poniedziałek, 8 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (2)

Kontynuuję prace nad grupą milicjantów CNT-FAI z wojny domowej w Hiszpanii./
I continue work on group of CNT-FAI militiamen for Spaniswh Civil War project.

 Podstawowe kolory nałożone. Dużo niebieskiego jako koloru kombinezonów roboczych często noszonych przez milicjantów na froncie.
Basic colors added. A lot of blue as a color of workers' uniforms widely used by militias on the frontline.
Dodatkowe szczegóły - ładownice i broń oraz czapki. Część milicjantów ma czarne ładownice i ekwipunek zdobyty na Guardia Civil.
Additional details - equipment, weapons and caps. Some militiamen have black ammo pouches and equipment captured from Guardia CivilCzarno-czerwone czapki typowe dla anarchosyndykalistycznej milicji/ Typical anarchosyndicalist black and red caps.

1 komentarz:

Umpapa pisze...

Such colorful caps made shooting easier...