wtorek, 28 listopada 2017

Sztandar POUM/ Banner of POUM

POUM czyli Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego - ugrupowanie działające w Katalonii i mające spory udział w formowaniu milicji robotniczych. W oddziałach POUM walczył między innymi George Orwell.
Milicje partyjne walczyły na froncie aragońskim do maja 1937 roku, kiedy POUM zostało zniszczone przez stalinowską kontrrewolucję, ponieważ było niezależną od Kremla partią komunistyczną. Zostało to przedstawione w filmie Kena Loach'a "Ziemia i wolność".

Aby móc wystawić grupę milicjantów POUM przygotowałem sztandarowego. Figurka 28mm Empress Miniatures.

POUM - Workers' Party of Marxist Unification - political party of Catalonia greatly contributing to formation of workers' militias. I.a. George Orwell was fighting in POUM units.
Party's militia was fighting on the Aragon front until May 1937 when POUM was destroyed by the Stalinist counter revolution, because it was a communist party that was not under control of the Kremlin. It was shown in Ken Loach's film "Land and freedom".

To be able to field POUM militia I've prepared a standard bearer. 28mm figure by Empress Miniatures.


4 komentarze:

Phil pisze...

Beautiful flag and figure, he looks motivated and superb!

gervaz pisze...

Figurka bardzo ok, ładna i klimatyczna. Ale chyba sztandar nie był stosowany w trakcie realnych starć?
Najciekawszy we wpisie jest jednak fragment o zniszczeniu partii. Krótka wzmianka stymuluje mnóstwo pytań: w jaki sposób to było możliwe? Dlaczego ZSRR zdecydował się na taki krok w sytuacji, gdy nie mógł popierać zmian we władzach siłą wojskową (tak jak np. w krajach bałtyckich?).

Cisza pisze...

W pierwszych miesiącach walk flagi były stosowane w milicjach podobnie jak w poprzednich wiekach sztandary. Używano ich do znaczenia miejsc gromadzenia ludzi, czy rozpoznawania się podczas walk, zwłaszcza w miastach. Po drugiej stronie podczas pierwszych miesięcy też były milicje, często częściowo w cywilnych ubraniach. Co do kwestii politycznych chodziło o zniszczenie komunistów konkurencyjnych wobec Komunistycznej Partii Hiszpanii - PCE - partii programowo bardzo umiarkowanej i biurokratycznej, a przy tym kontrolowanej przez Kreml. Paradoksalnie więc rosnące wpływy ZSRR służyły do niszczenia rewolucyjnej lewicy. Polecam Orwella ''w hołdzie Katalonii''. Szerzej to opisuje.

Syl pisze...

Bardzo dobra robota.
Dziękuję.