poniedziałek, 15 września 2014

Oddział hoplitów/ Hoplite unit

Ukończyłem kolejny liczący 3 standy oddział hoplitów. Figurki Magister Militum 10mm.

Było już o falandze i jej działaniu, czas na omówienie podstawowych jednostek w armii starożytnych Greków. Najmniejszą jednostką był z reguły dekas - grupa 10 hoplitów. Około 250 hoplitów tworzyło z kolei lochos. U Spartan lochos był większy i liczył ponad 600 ludzi.

Według Ksenofonta lochos stanowił podstawową jednostkę w armii. Grupował ludzi, którzy razem obozowali i maszerowali, byli też związani różnymi więzami społecznymi, na przykład poprzez pochodzenie z danego regionu czy więzy rodzinne.

W organizacji hoplitów występowała jeszcze kompania - taxis (w przypadku Spartan Mora), licząca od 500 do nawet 1500 ludzi. Kilka takich jednostek tworzyło całą armię.

I've finished next 3 stands of hoplites. Figures by Magister Militum 10mm.

I've mentioned phalanx and its functioning. Now it's time to mention units of the hoplite army. The smallest was usually dekas numbering ten warriors. Around 250 hoplites constituted lochos. Spartan lochos was bigger, numbering over 600 men.

According to Xenophon it was a basic unit of the army grouping people that camped and marched together. They had also various social ties as coming from the same regions of several families.

In hoplite armies the biggest unit was a taxis (in Spartan armies mora) numbering from 500 to even 1500 men. Several such units constituted an army.


Brak komentarzy: