niedziela, 9 listopada 2014

Pikinierzy raz jeszcze/ Pikemen once more

Kolejna podstawka chłopskich pikinierów do oddziału z Hegau-Szawarcwaldu. Szwarcwadzko-Hegauskie siły powstańcze wyróżniały się tym, że przeprowadzały nawet oblężenia miast, zdobywając mniejsze, a próbując wziąć szturmem nawet te większe. Przyłączyła się do nich nawet część drobnej, zubożałej szlachty, zmuszona przez sytuację lub po prostu żądna łupów. Wraz ze szlachtą napłynęli też żołnierze lokalnych oddziałów.

Next stand of peasant pikemen from Hegau-Black Forrest regiment. These forces were characterised by the fact that they even attempted to besiege cities, taking smaller by storm and attempting to capture some bigger ones. A part of impoverished petty nobility has joined rebels forced by the situation or to gather loot. Together withy them came soldiers of the local forces.

Brak komentarzy: