czwartek, 27 listopada 2014

Chłopi z Hegau-Szwarcwaldu/ Hegau-Black Forrest peasants

To już przedostatni element oddziału chłopskiego z Hegau-Szwarcwaldu. Cała armia chłopska do FOG Renaissance także jest niemal gotowa.

Figurki, jak poprzednio, Old Glory z drobnymi konwersjami.

I have only one element of peasant Hegau-Black forrest battlegroup to finnish it. Entire peasant FOG Renaissance army is nearly finished.

Figures, as previously, Old Glory with small conversions.

Brak komentarzy: