niedziela, 16 listopada 2014

Chłopi z oficerem/ Peasants with an officer

Na kolejnym elemencie chłopskich pikinierów umieściłem oficera z halabardą.

Figurki Old Glory 15mm po niewielkich konwersjach.

On next element of peasant pikemen I've placed an officer with halberd.

Figures: Old Glory 15mm with some conversions.

Brak komentarzy: