środa, 17 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (3)

Kolejny etap prac nad milicją CNT-FAI na konkurs modelarski strategie.net.pl. / Next stage of work on CNT-FAI militia for strategie.net.pl modelling competition.

 Detale domalowane, w tym metaliki położone na karabinach i bagnetach. / Details painted including metalics on guns and bayonets.


Cieniowanie sepią oraz czarnym atramentem. Ostatnim etapem są rozjaśnienia. Stosuję rozjaśnienia kolorami bazowymi lekko rozjaśnionymi białym.
 Shading with sepia and black ink. Last stage - highlighting. I use basecolors with a bit of white to be lighter.


W kolejnym poście o robieniu popdstrawek/ Next post about basing.

Brak komentarzy: