niedziela, 30 listopada 2014

Gromada z Hegau-Szwarcwaldu/ Hegau-Black Forrest band


 Ukończony oddział chłopów z Hegau-Szwarcwaldu - efekt pracy nad kolejnymi elementami pikinierów.
Finnished battlegroup of Hegau-Black Forrest peasants - effect of work on pikemen elements.


Wszystkie figurki Old Glory z konwersjami/ all figures Old Glory with some conversions.

 Ostatni 12 element pikinierów/ last 12th element of pikemen.
Do ukończenia całej armii chłopskiej pozostała jeszcze połowa oddziału słabo uzbrojonych chłopów.
I have only half unit of poorly armed peasants to finish the entire German Peasant War army.

1 komentarz:

Phil pisze...

Most impressive units!