart from its red, yellow and black colours. I've decided to make it similar to regional banner.

Rebels from Black Forrest were forming one of the strongest bands during the war. They numbered several thousands and operated in several columns able to threaten even cities. Unfortuna;tely due to very defensive strategy they've wasted moment when they greatly outnumbered princes' forces.

Figures Old Glory 15mm.Brak komentarzy: