poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wojna 13letnia/ 13 Years War (1)

Mieliśmy okazje zagrać w Impetusa. Tym razem bitwa wojny 13letniej - lata 1454-1466, wojna między Polską wspierającą zbuntowane miasta pruskie, a Zakonem Krzyżackim.
We had an opportunity to play Impetus. This time a battle of the 13 years war - 1454-1466 between Poland supported by rebel Prussian cities and Teutonic Order.


Z lewej Polacy. Konni kusznicy, kusznicy oraz piechota, w centrum dwa oddziały rycerstwa, harcownicy chowający się za bagnem, a w dali kolejne dwa oddziały rycerstwa, piechota, kusznicy, artyleria i na lewym skrzydle konni kusznicy.

Polish forces on the left. Cavalry with crossbows and infantry, in the centre two units of knights, skirmishers hiding behind the swamp and further two more units of knights infantry, crossbowmen and artillery, on the extreme left cavalry with crossbows.

Z prawej Krzyżacy. Na lewej flance konni kusznicy, dwa oddziały piechoty, harcownicy, w centrum trzy oddziały rycerstwa, w tym chorągiew Wielkiego Mistrza. Dalej łucznicy, kusznicy, piechota, artyleria i konni kusznicy.

On the right Tetonic Order's forces. On the left cavalry with crossbows, two units of foot soldier, in the centre three units of knights, further bowmen, crossbowmen, infantry, artillery and cavalry with crossbows.

Pierwsze ruchy strony krzyżackiej, która atakowała
Initial moves of the attacking Teutonic forces

Doborowe oddziały krzyżackiego rycerstwa w centrum oraz piechota lewego skrzydła.
Elite units of Teutonic knights in the centre and infantry from the left wing.

Polskie rycerstwo oraz harcownicy na bagnach (jak się okazało w czasie bitwy bardzo ważny oddział).
Polish knights and skirmishers on the swamp (a very useful unit during the course of the battle).Polskie rycerstwo przygotowuje się do odparcia ataku. W gotowości czekają też konni kusznicy.
W wyniku wykonywania podwójnych ruchów i niezdania testów organizacji jeden z oddziałów krzyżackiej piechoty jest zdezorganizowany. Podobnie dwa oddziały polskiego rycerstwa, które wycofały się aby uniknąć ostrzału krzyżackiej artylerii.

Polish knights get ready to repulse enemy charge. Cavalry with crossbows is also on overwatch.
As a result of making second moves and failing cohersion tests one unit of Teutonic infantry is disorganised. Similarily two units of Polish knights that retreted to avoid enemy artillery fire.

Brak komentarzy: