wtorek, 14 października 2014

Georg Truchsess von Waldburg

Georg Truchsess von Waldburg awanturnik i dowódca wojsk Ligi Szwabskiej. Brał udział w Wojnach Włoskich walcząc pod dowództwem Maksymiliana I. Pomagał również tłumić powstanie chłopskie Biednego Konrada w 1514 roku.

Podczas wojny chłopskiej 1525 roku zyskał sławę najbardziej okrutnego i bezwzględnego dowódcy, zarówno wobec rebeliantów jak i swoich własnych ludzi. Po stłumieniu powstania odpowiadał za masowe mordy ludności cywilnych. Był przez pewien czas gubernatorem podbitych regionów.

Ten "przemiły" dowódca stanowi pierwszy element armii Ligi Szwabskiej. Wiele elementów będzie się powtarzało z wcześniejsza armią imperialną, niemniej będzie ona miała nieco inny charakter.Georg Truchsess von Waldburg - adventurer and commander of the Swabian League forces. He participated in Italian Wars fighting under emperor Maximilian I and in suppressing Poor Conrad peasant uprising in 1514.

During peasant war of 1525 he was known as the most cruel commander both towards rebels and his own men.  After supressing the rebellion he was responsible for mass murders of the civilian population. For some time he has governed conquered territories.

This "nice" man is the first element of my Swabian League army. Many elements will be the same as in the Imperial army, but forces of the league will have some special flavour.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures 15mm Old Glory

1 komentarz:

Phil pisze...

Lovely job on this vignette!