czwartek, 20 sierpnia 2015

Niemiecki dowódca kompanii i sanitariusz/ German company commander and medic

Kolejnym dodatkiem do Niemców z projektu Powstania Śląskie jest dowódca kompanii.
Next addition to Germans for the Silesian Uprisings project - company commander.

Pomalowałem także medyka/ I've also painted a medic.

Wkrótce zaprezentuję gotowe siły niemieckie złożone z 4 sekcji piechoty i broni wsparcia.
Soon I will present finished German force composed of 4 infantry section and support weapons.

Brak komentarzy: