poniedziałek, 3 listopada 2014

Pikinierzy z Hegau ponownie/ Pikemen from Hegau again


Rebelianci z Hegau rosną w siłę. Chłopi z Hegau byli jednymi z pierwszych, którzy zbuntowali się w czasie Wojny Chłopskiej w Niemczech. Za broń chwycili już w marcu 1525 roku. Byli dosyć dobrze przygotowani w porównaniu z wieloma innymi siłami powstańczymi. W ich szeregach znaleźli się najemni dowódcy i weterani.

Gromada z Hegau miała duże szanse na zniszczenie wojsk Ligi Szwabskiej, nad którymi górowała liczebnie, jednak nie wykorzystała jej na początku powstania nie stając do walnej bitwy.

Rebels from Hegau grow in force. Hegau peasants were among first to take up arms in March 1525. They were relatively well prepared for this because they had some mercenaries and war veterans in their ranks.

Hegau Band had an opportunity to defeat Swabian League forces because of vast numerical supperiority. However this advantage was wasted when rebels failed to give battle.


Brak komentarzy: