czwartek, 11 września 2014

Greckie posiłki/ Greek reinforcements

Kontynuuję pracę nad armią grecką do Wojen Perskich.

Figurki Magister Militum 10mm.

Przy okazji kilka słów o formacji hoplickiej falangi. Po opisie jej funkcjonowania czas na omówienie głębokości. Zwykle hoplici ustawiali się w 8 lub 12 szeregach. Czasami, gdy wymagało tego rozszerzenie frontu formacja hoplitów mogła liczyć nawet jedynie 6 szeregów.

Dopiero po Wojnach Perskich, podczas Wojny Peloponeskiej zaczęło się to zmieniać. Głębokość falangi zaczęła rosnąć. Podczas późniejszych wojen Tebanie, Spartanie, jak i przedstawiciele innych polis umieli już ustawiać hoplitów w kolumny, tak aby zwiększyć impet ataku w jednym punkcie. Pod Delium w roku 424 p.n.e. Tebańczycy stworzyli formację liczącą 25 szeregów hoplitów, co pomogło im pokonać Ateńczyków i ich sojuszników.

I continue work on Greek army for Persian Wars

Figures 10mm by Magister Militum.


At this occasion few more words on hoplite phalanx. After describing its functioning time to say about its depth. Usually it had 8 or 12 lines. Sometimes if situation required hoplite phalanx could have been thinner - 6 lines.

After the Persian Wars, during Peloponesian War it has started to change. Depth of the phalanx was rising. During later wars Thebans, Spartans and other armies were able to create columns of hoplites to increase power of the attack on one point of the enemy line. At the Battle of Delium in 424 b.c. Thebans formed phalanx with 25 ranks and managed to beat Athenians and their allies.
1 komentarz:

Battle pisze...

Dawno już nie zaglądałem, a miniaturki jak były świetne, tak dalej są. Dzięki za wpis! ;)