sobota, 22 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (1)

Z kolegami postanowiłem rozegrać bitwę z początków XVI wieku w systemie Impetus.
With friends I've decided to play an Impetus battle from the beginning of the 16th Century.

Odtworzyliśmy jedną z licznych w tym okresie wojen domowych w Cesarstwie. Naprzeciw wojsk imperialnych stanęły siły zbuntowanych, protestanckich książąt.
We've played one of many civil wars in the Holy Roman Empire. Imperial army faced forces of the rebel protstant princes'.

 Z lewej siły buntowników, z prawej cesarskie. Obie strony wykorzystały po trzy duże oddziały pikinierów wspierane przez jazdę i artylerię.
On the left rebel forces on the righ Imperial army. Both sides used three large units of pikemen supported by cavalry and artillery.

Rebelianci nacierają/ Rebels advance

Na lewym skrzydle rebeliantów ogień wojsk cesarskich chwilowo dezorganizuje formację piechoty.
On the left wing of the rebel forces infantry is temporarily distrupted by the Imperial artillery fire.

Rebelianncy pikinierzy osłaniani przez arkeuzerów/ Rebel pikemen covered by arquebusiers.

Wojska imperialne oczekują na atak/ Imperial forces await an attack.


Manewry jazdy na prawym skrzydle rebeliantów. Lekka jazda oraz żandami próbują przegonić z pola cesarskich harowników.
Cavalry maneouvers on rebel right wing. Gendarmes and light horse try to chase away enemy skirmishers.


Brak komentarzy: