czwartek, 20 listopada 2014

Pikinierzy z Hegau/Pikemen from Hegau

Kolejny regiment chłopskich pikinierów niemal ukończony. Aby nieco urozmaicić figurki postanowiłem zrobić drobną konwersję. Szesnastowieczni chłopi zamiast kapeluszy czy czapek czasami obwiązywali głowy kawałkiem wełnianego koca. Jeden z pikinierów w miejsce hełmu otrzymał więc taką chustę.

Another regiment of peasant pikemen is nearly finished. To make them differ a bit I made a small conversion. 16th Century peasants sometimes wore rolled piece of woolen cloth. One of the pikemen got such cloth in place of helmet.

W ostatnim poście prezentowałem chłopów z oficerem. Teraz kilka słów o dowódcy sił chłopskich z Hegau i Szwarcwaldu. Dowodził nimi doświadczony najemnik Hans Muller von Bulgenbach, który walczył wcześniej jako landsknecht w służbie francuskiej. W kulminacyjnym momencie Wojny Chłopskiej dowodził nawet 12 tysiącami rebeliantów. Po bitwie pod Griesen, w której gromada z Hegau-Szwarcwaldu została rozbita, został schwytany i stracony.

In my last post I've presented peasents with an officer. So now few words about commander of the Hegau-Black Forrest forces. Hans Muller von Bulgenbach was previously a mercenary landsknecht in French service. In culminating moment of the Peasants War in Germany he was commanding up to 12 thousand rebels. He was captured and executed after the battle of Griesen in which his forces were routed.

1 komentarz:

Phil pisze...

very nice!..